Druga o kraljevima 12:1-21

  • Joas, kralj Jude (1-3)

  • Joas popravlja oštećenja na hramu (4-16)

  • Napad sirijske vojske (17, 18)

  • Joas ubijen (19-21)

12  Sedme godine Jujeve vladavine,+ Joas+ je postao kralj i vladao je u Jerusalimu 40 godina. Njegova majka zvala se Sivija i bila je iz Virsaveje.+  Joas je činio ono što je ispravno u Jehovinim očima dokle god ga je poučavao sveštenik Jodaj.  Ali obredne uzvišice+ nisu bile uklonjene i narod je još uvek prinosio žrtve i spaljivao prinose na tim uzvišicama.  Joas je rekao sveštenicima: „Uzmite sav novac koji se donosi u Jehovin dom za svete prinose+ – novac koji je svakom određen kao porez,+ novac sakupljen od onih* koji su se zavetovali i sav novac koji neko donese u Jehovin dom zato što ga na to podstiče njegovo srce.+  Neka ga sveštenici uzmu od onih koji ga donose*, i neka ga upotrebe da poprave sva oštećenja koja se nađu na domu.“+  Ali do dvadeset i treće godine Joasove vladavine, sveštenici još nisu popravili oštećenja na domu.+  Zato je kralj Joas pozvao sveštenika Jodaja+ i ostale sveštenike pa ih je upitao: „Zašto ne popravljate oštećenja na domu? Od sada više nemojte sakupljati novac od onih koji ga donose ako ga nećete upotrebiti za popravku doma.“+  Sveštenici su pristali da više ne uzimaju novac od naroda i da ne vode brigu o popravkama na domu.  Tada je sveštenik Jodaj uzeo jedan kovčeg,+ prorezao rupu na poklopcu i stavio ga pored oltara, da bude s desne strane onome ko ulazi u Jehovin dom. U njega su sveštenici koji su služili kao vratari stavljali sav novac koji se donosio u Jehovin dom.+ 10  Kad bi videli da u kovčegu ima mnogo novca, kraljev pisar i prvosveštenik došli bi da uzmu* i izbroje novac koji se donosio u Jehovin dom.+ 11  Oni bi izbrojani novac predali ljudima koji su bili postavljeni da nadgledaju radove u Jehovinom domu. A oni su ga isplaćivali tesarima i graditeljima koji su radili na Jehovinom domu,+ 12  kao i zidarima i klesarima. Tim novcem su takođe kupovali drvnu građu i klesani kamen da bi se popravila oštećenja na Jehovinom domu i plaćali sve druge troškove oko popravke doma. 13  Ali novac koji se donosio u Jehovin dom nije se koristio za izradu srebrnih posuda, makaza za fitilj, činija, truba+ niti bilo kakvih predmeta od zlata ili od srebra za Jehovin dom.+ 14  Taj novac su davali samo ljudima koji su nadgledali radove da bi se upotrebio za popravku Jehovinog doma. 15  Od ljudi kojima su predavali novac da ga daju radnicima nisu tražili da polažu račune za to kako ga troše, jer su u njih imali poverenja.+ 16  Ali novac od žrtava za prestup*+ i novac od žrtava za greh nije se donosio u Jehovin dom. Pripadao je sveštenicima.+ 17  U to vreme Azailo,+ kralj Sirije, krenuo je u rat protiv Gata+ i osvojio ga. Zatim je odlučio da napadne Jerusalim.+ 18  Tada je Judin kralj Joas uzeo sve svete prinose koje su posvetili njegovi preci Josafat, Joram i Ohozija, Judini kraljevi, kao i svoje svete prinose i sve zlato koje je našao u riznicama Jehovinog doma i kraljevog dvora. Sve je to poslao sirijskom kralju Azailu+ i zato se on povukao od Jerusalima. 19  Ostali događaji iz Joasovog života, sve što je činio, sve je to zapisano u letopisima Judinih kraljeva. 20  Na kraju su Joasove sluge skovale zaveru protiv njega+ i ubile ga u tvrđavi Milon*,+ koja se nalazila na putu prema Sili. 21  Ubili su ga Simeatin sin Jozahar i Somirov sin Jozavad.+ Sahranili su ga kod njegovih predaka u Davidovom gradu. Nakon njega počeo je da vlada njegov sin Amasija.+

Fusnote

Ili: „duša“.
Ili: „od svojih poznanika“.
Ili: „stave u vreće“. Doslovno: „svežu“.
Ili: „za krivicu“. Videti Rečnik pojmova.
Ili: „Breg“.