Druga o kraljevima 21:1-26

  • Manasija, kralj Jude, proliva krv nedužnih (1-18)

    • Jerusalim će biti uništen (12-15)

  • Amon, kralj Jude (19-26)

21  Manasija+ je imao 12 godina kad je postao kralj i vladao je 55 godina u Jerusalimu.+ Njegova majka zvala se Evsiva.  On je činio ono što je zlo u Jehovinim očima, postupajući po odvratnim običajima naroda+ koje je Jehova oterao pred Izraelcima.+  Ponovo je napravio obredne uzvišice koje je uništio njegov otac Jezekija,+ podigao je oltare Valu i načinio obredno deblo*,+ kao što je učinio i izraelski kralj Ahav.+ I klanjao se svoj nebeskoj vojsci* i služio joj.+  Napravio je i oltare u Jehovinom domu,+ za koji je Jehova rekao: „U Jerusalimu će se slaviti* moje ime.“+  Napravio je i oltare svoj nebeskoj vojsci+ u oba dvorišta Jehovinog doma.+  Svog sina je spalio kao žrtvu*, bavio se magijom, proricao tumačeći predznake+ i postavio ljude da prizivaju duhove i proriču budućnost.+ Činio je mnogo toga što je zlo u Jehovinim očima i tako ga vređao.  On je rezbareni kip, obredno deblo*+ koje je načinio, postavio u dom za koji je Jehova rekao Davidu i njegovom sinu Solomonu: „U ovom domu i u Jerusalimu, koji sam izabrao između svih gradova izraelskih plemena, zauvek će se slaviti* moje ime.+  Nikad više neću dati da Izraelci budu oterani iz zemlje koju sam dao njihovim precima,+ samo ako budu savesno postupali po svemu onome što sam im zapovedio+ i držali se celog Zakona koji im je dao moj sluga Mojsije.“  Ali Izraelci nisu poslušali. Manasija ih je odveo na stranputicu i naveo ih da čine još veće zlo nego narodi koje je Jehova istrebio pred njima.+ 10  Jehova je ovako govorio preko svojih slugu, proroka:+ 11  „Judin kralj Manasija činio je sve te gadosti. Činio je veće zlo nego svi Amoreji+ pre njega,+ a i narod Jude je svojim odvratnim idolima* naveo na greh. 12  Zato ovako kaže Jehova, Izraelov Bog: ’Naneću Jerusalimu+ i Judi takvu nevolju da će se svako ko čuje za nju zaprepastiti*.+ 13  Rastegnuću nad Jerusalimom isto merno uže+ kao nad Samarijom+ i postaviću isti visak kao nad Ahavovim domom.+ I izbrisaću Jerusalim kao što se briše činija – obriše se pa se prevrne.+ 14  Napustiću ostatak svog nasledstva+ i predaću ih u ruke njihovim neprijateljima, pa će oni i njihova imovina postati plen svim njihovim neprijateljima,+ 15  jer su činili ono što je zlo u mojim očima i vređali su me od dana kad su njihovi preci izašli iz Egipta pa sve do danas.‘ “+ 16  Manasija je prolio i krv mnogih nedužnih ljudi, toliko da je njom napunio Jerusalim od jednog kraja do drugog.+ Osim toga, zgrešio je i tako što je narod Jude naveo na greh, da čini ono što je zlo u Jehovinim očima. 17  Ostali događaji iz Manasijinog života, sve što je činio i svi njegovi gresi, sve je to zapisano u letopisima Judinih kraljeva. 18  Manasija je umro* i bio je sahranjen u vrtu svog dvora, u Uzinom vrtu.+ Nakon njega počeo je da vlada njegov sin Amon. 19  Amon+ je imao 22 godine kad je postao kralj. Vladao je dve godine u Jerusalimu.+ Njegova majka zvala se Mesulemeta i bila je ćerka Arusa iz Joteve. 20  On je činio ono što je zlo u Jehovinim očima, kao i njegov otac Manasija.+ 21  U svemu je išao stopama svog oca i služio je odvratnim idolima kojima je služio i njegov otac i klanjao im se.+ 22  On je ostavio Jehovu, Boga svojih predaka, i nije išao Jehovinim putem.+ 23  Na kraju su sluge kralja Amona skovale zaveru protiv njega i ubile ga u njegovom dvoru. 24  Ali narod je pobio sve koji su skovali zaveru protiv kralja Amona i umesto njega je postavio za kralja njegovog sina Josiju.+ 25  Ostali događaji iz Amonovog života, sve što je činio, sve je to zapisano u letopisima Judinih kraljeva. 26  Sahranili su ga u njegovom grobu u Uzinom vrtu,+ a nakon njega počeo je da vlada njegov sin Josija.+

Fusnote

To jest nebeskim telima.
Ili: „prebivati“.
Doslovno: „proveo kroz vatru“.
Ili: „prebivati“.
Moguće je da je hebrejski izraz srodan reči koja znači „izmet“. Njime se izražavao prezir.
Doslovno: „zujaće mu u ušima“.
Ili: „počinuo kod svojih predaka“.