Druga o kraljevima 13:1-25

  • Joahaz, kralj Izraela (1-9)

  • Joas, kralj Izraela (10-13)

  • Jelisej proverava koliko je Joas revan (14-19)

  • Jelisej umire; mrtvac dotiče njegove kosti i oživljava (20, 21)

  • Ispunjava se Jelisejevo poslednje proročanstvo (22-25)

13  Dvadeset i treće godine vladavine Judinog kralja Joasa,+ Ohozijinog sina,+ Joahaz, Jujev sin,+ postao je kralj nad Izraelom u Samariji i vladao je 17 godina.  On je činio ono što je zlo u Jehovinim očima. Uporno je činio grehe na koje je Jerovoam, Navatov sin, navodio Izraelce.+ Nije prestao da ih čini.  Jehova se žestoko razgnevio+ na Izraelce,+ tako da ih je predao u ruke sirijskom kralju Azailu+ i u ruke Ven-Adadu,+ Azailovom sinu, i dopustio je da ih stalno ugnjetavaju.  Ali Joahaz je molio Jehovu za milost* i Jehova ga je uslišio, jer je video kako je sirijski kralj okrutan prema Izraelcima.+  Zato je Jehova dao Izraelcima spasitelja+ da ih izbavi iz ruku Sirijaca, pa su mogli mirno da žive u svojim domovima kao i ranije.  (Ali nisu odstupili od grehâ Jerovoamove porodice, na koje je Jerovoam navodio Izraelce.+ Nastavili su da čine iste grehe i obredno deblo*+ je i dalje stajalo u Samariji.)  Joahazu je od vojske ostalo samo 50 konjanika, 10 bojnih kola i 10 000 pešaka, jer je ostalu vojsku sirijski kralj uništio+ i zgazio kao prah kada se vrši žito.+  Ostali događaji iz Joahazovog života, sve što je činio i svi njegovi poduhvati, sve je to zapisano u letopisima izraelskih kraljeva.  Joahaz je umro* i bio sahranjen u Samariji.+ Nakon njega počeo je da vlada njegov sin Joas. 10  Trideset i sedme godine vladavine Judinog kralja Joasa,+ Joahazov sin Joas je postao kralj nad Izraelom u Samariji i vladao je 16 godina. 11  On je činio ono što je zlo u Jehovinim očima. Nije odstupio ni od jednog greha na koje je Jerovoam, Navatov sin, navodio Izraelce.+ Nastavio je da čini te grehe. 12  Ostali događaji iz Joasovog života, sve što je činio, svi njegovi poduhvati i kako je ratovao s Judinim kraljem Amasijom,+ sve je to zapisano u letopisima izraelskih kraljeva. 13  Joas je umro*, a na njegov presto seo je Jerovoam*.+ Joas je bio sahranjen u Samariji kod izraelskih kraljeva.+ 14  Kad se Jelisej+ razboleo od bolesti od koje je kasnije i umro, došao mu je izraelski kralj Joas, zagrlio ga i plačući mu rekao: „Oče moj, oče moj! Izraelova bojna kola i njegovi konjanici!“+ 15  Jelisej mu je rekao: „Uzmi luk i strele.“ I on je uzeo luk i strele. 16  Tada je Jelisej rekao izraelskom kralju: „Uzmi luk u ruke.“ On je uzeo luk u ruke, a Jelisej je stavio svoje ruke na njegove ruke. 17  Zatim mu je rekao: „Otvori prozor prema istoku.“ On ga je otvorio. Jelisej je rekao: „Odapni strelu!“ I on ju je odapeo. Zatim je Jelisej rekao: „Jehovina strela pobede*, strela pobede nad Sirijom*! Kod Afeka+ ćeš potpuno poraziti Siriju.“ 18  Onda je rekao: „Uzmi strele.“ Kad je izraelski kralj uzeo strele, Jelisej mu je rekao: „Udaraj o zemlju.“ On je udario tri puta, a onda je stao. 19  Tada se sluga pravog Boga naljutio na njega i rekao: „Trebalo je da udariš pet ili šest puta! Tada bi potpuno porazio Siriju, a ovako ćeš samo tri puta pobediti Siriju.“+ 20  Zatim je Jelisej umro i bio sahranjen. Čete moavskih razbojnika+ obično su početkom godine* napadale zemlju. 21  Kad su jednom neki ljudi sahranjivali jednog čoveka, ugledali su razbojnike pa su bacili mrtvaca u Jelisejev grob i pobegli. Kad je mrtvac dotakao Jelisejeve kosti, odmah je oživeo+ i stao na noge. 22  Sirijski kralj Azailo+ ugnjetavao je Izraelce+ dokle god je bio živ Joahaz. 23  Ali Jehova im se smilovao i bio je milosrdan prema njima.+ Pokazao je da mu je stalo do njih zbog svog saveza sa Avrahamom,+ Isakom+ i Jakovom.+ Nije hteo da ih istrebi i nije ih odbacio sve do sada. 24  Sirijski kralj Azailo je umro, a nakon njega je počeo da vlada njegov sin Ven-Adad. 25  Joahazov sin Joas je od Azailovog sina Ven-Adada ponovo osvojio gradove koje je Azailo u ratu uzeo njegovom ocu Joahazu. Joas ga je tri puta porazio+ i tako je vratio izraelske gradove.

Fusnote

Ili: „nastojao da smekša Jehovino lice“.
Ili: „počinuo kod svojih predaka“.
Ili: „počinuo kod svojih predaka“.
Reč je o Jerovoamu II.
Ili: „spasenja“.
Ili: „spasenja od Sirije“.
Verovatno u proleće.