Prva Samuilova 25:1-44

  • Samuilova smrt (1)

  • Naval vređa Davidove ljude (2-13)

  • Avigejina mudrost (14-35)

    • Davidov život na sigurnom kod Jehove (29)

  • Jehova kažnjava bezumnog Navala (36-38)

  • David se ženi Avigejom (39-44)

25  Posle nekog vremena umro je Samuilo.+ Svi Izraelci su se sakupili da bi ga oplakali, pa su ga sahranili kraj njegove kuće u Rami.+ Zatim je David otišao u pustinju Faran.  U Maonu+ je živeo jedan čovek koji je imao stoku u Karmilu*.+ Bio je veoma bogat, imao je 3 000 ovaca i 1 000 koza. U to vreme je strigao svoje ovce u Karmilu.  Taj čovek se zvao Naval,+ a žena mu se zvala Avigeja.+ Ona je bila veoma razborita i lepa, a on je bio grub i zao čovek.+ Bio je od Halevovog roda.+  Dok je David bio u pustinji, čuo je da Naval striže ovce.  Zato je poslao desetoricu svojih ljudi kojima je rekao: „Idite u Karmil kod Navala pa ga u moje ime pozdravite.  Kažite mu: ’Želim ti dug život! Mir tebi i mir tvom domu, mir svemu što imaš!  Čuo sam da strižeš ovce. Kada su tvoji pastiri bili kod nas, mi im nismo ništa nažao učinili+ niti im je išta nestalo sve vreme dok su bili u Karmilu.  Pitaj svoje ljude i oni će ti reći. Budi milostiv prema mojim ljudima jer smo došli u vreme veselja*. Molim te, daj svojim slugama i svom sinu Davidu ono što možeš.‘ “+  Tako su Davidovi ljudi došli kod Navala i preneli mu sve te reči u Davidovo ime. Kada su rekli šta su imali, 10  Naval im je odgovorio: „Ko je taj David? Ko je taj Jesejev sin? Danas ima mnogo slugu koji beže od svojih gospodara.+ 11  Zar da uzmem svoj hleb, svoju vodu i meso od stoke koju sam poklao za one koji mi strigu ovce i da to dam ljudima za koje ne znam ni odakle su?“ 12  Tada su se Davidovi ljudi vratili i preneli Davidu sve te reči. 13  David je na to rekao svojim ljudima: „Neka svako pripaše svoj mač!“+ I svi su pripasali svoje mačeve, a i David je pripasao svoj mač. Zatim je za Davidom pošlo oko 400 ljudi, dok ih je 200 ostalo kod prtljaga. 14  U međuvremenu je jedan sluga rekao Navalovoj ženi Avigeji: „David je iz pustinje poslao glasnike da požele dobro našem gospodaru, ali se on izvikao na njih i izvređao ih.+ 15  Ti ljudi su bili veoma dobri prema nama. Nisu nam učinili ništa nažao i ništa nam nije nestalo sve vreme dok smo bili s njima u polju.+ 16  Bili su nam kao bedem i noću i danju, sve vreme dok smo bili s njima i čuvali stada. 17  Sada vidi šta ćeš činiti, jer se sprema zlo našem gospodaru, celom njegovom domu i svim njegovim slugama,+ a on je toliko pokvaren čovek+ da niko ništa ne može da mu kaže.“ 18  Tada je Avigeja+ brzo uzela 200 hlebova, dva velika krčaga vina, pet zaklanih ovaca, pet korpi* prženog zrnevlja, 100 kolača od suvog grožđa i 200 kolača od suvih smokava*, pa je sve to stavila na magarce.+ 19  Onda je rekla svojim slugama: „Pođite vi napred, a ja ću za vama.“ Ali svom mužu Navalu nije ništa rekla. 20  Dok je jašući na magarcu silazila s gore, David i njegovi ljudi spuštali su se prema njoj, ali nisu je videli jer ju je gora skrivala od njihovih pogleda. Na kraju su se sreli. 21  David je ranije rekao: „Uzalud sam u pustinji čuvao sve što pripada tom čoveku. Nije mu nestalo ništa od svega što poseduje,+ a on mi sada vraća zlo za dobro.+ 22  Neka Bog najoštrije kazni Davidove neprijatelje* ako mu do sutra ujutru ostavim u životu ijedno muško*!“ 23  Čim je Avigeja ugledala Davida, brzo je sišla s magarca pa je kleknula i poklonila se Davidu licem do zemlje. 24  Zatim je klečeći pred njegovim nogama rekla: „Gospodaru, neka na mene padne krivica! Molim te, dopusti da ti tvoja sluškinja nešto kaže i saslušaj reči svoje sluškinje. 25  Molim te, gospodaru moj, ne obraćaj pažnju na tog pokvarenog čoveka Navala,+ jer kakvo mu je ime, takav je i on. Ime mu je Naval* i prati ga bezumlje. A ja, tvoja sluškinja, nisam videla ljude koje si ti poslao, gospodaru moj. 26  I sada, gospodaru, zaklinjem se pred Jehovom, živim Bogom, i pred tobom*: Jehova te zadržava+ da ne budeš kriv za krv+ i da se ne osvetiš* svojom rukom. Neka tvoji neprijatelji i svi koji ti žele zlo, gospodaru moj, prođu kao Naval. 27  Ovaj dar+ koji je tvoja sluškinja donela svom gospodaru neka se da ljudima koji te slede, gospodaru moj.+ 28  Molim te, oprosti prestup svojoj sluškinji, jer će Jehova sigurno dati da tvoji potomci dugo vladaju kao kraljevi*+ zato što ti vodiš Jehovine ratove+ i zato što nisi učinio nikakvo zlo celog svog života.+ 29  Ako te neko bude gonio da ti oduzme život, gospodaru, tvoj život biće na sigurnom* kod Jehove, tvog Boga, a život tvojih neprijatelja on će baciti kao što se kamen baca iz praćke. 30  I kada tebi, moj gospodaru, Jehova učini sve dobro koje ti je obećao i postavi te za vođu Izraelu,+ 31  nećeš imati grižu savesti niti ćeš sebi prebacivati da si prolio krv bez razloga i da si se osvetio svojom rukom.+ Kada Jehova učini dobro mom gospodaru, seti se tada svoje sluškinje.“ 32  Tada je David rekao Avigeji: „Neka je hvaljen Jehova, Izraelov Bog, koji te je danas poslao meni u susret! 33  Da je blagoslovljena tvoja razumnost i da si blagoslovljena ti koja si me danas sprečila da budem kriv za krv+ i da se osvetim svojom rukom! 34  Zaklinjem se Jehovom, Izraelovim živim Bogom, koji me je zadržao da ti ne učinim zlo,+ da mi nisi tako brzo došla u susret,+ Navalu do jutra ne bi ostalo u životu nijedno muško.“+ 35  Tada je David uzeo od nje ono što mu je donela i rekao joj: „Idi u miru svojoj kući. Evo, poslušao sam tvoje reči i učiniću kako si rekla.“ 36  Avigeja se vratila kod Navala, a on se gostio kao kralj u svojoj kući. Bio je dobre volje* i potpuno pijan. Zato mu ona do jutra ništa nije rekla. 37  Ujutru, kada se Naval otreznio, žena mu je rekla šta se dogodilo. Tada mu je srce obamrlo i ostao je da leži nepomičan kao kamen. 38  Desetak dana posle toga Jehova je udario Navala i on je umro. 39  Kada je David čuo da je Naval umro, rekao je: „Neka je hvaljen Jehova koji je vodio moju parnicu+ i skinuo sa mene sramotu koju mi je Naval naneo.+ Jehova je zadržao svog slugu da ne učini zlo,+ a Navala je kaznio zbog njegove zlobe*.“ Zatim je David poručio Avigeji da želi da je uzme za ženu. 40  Tako su Davidove sluge došle kod Avigeje u Karmil i rekle joj: „David nas je poslao po tebe jer bi želeo da te uzme za ženu.“ 41  Ona je odmah ustala, poklonila se licem do zemlje i rekla: „Evo me da kao sluškinja perem noge+ slugama svog gospodara.“ 42  Avigeja+ se brzo spremila i sela na magarca, a sa sobom je povela pet svojih sluškinja. Tako je ona otišla s Davidovim glasnicima i postala mu žena. 43  David je bio oženjen i Ahinoamom+ iz Jezraela+ i tako su obe bile njegove žene.+ 44  Saul je svoju ćerku Mihalu,+ Davidovu ženu, dao Faltiju,+ Laisovom sinu, koji je bio iz Galima.

Fusnote

Karmil je grad u Judi. Ne treba ga mešati s gorom Karmil.
Doslovno: „u dobar dan“.
Doslovno: „pet sea“. Sea je iznosila 7,33 litra. Videti Dodatak B14.
Reč je o presovanom suvom grožđu i smokvama koji su izgledali kao kolač.
Ili možda: „kazni Davida“.
Doslovno: „ikoga ko mokri uza zid“. Reč je o pogrdnom hebrejskom izrazu koji se odnosio na muškarce.
„Naval“ znači „bezuman“.
Ili: „da ne doneseš spasenje“.
Ili: „pred tvojom dušom“.
Ili: „jer će ti Jehova sigurno sagraditi trajan dom“.
Ili: „biće na sigurnom u svežnju života“.
Ili: „veselog srca“.
Doslovno: „a Navalovu zlobu vratio je na njegovu glavu“.