Prva Samuilova 27:1-12

  • Filisteji daju Davidu Siklag (1-12)

27  Ali David je rekao u svom srcu: „Jednog dana Saul će me sigurno ubiti. Najbolje je da pobegnem+ u filistejsku zemlju. Tada će Saul prestati da me traži po celom Izraelu+ i ja ću se izbaviti iz njegove ruke.“  Zato je David sa svojih 600 ljudi+ otišao kod Ahisa,+ Maohovog sina, kralja Gata.  David i njegovi ljudi živeli su kod Ahisa u Gatu, svaki sa svojom porodicom. S Davidom su bile njegove dve žene – Ahinoama+ iz Jezraela i Avigeja,+ Navalova udovica, iz Karmila.  Kada su Saulu javili da je David pobegao u Gat, on je prestao da ga traži.+  Tada je David rekao Ahisu: „Ako sam stekao tvoju naklonost, dozvoli mi da se naselim u jednom gradu u tvojoj zemlji. Zašto da tvoj sluga živi kod tebe u kraljevskom gradu?“  Tog dana Ahis mu je dao Siklag.+ Zato Siklag pripada Judinim kraljevima sve do danas.  David je ostao u filistejskoj zemlji godinu dana i četiri meseca.+  Odlazio je sa svojim ljudima u vojne pohode na Gesureje,+ Gerzeje i Amaličane,+ jer su oni živeli na području od Telama do Sura,+ pa sve do Egipta.  Kada bi David napao zemlju, ne bi ostavljao u životu ni muškarca ni ženu.+ Otimao bi sitnu i krupnu stoku, magarce, kamile i odeću, a onda bi se vraćao kod Ahisa. 10  Ahis bi ga pitao: „Gde ste danas išli u pohod?“ A David bi mu odgovarao: „Na jug* Jude“+ ili „Na jug zemlje Jerameilovih potomaka“+ ili „Na jug zemlje Keneja“.+ 11  David nije ostavljao u životu ni muškarca ni ženu, da ne bi morao da ih dovede u Gat, jer je mislio: „Mogli bi nas odati i ispričati šta sam uradio.“ (Tako je činio sve vreme dok je živeo u filistejskoj zemlji.) 12  Ahis je verovao Davidu i govorio je u sebi: „Njegov narod Izrael ga je baš zamrzeo. Zato će ostati moj sluga.“

Fusnote

Ili: „Negev“.