Druga letopisa 19:1-11

  • Juj prekorava Josafata (1-3)

  • Josafatove reforme (4-11)

19  Judin kralj Josafat u miru+ se vratio u svoj dvor u Jerusalimu.  Tada je Juj,+ sin videoca Ananija,+ izašao pred kralja Josafata i rekao mu: „Zar treba da pomažeš zlima+ i da voliš one koji mrze Jehovu?+ Zato se Jehova razgnevio na tebe.  Ipak, našlo se i nešto dobro na tebi,+ jer si uklonio obredna debla* iz zemlje i odlučio si u svom srcu da služiš pravom Bogu*.“+  Josafat je živeo u Jerusalimu. I opet je odlazio među narod od Virsaveje do Jefremovih brda+ kako bi ih podstakao da se vrate Jehovi, Bogu svojih predaka.+  On je postavio sudije po celoj zemlji, u svim Judinim utvrđenim gradovima, u svakom gradu.+  Rekao je sudijama: „Pazite šta radite, jer ne sudite u ime čoveka, nego u ime Jehove. On je s vama dok donosite presude.+  Zato se sada bojte Jehove.+ Pazite šta radite, jer kod Jehove, našeg Boga, nema nepravednosti+ ni pristrasnosti+ ni uzimanja mita.“+  Josafat je i u Jerusalimu postavio neke Levite, sveštenike i neke poglavare izraelskih plemenskih porodica da sude u Jehovino ime i da rešavaju sporove stanovnika Jerusalima.+  Zapovedio im je: „Ovako treba da postupate, bojeći se Jehove, verno i celim* srcem: 10  Kad god vaša braća koja žive u svojim gradovima iznesu pred vas neku parnicu, bilo da je reč o prolivanju krvi,+ bilo o nečem drugom što se pominje u zakonu, zapovestima, propisima ili naredbama, treba da ih upozorite da ne greše Jehovi. Inače bi se on razgnevio na vas i na vašu braću. To treba da činite da ne biste na sebe navukli krivicu. 11  Sveštenički poglavar Amarija pomagaće vam da u svemu razumete šta je Jehovina volja.+ Ismailov sin Zevadija, poglavar Judinog doma, biće odgovoran za sve poslove koji su u nadležnosti kralja, a Leviti će vam biti upravitelji. Budite jaki i prionite na posao. Jehova neka bude sa onima koji čine dobro*.“+

Fusnote

Ili: „pripremio si svoje srce da tražiš pravog Boga“.
Ili: „potpuno odanim“.
Ili: „neka blagoslovi dobra dela“.