Druga o kraljevima 10:1-36

  • Juj ubija sve iz Ahavovog doma (1-17)

    • Jonadav se pridružuje Juju (15-17)

  • Juj ubija one koji su služili Valu (18-27)

  • Sažetak Jujeve vladavine (28-36)

10  Ahav+ je imao 70 sinova u Samariji. Zato je Juj napisao pisma i poslao ih u Samariju jezraelskim knezovima, starešinama+ i starateljima Ahavove dece, i poručio im:  „Kod vas su sinovi vašeg gospodara, a imate i bojna kola, konje, utvrđen grad i oružje. Kad vam stigne ovo pismo,  izaberite najboljeg i najdostojnijeg* među sinovima vašeg gospodara pa ga postavite na presto njegovog oca i borite se za dom svog gospodara.“  Ali oni su se mnogo uplašili i rekli su: „Ako dva kralja nisu mogla da mu se odupru,+ kako ćemo mi?“  Zato su upravitelj dvora, zapovednik grada, starešine i staratelji poručili Juju: „Mi smo tvoje sluge i učinićemo sve što nam kažeš. Nikoga nećemo postaviti za kralja. Učini šta misliš da je dobro.“  Juj im je napisao drugo pismo, u kome je stajalo: „Ako ste na mojoj strani i spremni ste da me poslušate, sutra u ovo doba dođite kod mene u Jezrael i donesite glave sinova svog gospodara.“ A 70 kraljevih sinova bilo je kod uglednih ljudi tog grada, koji su ih odgajali.  Čim su primili pismo, uzeli su 70 kraljevih sinova i pobili ih.+ Zatim su njihove glave stavili u korpe i poslali mu u Jezrael.  Glasnik je došao i javio mu: „Doneli su glave kraljevih sinova.“ A on je rekao: „Stavite ih u dve gomile kod gradskih vrata da stoje do jutra.“  Ujutru je izašao, stao pred ceo narod i rekao: „Vi ste nedužni*. Ja sam taj koji je skovao zaveru protiv svog gospodara i ubio ga.+ Ali ko je pobio sve ove? 10  Znajte, dakle, da neće ostati neispunjena*+ nijedna Jehovina reč koju je Jehova izrekao protiv Ahavovog doma. Jehova je učinio ono što je rekao preko svog sluge Ilije.“+ 11  Juj je pobio sve koji su preostali od Ahavovog doma u Jezraelu, kao i sve ugledne ljude koji su bili u njegovoj službi, njegove prijatelje i njegove sveštenike.+ Nikome nije poštedeo život.+ 12  Zatim je krenuo u Samariju. Na putu je prolazio pored pastirske kolibe u kojoj se strigu ovce. 13  Tamo je Juj naišao na braću Judinog kralja Ohozije+ i upitao ih je: „Ko ste vi?“ Oni su odgovorili: „Mi smo Ohozijina braća i idemo da se raspitamo jesu li dobro kraljevi sinovi i sinovi kraljice majke.“ 14  Tada je Juj rekao: „Pohvatajte ih žive!“ I pohvatali su ih žive pa su ih pobili pored bunara uz kolibu u kojoj se strigu ovce, njih četrdeset i dvojicu. Nijedan nije ostao živ.+ 15  Kada je otišao odande, naišao je na Jonadava,+ Rihavovog sina,+ koji mu je izašao u susret. Nakon što ga je pozdravio*, pitao ga je: „Jesi li svim srcem uz mene kao što sam ja svim srcem uz tebe?“ Jonadav je odgovorio: „Jesam.“ „Ako jesi, pruži mi ruku.“ I on mu je pružio ruku, a Juj ga je povukao k sebi u kola. 16  Zatim je Juj rekao: „Pođi sa mnom i videćeš moju revnost za Jehovu*.“+ Tako se odvezao s njim u njegovim bojnim kolima. 17  Kad je došao u Samariju, pobio je sve iz Ahavovog doma koji su još preostali u Samariji. Istrebio ih je+ i tako se ispunilo ono što je Jehova rekao Iliji.+ 18  Zatim je Juj sakupio ceo narod i rekao mu: „Ahav je malo služio Valu,+ a Juj će mu služiti mnogo više. 19  Zato mi sada pozovite sve Valove proroke,+ sve one koji mu služe i sve njegove sveštenike.+ Neka ne izostane nijedan, jer ću Valu prineti veliku žrtvu. Ko god izostane, neće ostati živ.“ Juj je postupao lukavo, jer je hteo da istrebi one koji su služili Valu. 20  Juj je zatim rekao: „Oglasite svečani skup u čast Valu.“ I oni su ga oglasili. 21  Zatim je Juj poslao glasnike po celom Izraelu tako da su došli svi oni koji su služili Valu. Nije izostao nijedan. Ušli su u Valov hram*,+ tako da se Valov hram sasvim napunio. 22  Tada je rekao čuvaru odeće: „Iznesi haljine za sve one koji služe Valu.“ I on im je izneo odeću. 23  Zatim je Juj s Rihavovim sinom Jonadavom+ ušao u Valov hram i rekao onima koji su služili Valu: „Pogledajte pažljivo i pobrinite se da ovde među vama ne bude nikoga ko služi Jehovi, nego samo oni koji služe Valu.“ 24  Tako su došli da prinesu žrtve paljenice i druge žrtve. Juj je napolju postavio svojih 80 ljudi kojima je rekao: „Ako neko od ovih ljudi koje predajem u vaše ruke pobegne, svojim životom ćete platiti za njegov.“ 25  Kad je prineo žrtvu paljenicu, Juj je rekao stražarima* i pomoćnicima: „Uđite i pobijte ih! Nikome ne dajte da pobegne!“+ Tako su ih stražari i pomoćnici pobili mačem i pobacali napolje. Prodrli su sve do svetilišta* Valovog hrama. 26  Izneli su obredne stubove+ iz Valovog hrama i sve ih spalili.+ 27  Srušili su Valov obredni stub.+ Razrušili su i Valov hram+ i od njega napravili nužnike, koji postoje sve do danas. 28  Tako je Juj iz Izraela iskorenio služenje Valu. 29  Ali Juj nije prestao da čini iste grehe koje je Jerovoam, Navatov sin, činio i na koje je navodio Izraelce. Ostavio je zlatnu telad u Vetilju i u Danu.+ 30  Jehova je rekao Juju: „Zato što si dobro postupio i učinio ono što je ispravno u mojim očima, i zato što si izvršio sve što sam u srcu odlučio da učinim Ahavovom domu,+ tvoji sinovi će sve do četvrtog kolena sedeti na Izraelovom prestolu.“+ 31  Ali Juj nije pazio da celim srcem postupa po Zakonu Jehove, Izraelovog Boga.+ Nije prestao da čini grehe na koje je Jerovoam navodio Izraelce.+ 32  U to vreme Jehova je počeo da oduzima deo po deo* izraelske zemlje. Azailo je napadao Izraelce po celom njihovom području.+ 33  Osvajao je od Jordana prema istoku, svu galadsku zemlju – Gadovo, Ruvimovo i Manasijino pleme+ – od Aroira, koji se nalazi na rubu doline* Arnon, do Galada i Vasana.+ 34  Ostali događaji iz Jujevog života, sve što je činio i svi njegovi poduhvati, sve je to zapisano u letopisima izraelskih kraljeva. 35  Juj je umro* i sahranili su ga u Samariji. Nakon njega počeo je da vlada njegov sin Joahaz.+ 36  Juj je 28 godina vladao nad Izraelom u Samariji.

Fusnote

Ili: „najčestitijeg“.
Ili: „pravedni“.
Doslovno: „neće pasti na zemlju“.
Ili: „blagoslovio“.
Ili: „da neću dozvoliti da se iko suprotstavlja Jehovi“.
Doslovno: „dom“.
Doslovno: „trkačima“.
Doslovno: „grada“. Verovatno je reč o građevini koja je bila nalik tvrđavi.
Ili: „smanjuje područje“.
Videti Rečnik pojmova, „Vadi“.
Ili: „počinuo kod svojih predaka“.