Druga o kraljevima 18:1-37

  • Jezekija, kralj Jude (1-8)

  • Pad Izraela (9-12)

  • Senahirim napada Judu (13-18)

  • Ravsak se ruga Jehovi (19-37)

18  Treće godine vladavine izraelskog kralja Osije,+ Ilinog sina, Jezekija,+ sin Judinog kralja Ahaza,+ postao je kralj.  On je imao 25 godina kad je postao kralj i vladao je 29 godina u Jerusalimu. Njegova majka zvala se Avija i bila je Zaharijina ćerka.+  On je činio ono što je ispravno u Jehovinim očima,+ kao i njegov predak David.+  Uklonio je obredne uzvišice,+ porazbijao obredne stubove i posekao obredno deblo*.+ Razbio je i bakarnu zmiju koju je načinio Mojsije,+ jer su joj sve do tada Izraelci spaljivali prinose. Zvali su je Neustan.*  On se uzdao u Jehovu,+ Izraelovog Boga, i nije bilo takvog među svim Judinim kraljevima posle njega, a ni među onima pre njega.  Čvrsto se držao Jehove.+ Nije prestao da mu služi, nego je postupao po zapovestima koje je Jehova dao Mojsiju.  I Jehova je bio s njim. Jezekija je postupao razborito u svemu što je radio. Pobunio se protiv asirskog kralja i nije hteo da mu služi.+  Isto tako, porazio je Filisteje+ i redom osvojio njihova mesta sve do Gaze i njene okoline, od stražarskih kula do utvrđenih gradova*.  Četvrte godine Jezekijine vladavine, to jest sedme godine vladavine izraelskog kralja Osije,+ Ilinog sina, asirski kralj Salmanasar došao je na Samariju i opkolio je.+ 10  Asirci su je osvojili+ posle tri godine. Tako je Samarija osvojena šeste godine Jezekijine vladavine, to jest devete godine vladavine izraelskog kralja Osije. 11  Zatim je asirski kralj odveo Izraelce u izgnanstvo+ u Asiriju i naselio ih u Alaju i Avoru na reci Gozan i u međanskim gradovima.+ 12  To se dogodilo zato što nisu slušali Jehovu, svog Boga, nego su kršili njegov savez, sve što je zapovedio Mojsije, Jehovin sluga.+ Nisu to slušali niti su izvršavali. 13  Četrnaeste godine Jezekijine vladavine, asirski kralj+ Senahirim napao je sve utvrđene gradove u Judi i osvojio ih.+ 14  Tada je Judin kralj Jezekija poslao poruku asirskom kralju u Lahis: „Pogrešio sam. Povuci svoju vojsku i daću ti sve što tražiš od mene.“ Asirski kralj je tražio od Judinog kralja Jezekije 300 talanata* srebra i 30 talanata zlata. 15  Jezekija je dao sve srebro koje se našlo u Jehovinom domu i u riznicama kraljevog dvora.+ 16  Tada je Judin kralj Jezekija skinuo vrata Jehovinog hrama+ i dovratke koje je sam obložio zlatom,+ pa je zlato s njih dao asirskom kralju. 17  Asirski kralj je poslao kod kralja Jezekije tartana*, ravsarisa* i ravsaka* s velikom vojskom. Oni su iz Lahisa+ došli u Jerusalim+ i stali su kod vodovoda gornjeg jezera na putu koji vodi do polja perača* rublja.+ 18  Pozvali su kralja, ali su im u susret izašli upravitelj kraljevog dvora Elijakim,+ Helkijin sin, pisar Somna+ i letopisac Joah, Asafov sin. 19  Ravsak im je rekao: „Recite Jezekiji: ’Ovako kaže veliki kralj, kralj Asirije: „U šta se ti to uzdaš?+ 20  Ti kažeš: ’Imam veštinu i silu potrebnu za rat‘, ali to su samo prazne reči. U koga se to uzdaš kad si se usudio da se pobuniš protiv mene?+ 21  Uzdaš se u podršku Egipta,+ slomljene trske koja probode dlan onom ko se na nju nasloni. Takav je faraon, egipatski kralj, svima koji se uzdaju u njega. 22  Ako mi kažete: ’Uzdamo se u Jehovu, svog Boga‘,+ zar nije upravo njegove uzvišice i oltare Jezekija uklonio,+ pa govori Judi i Jerusalimu: ’Klanjajte se Bogu pred ovim oltarom u Jerusalimu‘?“ ‘+ 23  A sada, nagodi se s mojim gospodarem, asirskim kraljem, i daću ti 2 000 konja ako možeš naći ljude koji će jahati na njima.+ 24  Kako bi mogao da poraziš i najmanjeg namesnika među slugama mog gospodara kad se uzdaš u Egipat da će ti dati kola i konjanike? 25  Uostalom, jesam li bez Jehovinog odobrenja krenuo na ovo mesto da ga uništim? Sam Jehova mi je rekao: ’Idi na tu zemlju i razori je.‘ “ 26  Tada su Helkijin sin Elijakim, Somna+ i Joah rekli ravsaku:+ „Molimo te, govori svojim slugama na aramejskom* jeziku,+ jer ga mi razumemo. Nemoj nam govoriti na judejskom* jeziku pošto nas čuje narod koji je na zidinama.“+ 27  Ali ravsak im je rekao: „Zar me je moj gospodar poslao da ove reči kažem samo tvom gospodaru i tebi? Zar me nije poslao i ljudima koji stoje na zidinama, koji će zajedno s vama jesti svoj izmet i piti svoju mokraću?“ 28  Zatim je ravsak na sav glas povikao na judejskom jeziku: „Čujte reč velikog kralja, kralja Asirije!+ 29  Ovako kaže kralj: ’Ne dajte da vas vara Jezekija, jer vas on ne može izbaviti iz moje ruke.+ 30  Ne dajte da vas Jezekija nagovori da se uzdate u Jehovu, govoreći vam: „Jehova će nas sigurno izbaviti i ovaj grad neće biti predat u ruke asirskom kralju.“+ 31  Ne slušajte Jezekiju, jer ovako kaže asirski kralj: „Sklopite mir sa mnom i predajte mi se, pa ćete svi jesti sa svoje loze i sa svoje smokve, i svi ćete piti vodu iz svog bunara, 32  dok ne dođem i odvedem vas u zemlju kao što je vaša,+ u zemlju žita i mladog vina, u zemlju hleba i vinograda, u zemlju maslina i meda. Tako ćete ostati živi i nećete umreti. Ne slušajte Jezekiju, jer vas on zavarava kada kaže: ’Jehova će nas izbaviti.‘ 33  Da li je ijedan od bogova drugih naroda izbavio svoju zemlju iz ruke asirskog kralja? 34  Gde su bogovi Emata+ i Arfada? Gde su bogovi Sefarvima,+ Ene i Ive? Jesu li oni izbavili Samariju od mene?+ 35  Koji je od svih bogova tih zemalja izbavio svoju zemlju iz moje ruke? Zar će onda Jehova izbaviti Jerusalim iz moje ruke?“ ‘ “+ 36  A narod je ćutao i nije mu odgovorio ni reči, jer je kralj zapovedio: „Ne odgovarajte mu.“+ 37  Zatim su upravitelj dvora Elijakim, Helkijin sin, pisar Somna i letopisac Joah, Asafov sin, razderali svoju odeću i otišli kod Jezekije da mu prenesu šta je ravsak rekao.

Fusnote

Ili: „Idol su zvali bakarna zmija“.
To jest sva mesta, od onih koja su bila retko naseljena do onih koja su imala mnogo stanovnika.
Talant je težio 34,2 kilograma. Videti Dodatak B14.
Ili: „belilaca“.
Ili: „glavnog peharnika“.
Ili: „glavnog dvorskog službenika“.
Ili: „zapovednika vojske“.
To jest hebrejskom.
Ili: „sirijskom“.