Prva Samuilova 7:1-17

  • Kovčeg saveza u Kirijat-Jarimu (1)

  • Samuilo podstiče narod da služi samo Jehovi (2-6)

  • Pobeda Izraelaca kod Mispe (7-14)

  • Samuilo sudi Izraelcima (15-17)

7  Tada su došli ljudi iz Kirijat-Jarima, uzeli Jehovin kovčeg i odneli ga u Avinadavovu kuću+ na brdu. Njegovog sina Eleazara su zadužili* da čuva Jehovin kovčeg.  Prošlo je mnogo vremena, ukupno 20 godina, od dana kada je kovčeg stigao u Kirijat-Jarim i ceo izraelski narod je počeo da priziva Jehovu*.+  Samuilo je tada rekao celom izraelskom narodu: „Ako se svim svojim srcem vraćate Jehovi,+ onda uklonite iz svoje sredine kipove tuđih bogova+ i kipove Astarote.+ Budite svim srcem odani Jehovi+ i jedino njemu služite pa će vas on izbaviti iz ruku Filisteja.“+  Tada su Izraelci uklonili kipove Vala i Astarote i služili su samo Jehovi.+  Zatim je Samuilo rekao: „Sakupite ceo Izrael u Mispi+ i pomoliću se Jehovi za vas.“+  Tako su se sakupili u Mispi, pa su zahvatali vodu i izlivali je pred Jehovom i tog dana su postili.+ Govorili su: „Zgrešili smo Jehovi.“+ Samuilo je u Mispi počeo da služi kao sudija+ Izraelcima.  Kada su Filisteji čuli da su se Izraelci sakupili u Mispi, filistejski knezovi+ pošli su da ih napadnu. Izraelci su saznali za to i uplašili su se Filisteja.  Zato su Izraelci rekli Samuilu: „Neprestano prizivaj Jehovu, našeg Boga, i moli ga da nam pomogne+ i izbavi nas iz ruku Filisteja.“  Tada je Samuilo uzeo jagnje koje je još sisalo i prineo ga celo Jehovi kao žrtvu paljenicu.+ Samuilo se usrdno pomolio Jehovi da pomogne Izraelu i Jehova ga je uslišio.+ 10  Dok je Samuilo prinosio žrtvu paljenicu, Filisteji su se približavali da bi napali Izrael. Ali Jehova je tog dana pustio na Filisteje snažnu grmljavinu+ i stvorio pometnju među njima.+ Tako ih je Izrael porazio.+ 11  Tada su Izraelci izašli iz Mispe, krenuli u poteru za Filistejima i ubijali ih sve do mesta južno od Vet-Hara. 12  Samuilo je uzeo kamen,+ postavio ga između Mispe i Jesana i nazvao ga Even-Ezer*, rekavši: „Jehova nam je do sada pomagao.“+ 13  Tako su Filisteji bili poraženi i više nisu dolazili na područje Izraela.+ Jehova je u tome sprečavao Filisteje sve dok je Samuilo bio živ.+ 14  Gradovi koje su Filisteji oduzeli Izraelu bili su vraćeni Izraelu, od Akarona do Gata. Izrael je oslobodio celo to područje od Filisteja. Između Izraelaca i Amoreja vladao je mir.+ 15  Samuilo je celog života sudio Izraelcima.+ 16  Svake godine je putovao i obilazio Vetilj,+ Galgal+ i Mispu+ i sudio Izraelcima u svim tim mestima. 17  Zatim se vraćao u Ramu,+ jer mu je tamo bila kuća i tamo je sudio Izraelcima. Tu je podigao oltar Jehovi.+

Fusnote

Doslovno: „posvetili“.
Ili: „žali za Jehovom“.
„Even-Ezer“ znači „kamen pomoći“.