2. Korinćanima 7:1-16

  • Očistiti se od svake prljavštine (1)

  • Pavle je radostan zbog Korinćana (2-4)

  • Tit donosi dobre vesti (5-7)

  • Žalost u skladu s Božjom voljom i pokajanje (8-16)

7  Dakle, pošto imamo ta obećanja,+ voljeni, očistimo se od svake prljavštine tela i duha+ i trudimo se da usavršimo svoju svetost bojeći se Boga.  Napravite u svom srcu mesta za nas.+ Nikome nismo učinili ništa nažao, nikoga nismo iskvarili, nikoga nismo iskoristili.+  Ne kažem to da vas osudim. Jer već sam rekao da ste u našem srcu, zajedno smo bilo da umiremo bilo da živimo.  Vama mogu da govorim vrlo otvoreno. Veoma se ponosim vama. Zaista sam se utešio, preplavila me je radost uprkos svoj našoj nevolji.+  Istina, kad smo došli u Makedoniju,+ za nas* nije bilo olakšanja, nego su nas i dalje sa svih strana snalazile nevolje – spolja borbe, a iznutra strahovi.  Ali Bog, koji teši potištene,+ utešio nas je Titovom posetom*.  I nije nas utešila samo njegova poseta nego i to što se on ohrabrio zbog vas. Izvestio nas je o vašoj žarkoj želji da me vidite, o vašoj velikoj tuzi, vašoj iskrenoj brizi za mene, tako da sam se još više obradovao.  Zato, ako sam vas i ražalostio svojim pismom,+ nije mi žao. Ako mi je i bilo žao (kad sam video da vas je to pismo ražalostilo, ali samo nakratko),  sada se radujem, ne zato što ste se ražalostili, nego zato što vas je ta žalost navela na pokajanje. Jer ste se ražalostili u skladu s Božjom voljom, tako da niste pretrpeli nikakvu štetu zbog nas. 10  Jer žalost koja je u skladu s Božjom voljom podstiče na pokajanje koje vodi do spasenja – pokajanje zbog kog ne treba žaliti+ – a žalost svojstvena ovom svetu donosi smrt. 11  Pogledajte kakvu je gorljivost stvorilo u vama to što ste se ražalostili u skladu s Božjom voljom i kako vas je to navelo na očišćenje, na ogorčenje, na strah, na iskrenu želju za pokajanjem, na revnost, na ispravljanje onoga što je neispravno.+ U svakom pogledu ste pokazali da ste u tome čisti*. 12  Dakle, iako sam vam pisao, nisam to učinio zbog onoga koji je postupio neispravno,+ niti zbog onoga prema kome se postupilo neispravno, nego da biste pred Bogom pokazali svoju iskrenu želju da nas poslušate. 13  Zato smo se utešili. A još više smo se obradovali zbog Titove radosti, jer ste svi vi okrepili njegovo srce*. 14  Jer ako sam vas hvalio pred njim, nisam se osramotio, nego kao što je istina sve što smo vama govorili, tako je i ono čime smo se hvalili pred Titom bilo istina. 15  I njegova ljubav prema vama još je snažnija kad se seti poslušnosti svih vas,+ kako ste ga primili sa strahom i poštovanjem. 16  Radujem se jer imam potpuno pouzdanje u vas*.

Fusnote

Doslovno: „naše telo“.
Doslovno: „prisutnošću“.
Ili: „čestiti; nedužni“.
Doslovno: „duh“.
Ili možda: „jer sam hrabar zbog vas“.