2. Korinćanima 5:1-21

  • Građevina pripremljena na nebu (1-10)

  • Služba pomirenja (11-21)

    • Novo stvorenje (17)

    • Hristovi poslanici (20)

5  Jer znamo da će se naša zemaljska kuća, ovaj šator, raspasti+ i da ćemo od Boga dobiti večnu građevinu na nebu, kuću koja nije načinjena rukama.+  Jer u ovoj zemaljskoj kući zaista uzdišemo, i čeznemo da uđemo u onu koja je pripremljena za nas na nebu,+  tako da, kad dođe vreme da uđemo* u nju, nećemo biti bez boravišta*.  Naime, mi koji smo u ovom šatoru uzdišemo, jer smo opterećeni, ali ne želimo da napustimo ovaj, nego da uđemo u onaj drugi,+ da život proguta ono što je smrtno.+  A za to nas je pripremio Bog,+ koji nam je dao duh kao garanciju* za ono što će doći.+  Zato smo uvek puni hrabrosti i znamo: dok živimo* u telu, daleko smo od Gospoda.+  Naime, živimo po veri, a ne po onome što vidimo.  Ali puni smo hrabrosti i više bismo voleli da smo daleko od tela i da živimo kod Gospoda.+  Zato se i trudimo da mu budemo po volji gde god da živimo – kod njega ili daleko od njega. 10  Jer svi mi moramo doći pred Hristov sud*, da svako dobije platu za ono što je radio u telu, bilo dobro bilo zlo.+ 11  Dakle, pošto znamo da treba da se bojimo Gospoda, trudimo se da uverljivo poučavamo druge. Bog zna kakvi smo*, a nadam se da i vi vidite kakvi smo*. 12  Ne preporučujemo vam opet sami sebe, nego vam dajemo razlog da se hvalite nama, kako biste imali šta da odgovorite onima koji se hvale spoljašnjošću,+ a ne onim što je u srcu. 13  Jer ako smo sišli s uma,+ to je bilo radi Boga, a ako smo zdrave pameti, to je radi vas. 14  Hristova ljubav nas pokreće, jer smo zaključili da je, pošto su svi već umrli*, jedan čovek umro za sve.+ 15  On je umro za sve, da oni koji žive ne žive više za sebe,+ nego za njega koji je umro za njih i bio uskrsnut. 16  Zato mi od sada nikoga ne prosuđujemo po ljudskim merilima*.+ Ako smo na Hrista i gledali na taj način, više to ne radimo.+ 17  Dakle, ako je neko u jedinstvu s Hristom, on je novo stvorenje.+ Ono što je staro prošlo je, i evo, nastalo je novo. 18  A sve je od Boga, koji nas je pomirio sa sobom preko Hrista+ i poverio nam službu pomirenja.+ 19  Naime, Bog je preko Hrista pomirio svet sa sobom,+ ne računajući ljudima njihove prestupe,+ a nama je poverio poruku o tom pomirenju.+ 20  Mi smo dakle poslanici+ koji zastupaju Hrista,+ i to je kao da Bog preko nas moli ljude. Kao Hristovi zastupnici, mi ih molimo: „Pomirite se s Bogom.“ 21  Onoga koji nikada nije zgrešio,+ za nas je učinio žrtvom za grehe*, da mi posredstvom njega budemo pravedni pred Bogom.+

Fusnote

Doslovno: „da se obučemo“.
Doslovno: „goli“.
Ili: „zalog“.
Doslovno: „dok imamo našu kuću“.
Ili: „Hristovu sudsku stolicu“.
Ili: „Otkriveni smo pred Bogom“.
Ili: „da smo otkriveni i pred vašom savešću“.
Po svemu sudeći, reč je o tome da su svi osuđeni na smrt jer su grešnici.
Doslovno: „po telu“.
Doslovno: „grehom“.