2. Korinćanima 6:1-18

  • Ispuniti svrhu Božje dobrote (1, 2)

  • Opis Pavlove službe (3-13)

  • „Ne uprežite se u isti jaram“ (14-18)

6  Kao njegovi saradnici,+ ponovo vas molimo da ne propustite da ispunite svrhu Božje nezaslužene dobrote koju ste primili.+  Jer on kaže: „U vreme svoje milosti* uslišio sam te, u dan spasenja pomogao sam ti.“+ Evo, sada je vreme milosti*! Evo, sada je dan spasenja!  Ni u čemu ne dajemo nikakav razlog za spoticanje, da se našoj službi ne bi imalo šta prigovoriti,+  nego se u svemu preporučujemo kao Božje sluge:+ istrajnošću u mnogim kušnjama, u nevoljama, u oskudici, u poteškoćama,+  pod udarcima, u zatvorima,+ pred razjarenom ruljom, u napornom radu, u besanim noćima, bez hrane.+  Preporučujemo se i čistoćom, znanjem, strpljenjem,+ dobrotom,+ svetim duhom, iskrenom* ljubavlju,+  istinitim rečima, Božjom snagom.+ Preporučujemo se noseći oružje pravednosti+ u desnici* i levici*,  slavom i sramotom, lošim glasom i dobrim glasom. Gledaju na nas kao na varalice, ali mi smo pošteni,  kao na nepoznate, a ipak smo dobro poznati, kao na one koji umiru*, a evo, ipak smo živi,+ kao na one koji su kažnjeni*, ali ipak nismo ubijeni,+ 10  kao na ožalošćene, a uvek smo radosni, kao na siromašne, a mnoge obogaćujemo, kao na one koji nemaju ništa, a ipak imamo sve.+ 11  Sve smo vam otvoreno rekli, Korinćani, i širom smo otvorili svoje srce. 12  U našem srcu ima mesta za vas*,+ ali u vašem srcu nema mesta za nas. 13  Uzvratite nam na isti način – govorim vam kao svojoj deci – i vi širom otvorite svoje srce.+ 14  Ne uprežite se u isti jaram* s nevernicima.+ Jer šta imaju zajedničko pravednost i bezakonje?+ Ili šta imaju zajedničko svetlost i tama?+ 15  Nadalje, u čemu se slažu Hrist i Velijal*?+ Ili šta je zajedničko verniku i neverniku?+ 16  I šta Božji hram ima sa idolima?+ Jer mi smo hram živog Boga,+ kao što je Bog rekao: „Biću s njima i među njima,+ biću njihov Bog, a oni će biti moj narod.“+ 17  „’Zato izađite odatle i odvojte se od njih‘, kaže Jehova*, ’i ne dotičite više ništa nečisto‘ “,+ „i ja ću vas primiti.“+ 18  „’I biću vam otac,+ a vi ćete mi biti sinovi i ćerke‘,+ kaže Jehova*, Svemoćni.“

Fusnote

Ili: „vreme prihvatanja“.
Ili: „vreme prihvatanja“.
Doslovno: „nelicemernom“.
Verovatno za napad.
Verovatno za odbranu.
Videti Rečnik pojmova, „Pouka“.
Ili: „koji zaslužuju smrt“.
Ili: „Nije vam tesno u nama“.
Doslovno: „Ne ujarmljujte se nejednako“.
Ime „Velijal“ potiče od hebrejske reči koja znači „bezvredan“. Odnosi se na Satanu.