Druga o kraljevima 19:1-37

  • Jezekija preko Isaije traži pomoć od Boga (1-7)

  • Senahirim preti Jerusalimu (8-13)

  • Jezekijina molitva (14-19)

  • Isaija prenosi Božji odgovor (20-34)

  • Anđeo ubija 185 000 Asiraca (35-37)

19  Čim je kralj Jezekija to čuo, razderao je svoju odeću, obukao se u kostret i otišao u Jehovin dom.+  Zatim je upravitelja kraljevog dvora Elijakima, pisara Somnu i svešteničke starešine poslao obučene u kostret kod proroka Isaije,+ Amosovog sina.  Oni su mu rekli: „Ovako kaže Jezekija: ’Ovaj dan je dan nevolje, ukora* i sramote, jer smo poput žene kojoj je došlo vreme da rodi, ali nema snage za to.+  Možda će Jehova, tvoj Bog, čuti sve reči ravsaka, koga je asirski kralj, njegov gospodar, poslao da se ruga živom Bogu,+ pa će ga Jehova, tvoj Bog, pozvati na odgovornost za reči koje je čuo. Pomoli se+ za preostale od naroda koji su još živi.‘ “  Kad su sluge kralja Jezekije došle kod Isaije,+  on im je rekao: „Recite svom gospodaru: ’Ovako kaže Jehova: „Ne boj se+ reči koje si čuo, reči kojima su sluge asirskog kralja hulile na mene.+  Evo, ja ću mu staviti u um misao* da se vrati u svoju zemlju kad čuje jednu vest. I učiniću da bude ubijen mačem u svojoj zemlji.“ ‘ “+  Kad je ravsak čuo da je asirski kralj otišao iz Lahisa,+ vratio se kod njega i zatekao ga kako se bori protiv Livne.+  A kralj je čuo vest da je Tirak, kralj Etiopije, krenuo u rat protiv njega. Zato je ponovo poslao glasnike+ kod Jezekije i poručio mu: 10  „Ovako recite Judinom kralju Jezekiji: ’Ne daj da te tvoj Bog u kog se uzdaš zavara rečima: „Jerusalim neće biti predat u ruke asirskom kralju.“+ 11  Eto, čuo si šta su asirski kraljevi učinili svim zemljama koje su opustošili.+ Zar ćeš se samo ti izbaviti? 12  Jesu li narode koje su istrebili moji preci izbavili njihovi bogovi? Gde su stanovnici Gosana, Harana,+ Resefa i Edena koji su bili u Telasaru? 13  Gde su kralj Emata, kralj Arfada, kraljevi gradova Sefarvima, Ene i Ive?‘ “+ 14  Jezekija je primio pisma koja su mu doneli glasnici i pročitao ih. Zatim je otišao u Jehovin dom i raširio ih pred Jehovom.+ 15  Tada se Jezekija pomolio+ Jehovi: „Jehova, Bože Izraelov, koji sediš na prestolu iznad* heruvima,+ ti si jedini pravi Bog, Bog svih kraljevstava na zemlji.+ Ti si stvorio nebo i zemlju. 16  Prigni uho, Jehova, i čuj!+ Otvori oči,+ Jehova, i vidi! Čuj reči koje nam je Senahirim uputio da bi se rugao živom Bogu. 17  Istina je, Jehova, da su asirski kraljevi uništili ove narode i njihove zemlje.+ 18  I pobacali su njihove bogove u vatru, jer to nisu bili bogovi,+ nego delo ljudskih ruku,+ drvo i kamen. Zato su i mogli da ih unište. 19  A sada, Jehova, Bože naš, molim te, izbavi nas iz njegove ruke da bi sva kraljevstva na zemlji znala da si ti, Jehova, jedini Bog.“+ 20  Tada je Isaija, Amosov sin, poručio Jezekiji: „Ovako kaže Jehova, Izraelov Bog: ’Čuo sam molitvu+ koju si mi uputio zbog asirskog kralja Senahirima.+ 21  Evo šta Jehova objavljuje protiv njega: „Devica, kći sionska, prezire te i ruga ti se. Kći jerusalimska odmahuje glavom i podsmeva ti se. 22  Kome se ti rugaš i na koga huliš?+ Na koga podižeš glas+i koga oholo gledaš? Svetog Izraelovog Boga!+ 23  Preko svojih glasnika+ rugaš se Jehovi+ i kažeš:’S mnoštvom svojih bojnih kolapopeću se na vrhove gora,na najdalje obronke Livana. Poseći ću njegove visoke kedrove, njegove divne smreke. Doći ću u njegova najdalja skrovišta, u njegove najgušće šume. 24  Iskopaću bunare i tuđe vode ću piti,svojim stopalima ću isušiti sve potoke* u Egiptu.‘ 25  Zar nisi čuo? Od davnina to nameravam da učinim.+ Odavno sam to smislio.+ Sada ću to i ostvariti.+ Ti ćeš opustošiti utvrđene gradove i pretvorićeš ih u ruševine.+ 26  Njihovi stanovnici biće bespomoćni,prestravljeni i postiđeni. Postaće kao biljke u polju, kao mlada zelena trava,+kao trava na krovovima koju je sasušio istočni vetar. 27  Dobro znam kad sediš, kad negde ideš i kad se vraćaš,+a znam i kada besniš na mene,+ 28  jer su tvoje besne+ reči i rika doprli do mojih ušiju.+ Zato ću ti staviti kuku u nozdrve i uzde+ u ustai vratiću te putem kojim si došao.“+ 29  „’A ovo će ti* biti znak da će se to dogoditi: Ove godine ješćete ono što nikne samo od sebe*, druge godine ješćete žito koje izraste iz toga,+ a treće godine ćete sejati i žeti, saditi vinograde i jesti njihov rod.+ 30  Preživeli iz Judinog naroda, oni koji preostanu,+ pustiće koren u dubinu i rađaće rod u visinu. 31  Jer će preostali doći iz Jerusalima i preživeli s gore Sion. To će u svojoj revnosti učiniti Jehova nad vojskama.+ 32  „’Zato Jehova ovako kaže za asirskog kralja:+ „Neće on ući u ovaj grad,+neće ovamo odapeti strelu,neće mu se primaći sa štitom,niti će oko njega podići opsadni nasip.+ 33  Vratiće se putem kojim je došao.Neće ući u ovaj grad“, kaže Jehova. 34  „Ja ću braniti ovaj grad+ i spašću ga radi sebe+i radi svog sluge Davida.“ ‘ “+ 35  Te iste noći došao je Jehovin anđeo i pobio 185 000 ljudi u asirskom logoru.+ Oni koji su ustali rano ujutru videli su sve same leševe.+ 36  Tada je asirski kralj Senahirim otišao odande i vratio se u Ninivu,+ gde je i ostao.+ 37  Kada se jednom klanjao u hramu* svog boga Nisroka, njegovi sinovi Adrameleh i Sarasar ubili su ga mačem+ i pobegli u araratsku zemlju.+ Umesto njega počeo je da vlada njegov sin Esar-Adon.+

Fusnote

Ili: „uvrede“.
Doslovno: „staviću u njega duh“.
Ili možda: „između“.
Ili: „kanale Nila“.
Ili: „iz semenja koje se prosulo“.
Odnosi se na Jezekiju.
Doslovno: „domu“.