Prva Samuilova 3:1-21

  • Samuilo postavljen za proroka (1-21)

3  Dečak Samuilo je služio+ Jehovi uz Ilija. U to vreme Jehova je retko govorio ljudima i vizije+ nisu bile česte.  Jednog dana Ilije je spavao u svojoj sobi. Oči su mu bile oslabile tako da više nije video.+  Samuilo je spavao u Jehovinom hramu*,+ u kom je bio Božji kovčeg. Svećnjak+ u Božjem domu još nije bio ugašen.  Tada je Jehova pozvao Samuila, a on se odazvao: „Evo me.“  Onda je otrčao do Ilija i rekao mu: „Evo me, zvao si me.“ Ali on je rekao: „Nisam te zvao. Idi i lezi.“ On je otišao i legao.  Ali Jehova ga je opet pozvao: „Samuilo!“ Samuilo je ustao i otišao do Ilija pa mu je rekao: „Evo me, zvao si me.“ Ali on mu je rekao: „Nisam te zvao, sine. Idi i lezi.“  (Naime, Samuilo još nije dobro poznavao Jehovu i Jehova mu do tada još ništa nije objavio.)+  Jehova ga je pozvao treći put: „Samuilo!“ A on je ustao i otišao do Ilija pa mu je rekao: „Evo me, zvao si me.“ Tada je Ilije shvatio da Jehova zove dečaka.  Zato je Ilije rekao Samuilu: „Idi i lezi, pa ako te ponovo pozove, ti reci: ’Kaži, Jehova, jer te tvoj sluga sluša.‘ “ Tako je Samuilo otišao i legao na svoje mesto. 10  Jehova je došao i stao tamo pa ga je pozvao kao i ranije: „Samuilo! Samuilo!“ A Samuilo je odgovorio: „Kaži, jer te tvoj sluga sluša.“ 11  Jehova je rekao Samuilu: „Evo, učiniću u Izraelu nešto što će zaprepastiti sve koji za to čuju*.+ 12  Tog dana ću izvršiti sve što sam rekao za Ilija i njegov dom, od početka do kraja.+ 13  Reci mu da zauvek osuđujem njegov dom zbog greha za koji zna,+ jer njegovi sinovi hule na Boga,+ a on ih nije ukorio.+ 14  Zato sam se zakleo Ilijevom domu da se njihov greh nikada neće očistiti nikakvom žrtvom niti prinosom.“+ 15  Samuilo je ostao da leži do jutra, a onda je otvorio vrata Jehovinog doma. Međutim, Samuilo se bojao da kaže Iliju za viziju koju je imao. 16  Ali Ilije je pozvao Samuila: „Samuilo, sine moj!“ A on je odgovorio: „Evo me!“ 17  Tada ga je upitao: „Šta ti je rekao? Molim te, nemoj ništa prećutati. Neka te Bog najoštrije kazni ako prećutiš ijednu reč od svega što ti je rekao.“ 18  Tada mu je Samuilo sve ispričao i ništa nije sakrio od njega. A Ilije je rekao: „To je Jehovina volja. Neka bude kako on hoće.“ 19  Samuilo je rastao, a Jehova je bio s njim+ i nije dopustio da ijedna njegova reč ostane neispunjena*. 20  Ceo Izrael, od Dana do Virsaveje, shvatio je da je Samuilo postavljen za Jehovinog proroka. 21  Jehova se i dalje javljao u Silomu. Jehova je u Silomu pomagao Samuilu da ga upozna – bilo je to putem Jehovine reči.+

Fusnote

To jest svetom šatoru.
Doslovno: „nešto od čega će svima koji čuju za to zujati u oba uha“.
Doslovno: „padne na zemlju“.