2. Korinćanima 3:1-18

  • Pisma preporuke (1-3)

  • Sluge novog saveza (4-6)

  • Uzvišenija slava novog saveza (7-18)

3  Zar opet počinjemo da preporučujemo sami sebe? Ili nam možda, kao nekima, trebaju pisma preporuke za vas ili od vas?  Vi ste naše pismo,+ zapisano u našim srcima, za koje znaju i koje čitaju svi ljudi.  Jer je očigledno da ste vi Hristovo pismo koje smo mi napisali svojom službom.+ Ono nije napisano mastilom, nego duhom živog Boga, i nije na kamenim pločama,+ nego na pločama od mesa, na srcima.+  Posredstvom Hrista, Bog nam je dao takvo pouzdanje.  Ne smatramo da smo mi sami sposobni da išta učinimo, nego nas Bog čini sposobnima.+  On nas je osposobio da budemo sluge novog saveza,+ ali ne sluge pisanog zakona,+ nego duha. Jer pisani zakon osuđuje na smrt,+ a duh daje život.+  Zakon koji donosi smrt i čija su slova bila uklesana u kamenu+ došao je s takvom slavom da Izraelci nisu mogli da gledaju Mojsijevo lice zbog slave njegovog lica,+ koja je morala da nestane.  Zar neće onda ono što se postiže duhom+ biti još slavnije?+  Jer ako je Zakon koji donosi osudu+ bio slavan,+ mnogo je slavnija služba koja donosi pravednost.+ 10  Tako je i ono što je jednom bilo proslavljeno sada lišeno slave, kad se uporedi sa onim što ima uzvišeniju slavu.+ 11  Jer ako je ono što je trebalo da bude ukinuto došlo sa slavom,+ koliko će slavnije biti ono što ostaje!+ 12  Pošto imamo takvu nadu,+ govorimo s velikom slobodom, 13  a nismo poput Mojsija koji je koprenom prekrivao lice+ da Izraelci ne bi gledali slavu* Zakona, koji je trebalo da bude ukinut. 14  Ali njihov um je otupeo.+ Jer do današnjeg dana, kad se čita stari savez,+ ta koprena se ne uklanja, jer se može ukloniti samo posredstvom Hrista.+ 15  I tako sve do danas, kad god se čitaju Mojsijevi spisi,+ koprena pokriva njihovo srce.+ 16  Ali kad neko počne da služi Jehovi*, koprena se uklanja.+ 17  Jehova* je Duh,+ a gde je Jehovin* duh, tamo je sloboda.+ 18  I dok otkrivenih lica poput ogledala odražavamo Jehovinu* slavu, svi se mi menjamo i postajemo poput njega, odražavajući sve veću slavu, onako kako nas preobražava Jehova*, Duh*.+

Fusnote

Ili: „ishod; kraj“.
Ili možda: „kako nas preobražava Jehovin duh“.