Druga o kraljevima 3:1-27

  • Joram, kralj Izraela (1-3)

  • Moavci se bune protiv Izraela (4-25)

  • Moavci poraženi (26, 27)

3  Joram,+ Ahavov sin, postao je kralj nad Izraelom u Samariji osamnaeste godine Josafatove vladavine nad Judom. Joram je vladao 12 godina.  On je činio ono što je zlo u Jehovinim očima, ali ne toliko kao njegov otac i njegova majka, jer je uklonio Valov obredni stub koji je načinio njegov otac.+  Ali činio je grehe na koje je Jerovoam, Navatov sin, navodio Izraelce.+ Nije odstupio od njih.  Misa, moavski kralj, uzgajao je ovce i plaćao je izraelskom kralju danak od 100 000 jaganjaca i 100 000 neostriženih ovnova.  A kad je Ahav umro,+ moavski kralj pobunio se protiv izraelskog kralja.+  Tada je kralj Joram izašao iz Samarije i okupio sve Izraelce.  Zatim je poslao glasnike kod Judinog kralja Josafata i poručio mu: „Moavski kralj se pobunio protiv mene. Hoćeš li poći sa mnom u rat protiv Moava?“ Josafat je odgovorio: „Ići ću s tobom.+ Ti i ja smo jedno. Moj narod će ići s tvojim narodom. Moji konji će ići s tvojim konjima.“+  Zatim je upitao: „Kojim putem ćemo ići?“ A Joram je odgovorio: „Kroz edomsku pustinju.“  Tako je izraelski kralj krenuo s Judinim kraljem i edomskim kraljem.+ Nakon što su sedam dana išli zaobilaznim putem, ponestalo im je vode za vojsku i za stoku koju su poveli sa sobom. 10  Tada je izraelski kralj rekao: „Teško nama! Jehova je pozvao nas trojicu kraljeva da nas preda u ruke Moavcima!“ 11  A Josafat je rekao: „Zar ovde nema nijednog Jehovinog proroka da preko njega pitamo Jehovu za savet?“+ Tada je jedan od slugu izraelskog kralja odgovorio: „Tu je Jelisej,+ Safatov sin, koji je bio Ilijin sluga*.+ 12  Josafat je zatim rekao: „Jehova govori preko njega.“ Tako su izraelski kralj, Josafat i edomski kralj otišli kod njega. 13  Jelisej je rekao izraelskom kralju: „Zašto si došao kod mene?*+ Idi prorocima svog oca i prorocima svoje majke.“+ Ali izraelski kralj mu je rekao: „Nemoj me odbiti, jer je Jehova pozvao nas trojicu kraljeva da nas preda u ruke Moavcima.“ 14  Jelisej je na to rekao: „Zaklinjem se pred Jehovom nad vojskama, živim Bogom kome služim*, ne bih te ni pogledao niti bih se obazirao na tebe+ da ne poštujem Judinog kralja Josafata.+ 15  Dovedite mi nekoga ko svira harfu.“+ I čim je svirač počeo da svira, Jehovin duh* je došao na Jeliseja.+ 16  On je rekao: „Ovako kaže Jehova: ’Iskopajte u ovoj dolini* mnogo jaraka, 17  jer ovako kaže Jehova: „Nećete videti ni vetar ni kišu, a ipak će se ova dolina napuniti vodom,+ pa ćete iz nje piti i vi i vaša stoka i vaše ostale životinje.“ ‘ 18  To je sitnica za Jehovu.+ On će još i Moavce predati u vaše ruke.+ 19  A vi razorite sve utvrđene gradove+ i sve izabrane gradove, posecite sva dobra stabla, zatrpajte sve izvore vode i zaspite kamenjem svaku plodnu njivu, tako da na njoj više ništa ne rađa.“+ 20  Ujutru, u vreme kad se prinosi prinos od žita,+ odjednom je došla voda od Edoma, i dolina se napunila vodom. 21  Kad su Moavci čuli da su kraljevi došli da se bore protiv njih, sakupili su sve one koji su mogli da nose oružje* i stali na granicu. 22  Kad su rano ujutru ustali i kad je sunce zasjalo nad vodom, Moavcima se sa suprotne strane činilo da je voda crvena kao krv. 23  Zato su rekli: „To je krv! Sigurno su se kraljevi poubijali mačevima. A sada na plen,+ Moavci!“ 24  Ali kad su došli u izraelski logor, Izraelci su ih napali, pa su Moavci počeli da beže.+ Izraelci su krenuli za njima i prodrli u Moav, ubijajući Moavce pred sobom. 25  Srušili su gradove i zasuli sve plodne njive tako što je svako bacio po kamen. Zatrpali su i sve izvore vode+ i posekli sva dobra stabla.+ Na kraju su ostale samo kamene zidine Kir-Areseta,+ koji su ljudi naoružani praćkama opkolili i napadali. 26  Kad je moavski kralj video da gubi bitku, uzeo je sa sobom 700 ljudi naoružanih mačem i pokušao da se probije do edomskog kralja,+ ali nije uspeo u tome. 27  Zato je uzeo svog prvenca koji je trebalo da vlada nakon njega i prineo ga na zidinama kao žrtvu paljenicu.+ Tada se podigao silan gnev protiv Izraelaca, pa su se oni povukli i vratili u svoju zemlju.

Fusnote

Ili: „koji je Iliji vodom polivao ruke“.
Ili: „Šta ja imam s tobom?“
Doslovno: „pred kojim stojim“.
Doslovno: „ruka“.
Videti Rečnik pojmova, „Vadi“.
Ili: „koji su mogli da opašu vojnički pojas“.