Druga o kraljevima 17:1-41

  • Osija, kralj Izraela (1-4)

  • Pad Izraela (5, 6)

  • Izrael u izgnanstvu zbog otpadništva (7-23)

  • Stranci naseljavaju samarijske gradove (24-26)

  • Religija Samarićana (27-41)

17  Dvanaeste godine vladavine Judinog kralja Ahaza, Osija,+ Ilin sin, postao je kralj nad Izraelom u Samariji i vladao je devet godina.  On je činio ono što je zlo u Jehovinim očima, ali ne toliko kao izraelski kraljevi koji su bili pre njega.  Salmanasar, asirski kralj, napao je Osiju+ i on mu je postao sluga i plaćao mu je danak+.  Ali asirski kralj je otkrio da Osija kuje zaveru, jer je Osija poslao glasnike egipatskom kralju Soju+ i nije doneo danak asirskom kralju kao svake godine. Zato ga je asirski kralj zatvorio i držao svezanog u zatvoru.  Asirski kralj je napao celu zemlju. Došao je do Samarije i držao ju je pod opsadom tri godine.  Devete godine Osijine vladavine, asirski kralj je osvojio Samariju.+ Odveo je Izraelce u izgnanstvo+ u Asiriju i naselio ih u Alaju i Avoru na reci Gozan+ i u međanskim gradovima.+  To se dogodilo zato što su Izraelci zgrešili Jehovi, svom Bogu, koji ih je izveo iz Egipta i izbavio od vlasti faraona, egipatskog kralja.+ Služili su* drugim bogovima+  i živeli su po običajima naroda koje je Jehova oterao pred Izraelcima i po običajima koje su uveli izraelski kraljevi.  Izraelci su činili ono što nije ispravno pred Jehovom, njihovim Bogom. Gradili su obredne uzvišice po svim svojim mestima,+ od stražarskih kula do utvrđenih gradova*. 10  Podizali su sebi obredne stubove i obredna debla*+ na svakom visokom brdu i pod svakim razgranatim drvetom.+ 11  I po svim obrednim uzvišicama spaljivali su prinose, baš kao narodi koje je Jehova oterao pred njima.+ Činili su zla dela da bi vređali Jehovu. 12  Oni su služili odvratnim idolima*+ iako im je Jehova rekao da to ne čine.+ 13  Jehova je upozoravao Izrael i Judu preko svih svojih proroka i preko svih svojih videlaca:+ „Prestanite da činite zlo!+ Držite se mojih zapovesti i mojih odredbi, svega što je zapisano u zakonu koji sam dao vašim precima i koji sam vam preneo preko svojih slugu, proroka.“ 14  Ali oni nisu poslušali, nego su ostali tvrdoglavi* kao i njihovi preci koji nisu verovali Jehovi, svom Bogu.+ 15  Odbacili su njegove propise i savez+ koji je sklopio s njihovim precima i opomene koje im je upućivao.+ Služili su bezvrednim idolima,+ pa su i sami postali bezvredni.+ Ugledali su se na okolne narode, premda im je Jehova zapovedio da ne budu poput njih.+ 16  Odbacili su sve zapovesti Jehove, svog Boga, i načinili su sebi dva livena* kipa u obliku teleta+ i obredno deblo*,+ pa su se klanjali svoj nebeskoj vojsci*+ i služili Valu.+ 17  Svoje sinove i svoje ćerke spaljivali su kao žrtve*,+ gatali+ su i proricali tumačeći predznake, i svesno su činili* ono što je zlo u Jehovinim očima da bi ga vređali. 18  Zato se Jehova mnogo razgnevio na Izrael i odbacio ga od sebe*.+ Ostavio je samo Judino pleme. 19  Ali ni Judin narod se nije držao zapovesti Jehove, svog Boga,+ nego se držao istih običaja kao Izrael.+ 20  Jehova je odbacio sve Izraelove potomke, nanosio im je sramotu i predavao ih u ruke pljačkašima, dok ih nije sasvim napustio. 21  Otrgao je Izraelce od Davidovog doma, a oni su sebi za kralja postavili Jerovoama, Navatovog sina.+ Ali Jerovoam je naveo Izraelce da ostave Jehovu i da učine veliki greh. 22  Izraelci su činili sve grehe koje je činio Jerovoam.+ Nisu odstupili od njih 23  dok Jehova nije odbacio Izrael od sebe, kao što je rekao preko svih svojih slugu, proroka.+ Tako su Izraelci bili odvedeni u izgnanstvo iz svoje zemlje u Asiriju,+ gde se nalaze do današnjeg dana. 24  Tada je asirski kralj doveo ljude iz Vavilona, Hute, Ave, Emata i Sefarvima+ i naselio ih u samarijskim gradovima umesto Izraelaca. Oni su zauzeli Samariju i živeli u njenim gradovima. 25  Kad su počeli da žive tamo, nisu služili* Jehovi. Zato je Jehova poslao među njih lavove,+ koji su ubili neke od njih. 26  Asirskom kralju je javljeno: „Narodi koje si doveo i naselio po samarijskim gradovima ne znaju kako treba služiti Bogu* te zemlje. On šalje na njih lavove koji ih ubijaju, jer niko ne zna kako treba služiti Bogu te zemlje.“ 27  Tada je asirski kralj zapovedio: „Neka se jedan od sveštenika koje ste odande odveli u izgnanstvo vrati da živi tamo i neka ih poučava kako treba služiti Bogu te zemlje.“ 28  Tako se jedan od sveštenika koji je iz Samarije bio odveden u izgnanstvo vratio da živi u Vetilju.+ On ih je učio kako da služe* Jehovi.+ 29  Ali svaki narod načinio je sebi svog boga* i postavio ga u svetilišta na uzvišicama koja su načinili Samarićani. Svaki narod je to učinio u gradovima u kojima je živeo. 30  Ljudi iz Vavilona načinili su Sokot-Venota, oni iz Hute načinili su Nergala, oni iz Emata+ načinili su Asima, 31  a oni iz Ave načinili su Nivaza i Tartaka. Oni iz Sefarvima su spaljivali svoje sinove u čast sefarvimskim bogovima Adramelehu i Anamelehu.+ 32  Iako su služili i Jehovi, postavili su ljude iz svog naroda da služe kao sveštenici na obrednim uzvišicama i oni su za njih vršili službu u svetilištima na uzvišicama.+ 33  Služili su Jehovi, ali su služili i svojim bogovima, kao što su to činili narodi* u zemljama iz kojih su bili odvedeni u izgnanstvo.+ 34  Oni se do današnjeg dana drže svojih starih običaja*. Ne služe Jehovi i ne postupaju prema njegovim odredbama i naredbama, niti prema Zakonu i zapovestima koje je Jehova dao sinovima Jakova, čije je ime promenio u Izrael.+ 35  Kada je Jehova sklopio savez s njima,+ zapovedio im je: „Ne smete služiti drugim bogovima, klanjati im se, odavati im čast niti im prinositi žrtve.+ 36  Služite Jehovi,+ koji vas je izveo iz Egipta velikom silom i moćnom rukom,+ njemu se klanjajte i njemu prinosite žrtve. 37  Uvek savesno postupajte po propisima, naredbama, Zakonu i zapovestima koje vam je on napisao.+ Nemojte služiti drugim bogovima. 38  Ne zaboravite savez koji sam sklopio s vama+ i nemojte služiti drugim bogovima. 39  Služite Jehovi, svom Bogu, jer će vas on izbaviti iz ruku svih vaših neprijatelja.“ 40  Ali oni nisu poslušali, nego su se držali svojih starih običaja*.+ 41  Tako su ti narodi služili Jehovi,+ ali su služili i svojim rezbarenim kipovima. Njihovi sinovi i njihovi unuci sve do današnjeg dana čine sve kako su činili i njihovi preci.

Fusnote

Ili: „Obožavali su“. Doslovno: „Bojali su se“.
To jest u svim mestima, od onih koja su bila retko naseljena do onih koja su imala mnogo stanovnika.
Moguće je da je hebrejski izraz srodan reči koja znači „izmet“. Njime se izražavao prezir.
Doslovno: „ukrutili vrat“.
Ili: „metalna“.
To jest nebeskim telima.
Doslovno: „provodili su kroz vatru“.
Ili: „prodali su se da čine“.
Doslovno: „od svog lica“.
Doslovno: „nisu se bojali“.
Ili: „ne znaju verske običaje koje je propisao Bog“.
Doslovno: „da se boje“.
Ili: „svoje bogove“.
Ili: „po verskim običajima naroda“.
Ili: „verskih običaja“.
Ili: „verskih običaja“.