Druga o kraljevima 7:1-20

  • Jelisej proriče kraj gladi (1, 2)

  • Gubavci pronalaze hranu u sirijskom logoru (3-15)

  • Ispunjava se Jelisejevo proročanstvo (16-20)

7  Tada je Jelisej rekao: „Čujte Jehovinu reč! Ovako kaže Jehova: ’Sutra u ovo doba na samarijskim vratima* jedna mera* finog brašna koštaće jedan sikal* i dve mere* ječma koštaće jedan sikal.‘ “+  Na to je kraljev pomoćnik, u koga je kralj imao poverenja, odgovorio slugi pravog Boga: „Čak i kad bi Jehova otvorio nebeske brane, da li bi se to moglo dogoditi?“+ A on mu je odgovorio: „Videćeš to svojim očima,+ ali nećeš jesti.“+  Pred gradskim vratima bila su četiri gubavca.+ Oni su rekli jedan drugom: „Zašto da sedimo ovde dok ne umremo?  Ako uđemo u grad dok u njemu vlada glad,+ tamo ćemo umreti. A ako ostanemo ovde, opet ćemo umreti. Zato hajde da odemo u sirijski logor. Ako nam poštede život, ostaćemo živi, a ako to ne učine, umrećemo.“  Tako su se u sumrak uputili u sirijski logor. Kad su stigli do logora, u njemu nije bilo nikoga.  Jehova je učinio da se u sirijskom logoru čuje tutnjava bojnih kola i topot konja – buka velike vojske.+ Zato su govorili jedan drugom: „Evo, izraelski kralj je unajmio hetejske i egipatske kraljeve da nas napadnu!“  Tako su se u sumrak podigli i pobegli. Ostavili su svoje šatore, konje, magarce i sav logor kakav je bio, pa su pobegli da bi spasli živu glavu*.  Kad su gubavci stigli do logora, ušli su u jedan šator, pa su se najeli i napili. Pokupili su iz njega srebro, zlato i haljine, a onda su otišli i to sakrili. Zatim su se vratili, ušli u drugi šator, uzeli stvari iz njega, pa otišli i sakrili ih.  Na kraju su rekli jedan drugom: „Nije dobro to što radimo. Danas je dan dobrih vesti! Ako budemo ćutali i čekali dok ne svane jutro, snaći će nas zaslužena kazna. Zato sada pođimo i javimo to kraljevom dvoru*.“ 10  Tako su otišli i pozvali gradske vratare i javili im: „Otišli smo u sirijski logor, ali tamo nije bilo nikoga niti se čuo ičiji glas. Ostali su samo privezani konji i magarci i napušteni šatori.“ 11  Tada su gradski vratari javili ljudima na kraljevom dvoru ono što su čuli. 12  Kralj je ustao usred noći i rekao svojim slugama: „Reći ću vam šta Sirijci nameravaju da urade. Znaju da smo gladni+ i zato su otišli iz logora i sakrili se u polju, govoreći: ’Kad izađu iz grada, pohvataćemo ih žive i ući ćemo u grad.‘ “+ 13  Jedan od njegovih slugu je rekao: „Molim te, izaberi ljude koji će uzeti pet konja od onih što su još ostali u gradu. Ako poginu, biće im isto kao celom izraelskom mnoštvu koje je ostalo ovde i celom izraelskom mnoštvu koje je izginulo. Pošaljimo ih pa ćemo videti.“ 14  Tako su uzeli dvoja kola s konjima i kralj ih je poslao u sirijski logor i rekao: „Idite i izvidite šta se dešava.“ 15  Oni su išli za Sirijcima sve do Jordana. Ceo put je bio prekriven haljinama i stvarima koje su Sirijci pobacali dok su u strahu bežali. Glasnici su se vratili i javili to kralju. 16  Narod je izašao i opljačkao sirijski logor. Tako je jedna mera* finog brašna koštala jedan sikal i dve mere* ječma koštale su jedan sikal, kao što je Jehova rekao.+ 17  Kralj je postavio onog pomoćnika u kog je imao poverenja da nadgleda gradska vrata, ali narod ga je izgazio na vratima tako da je umro, kao što je Božji sluga i rekao kralju kad je došao kod njega. 18  Dogodilo se baš onako kako je Božji sluga rekao kralju: „Sutra u ovo doba na samarijskim vratima dve mere* ječma koštaće jedan sikal i jedna mera* finog brašna koštaće jedan sikal.“+ 19  Ali kraljev pomoćnik je tada odgovorio Božjem slugi: „Čak i kad bi Jehova otvorio nebeske brane, da li bi se tako nešto moglo dogoditi?“ Na to je Jelisej rekao: „Videćeš to svojim očima, ali nećeš jesti!“ 20  To mu se i dogodilo, jer ga je narod izgazio na vratima tako da je umro.

Fusnote

Ili: „pijacama“.
Reč je o jedinici za meru koja se zvala „sea“ i iznosila je 7,33 litra. Videti Dodatak B14.
Sikal je težio 11,4 grama. Videti Dodatak B14.
Reč je o jedinici za meru koja se zvala „sea“ i iznosila je 7,33 litra. Videti Dodatak B14.
Ili: „svoje duše“.
Doslovno: „domu“.
Reč je o jedinici za meru koja se zvala „sea“ i iznosila je 7,33 litra. Videti Dodatak B14.
Reč je o jedinici za meru koja se zvala „sea“ i iznosila je 7,33 litra. Videti Dodatak B14.
Reč je o jedinici za meru koja se zvala „sea“ i iznosila je 7,33 litra. Videti Dodatak B14.
Reč je o jedinici za meru koja se zvala „sea“ i iznosila je 7,33 litra. Videti Dodatak B14.