Prva Samuilova 30:1-31

  • Amaličani pljačkaju i spaljuju Siklag (1-6)

    • Pouzdanje u Boga daje snagu Davidu (6)

  • Davidova pobeda nad Amaličanima (7-31)

    • David izbavlja zarobljene (18, 19)

    • Davidova odredba o podeli plena (23, 24)

30  Trećeg dana, David i njegovi ljudi su stigli u Siklag+ i videli su da je grad razoren i spaljen, jer su Amaličani+ bili u pljačkaškom pohodu na jugu* i u Siklagu.  Amaličani su zarobili žene+ i sve koji su bili tamo, od najmanjeg do najvećeg. Nikog nisu ubili, već su ih odveli sa sobom i otišli svojim putem.  Kada su David i njegovi ljudi došli u grad, videli su da je grad spaljen i da su njihove žene, njihovi sinovi i njihove ćerke odvedeni u zarobljeništvo.  Tada su David i ljudi koji su bili s njim zaplakali na sav glas i tako su plakali dok im nije ponestalo snage.  Bile su zarobljene i obe Davidove žene – Ahinoama iz Jezraela i Avigeja, udovica Navala iz Karmila.+  David je bio na velikoj muci jer su ljudi govorili da će ga kamenovati, pošto su svi bili ogorčeni zato što su izgubili svoje sinove i ćerke. Ali David se ohrabrio jer se pouzdao u Jehovu, svog Boga.+  Tada je David rekao svešteniku Avijataru,+ Ahimelehovom sinu: „Molim te, donesi efod.“+ Avijatar je doneo efod.  David je upitao Jehovu:+ „Da li da krenem u poteru za tim razbojnicima? Da li ću ih stići?“ A on mu je odgovorio: „Kreni u poteru jer ćeš ih sigurno stići i izbavićeš zarobljenike.“+  David je odmah krenuo sa 600 ljudi+ koji su bili s njim i došli su do doline* Vosor. Tamo su morali da ostave neke ljude. 10  David je nastavio poteru s 400 ljudi, a 200 njih je ostalo jer su bili toliko iznemogli da nisu mogli da pređu dolinu Vosor.+ 11  U polju su naišli na jednog Egipćanina i doveli su ga kod Davida. Dali su mu hleb i vodu da jede i pije. 12  Zatim su mu dali kolač od suvih smokava i dva kolača od suvog grožđa*. Kada je to pojeo, vratila mu se snaga*, jer tri dana i tri noći nije ništa ni jeo ni pio. 13  David ga je upitao: „Čiji si ti sluga i odakle si?“ A on mu je odgovorio: „Ja sam Egipćanin, rob jednog Amaličanina, ali me je moj gospodar ostavio jer sam se pre tri dana razboleo. 14  Napali smo južni deo* zemlje Hereteja,+ područje Jude i južni deo* Halevove zemlje,+ a Siklag smo spalili.“ 15  David ga je upitao: „Hoćeš li me odvesti do tih razbojnika?“ A on mu je odgovorio: „Zakuni mi se Bogom da me nećeš pogubiti i da me nećeš predati mom gospodaru, pa ću te odvesti do njih.“ 16  Tako ga je on odveo do njih. Oni su se bili raširili po celom tom kraju, jedući, pijući i slaveći zato što su oteli veliki plen iz filistejske zemlje i Judine zemlje. 17  David ih je napao u zoru i ubijao ih do večeri. Niko nije umakao,+ osim 400 ljudi koji su pobegli na kamilama. 18  Tako je David vratio sve što su Amaličani oteli+ i izbavio je obe svoje žene. 19  Ništa nisu izgubili, ni malo ni veliko. Izbavili su svoje sinove i ćerke i uzeli sav plen.+ David je vratio sve što su im bili oteli. 20  Uzeo je svu njihovu sitnu i krupnu stoku. Njegovi ljudi su je gonili pred svojom stokom i govorili su: „Ovo je Davidov plen.“ 21  David se vratio do onih 200 ljudi koji zbog iznemoglosti nisu mogli da idu s njim i koji su ostali kod doline Vosor.+ Oni su izašli u susret Davidu i ljudima koji su bili s njim. Kada je David došao kod njih, pozdravio ih je. 22  Tada su svi zli i pokvareni ljudi od onih što su išli s Davidom rekli: „Pošto nisu išli s nama, nećemo im dati ništa od plena koji smo vratili. Neka svako od njih uzme samo svoju ženu i decu, pa neka ide.“ 23  Ali David je rekao: „Braćo moja, ne činite tako sa onim što nam je Jehova dao. On nas je zaštitio i dao nam u ruke razbojnike koji su nas napali.+ 24  Zar bi iko mogao da se složi s tim što ste rekli? Onaj ko je ostao kod prtljaga treba da dobije isti deo kao i onaj koji je išao u bitku.+ Svi treba da dobiju jednako.“+ 25  Od tog dana to je postalo propis i zakon u Izraelu sve do današnjeg dana. 26  Kada se David vratio u Siklag, poslao je deo plena Judinim starešinama koje su mu bile prijatelji i poručio im je: „Ovo je dar za vas od plena koji smo uzeli od Jehovinih neprijatelja.“ 27  Tako je poslao dar onima u Vetilju,+ onima u Ramotu na jugu*, onima u Jatiru,+ 28  onima u Aroiru, onima u Sifmotu, onima u Estemoji,+ 29  onima u Rahalu, onima u jerameilskim gradovima,+ onima u kenejskim gradovima,+ 30  onima u Ormi,+ onima u Hor-Asanu, onima u Atahu, 31  onima u Hevronu+ i u svim mestima u koja je David dolazio sa svojim ljudima.

Fusnote

Ili: „Negev“. To jest južni deo Judine zemlje.
Videti Rečnik pojmova, „Vadi“.
Reč je o presovanim suvim smokvama i suvom grožđu koji su izgledali kao kolač.
Doslovno: „duh“.
Ili: „Negev“.
Ili: „Negev“.
Ili: „u Negevu“.