Prva Timoteju 3:1-16

  • Uslovi za nadglednika (1-7)

  • Uslovi za slugu pomoćnika (8-13)

  • „Sveta tajna odanosti Bogu“ (14-16)

3  Ova izjava je istinita: Ako neko želi da služi kao nadglednik,+ on želi hvale vrednu službu.  Zato nadglednik treba da bude čovek kome nema šta da se prigovori, treba da ima samo jednu ženu, da bude umeren u svemu, razborit*,+ da uredno živi, da bude gostoljubiv,+ sposoban da poučava.+  Ne sme da bude pijanica+ ni nasilan*, nego treba da bude razuman*.+ Ne sme da bude sklon svađi+ ni pohlepan za novcem.+  Treba da dobro predvodi svoju porodicu*, a njegova deca treba da budu poslušna i puna poštovanja*.+  Jer ako neko ne zna da predvodi svoju porodicu*, kako će se brinuti za Božju skupštinu?  Ne sme da bude čovek koji je nedavno postao vernik*,+ da se ne bi uzoholio i primio istu osudu kao i Đavo.  Treba da bude na dobrom glasu i među ljudima izvan skupštine,+ da ne bi navukao na sebe prekor* i upao u Đavolovu zamku.  Sluge pomoćnici isto tako treba da budu dostojni poštovanja*, ne smeju da budu dvolični, da piju mnogo vina, niti da pohlepno teže za nepoštenim dobitkom.+  Treba da se drže svete tajne vere* i da imaju čistu savest.+ 10  I prvo ih treba iskušati da bi se videlo da li su prikladni za tu službu. Ako nema šta da im se prigovori, neka je obavljaju.+ 11  Žene isto tako treba da budu dostojne poštovanja*, ne smeju da kleveću,+ nego treba da budu umerene i verne u svemu.+ 12  Sluge pomoćnici treba da imaju samo jednu ženu i da dobro predvode svoju decu i svoju porodicu. 13  Jer oni koji dobro obavljaju svoju službu stiču dobar glas i mogu s velikom slobodom govoriti drugima o veri u Hrista Isusa. 14  Iako se nadam da ću uskoro doći kod tebe, pišem ti ovo 15  da bi, ako se zadržim, znao kako treba da se ponašaš u Božjem domu,+ koji je skupština živog Boga, stub i oslonac istine. 16  I nema sumnje, velika je sveta tajna odanosti Bogu: „Pojavio se u telu,+ bio je proglašen pravednim u duhu,+ pokazao se anđelima,+ o njemu se propovedalo među narodima,+ u svetu su verovali u njega,+ bio je uznesen na nebo u slavi.“

Fusnote

Ili: „u stanju da ispravno rasuđuje“.
Doslovno: „onaj koji zadaje udarce“. Izvorna grčka reč može da se odnosi i na verbalno nasilje.
Ili: „spreman da popusti“.
Ili: „upravlja svojim domom“.
Ili: „poslušna sa svom ozbiljnošću“.
Ili: „upravlja svojim domom“.
Doslovno: „novoobraćenik“.
Ili: „sramotu“.
Ili: „ozbiljni“.
Po svemu sudeći, „vera“ se ovde odnosi na sva hrišćanska učenja.
Ili: „ozbiljne“.