Prva Samuilova 8:1-22

  • Izraelci traže kralja (1-9)

  • Samuilo upozorava narod (10-18)

  • Jehova dozvoljava Izraelcima da imaju kralja (19-22)

8  Kada je Samuilo ostario, postavio je svoje sinove za sudije Izraelu.  Njegov prvenac zvao se Joilo, a drugi sin zvao se Avija.+ Oni su sudili u Virsaveji.  Ali njegovi sinovi nisu išli njegovim stopama, nego su nepošteno sticali dobitak,+ primali su mito+ i izvrtali pravdu.+  Posle nekog vremena, sakupile su se sve izraelske starešine i došle kod Samuila u Ramu.  Oni su mu rekli: „Evo, ti si ostario, a tvoji sinovi ne idu tvojim stopama. Zato postavi nad nama kralja da nam sudi, kao što je to kod svih drugih naroda.“+  Ali Samuilu se nije nimalo dopalo* to što su rekli: „Daj nam kralja da nam sudi.“ Tada se Samuilo pomolio Jehovi,  a Jehova je rekao Samuilu: „Poslušaj sve što ti narod govori. Ne odbacuju oni tebe, nego odbacuju mene kao svog kralja.+  Učinili su isto što čine od dana kad sam ih izveo iz Egipta pa do danas. Ostavljaju me+ i služe drugim bogovima,+ a to čine i tebi.  Zato ih sada poslušaj. Ali ozbiljno ih upozori i kaži im šta će kralj koji bude vladao nad njima imati pravo da zahteva od njih.“ 10  Tako je Samuilo preneo sve Jehovine reči narodu, koji je od njega tražio kralja. 11  Rekao im je: „Ovo će vaš kralj imati pravo da zahteva od vas:+ Uzimaće vaše sinove+ da mu opslužuju bojna kola+ i da budu njegovi konjanici,+ a neki će kao njegova straža trčati pred njegovim kolima. 12  Postaviće sebi zapovednike nad hiljadama+ i pedesetinama.+ Neki će mu orati njive+ i žeti letinu,+ praviće mu oružje i opremu za njegova kola.+ 13  Uzimaće vaše ćerke da mu pripremaju mirisna ulja, da mu kuvaju i da mu peku hleb.+ 14  Uzimaće vaše najbolje njive, vaše vinograde i vaše maslinjake+ i davaće ih svojim slugama. 15  Uzimaće desetinu od vaših žitnih polja i od vaših vinograda i davaće je svojim dvoranima i svojim slugama. 16  Uzimaće vaše sluge i vaše sluškinje, vaša najbolja goveda i vaše magarce i koristiće ih za svoj posao.+ 17  Uzimaće desetinu od vaše sitne stoke,+ a vi ćete mu postati sluge. 18  Doći će dan kada ćete vapiti za pomoć zbog svog kralja, koga ste sami izabrali,+ ali vas Jehova neće uslišiti.“ 19  Ali narod nije hteo da posluša Samuila, već je rekao: „Ne! Želimo da imamo kralja! 20  Tada ćemo i mi biti kao svi drugi narodi. Naš kralj će nam suditi, biće naš vođa i vodiće naše bitke.“ 21  Samuilo je saslušao sve što je narod rekao, a onda je preneo Jehovi njihove reči. 22  Jehova je rekao Samuilu: „Poslušaj ih i postavi im kralja da vlada nad njima.“+ Tada je Samuilo rekao Izraelcima: „Vratite se svaki u svoj grad.“

Fusnote

Doslovno: „Ali u Samuilovim očima bilo je zlo“.