Prva Samuilova 23:1-29

  • David spasava stanovnike Keile (1-12)

  • Saul progoni Davida (13-15)

  • Jonatan hrabri Davida (16-18)

  • David zamalo pada Saulu u ruke (19-29)

23  Posle nekog vremena javili su Davidu: „Filisteji su napali Keilu+ i otimaju žito na gumnima.“  David je upitao Jehovu:+ „Da li da idem i napadnem Filisteje?“ A Jehova je odgovorio Davidu: „Idi, napadni Filisteje i spasi Keilu.“  Ali Davidu su njegovi ljudi rekli: „Mi se plašimo već ovde u Judi,+ a šta će tek biti ako odemo u Keilu i napadnemo filistejske čete!“+  Zato je David još jednom upitao Jehovu za savet.+ Jehova mu je odgovorio: „Idi u Keilu, jer ću predati Filisteje u tvoje ruke.“+  David je otišao sa svojim ljudima u Keilu i borio se protiv Filisteja. Oteo im je stoku, a njima je naneo veliki poraz i spasao stanovnike Keile.+  Kada je Avijatar,+ Ahimelehov sin, pobegao kod Davida u Keilu, poneo je sa sobom efod.  Saulu su javili: „David je došao u Keilu.“ A Saul je rekao: „Bog mi ga je predao* u ruke.+ Sam se uhvatio u zamku došavši u grad koji ima vrata i prevornice.“  Saul je poveo svu svoju vojsku u rat, da napadne Keilu i opkoli Davida i njegove ljude.  Kada je David saznao da mu Saul smišlja zlo, rekao je svešteniku Avijataru: „Donesi efod ovamo.“+ 10  David je zatim rekao: „Jehova, Bože Izraelov, tvoj sluga je čuo da Saul namerava da dođe u Keilu i da zbog mene razori grad.+ 11  Hoće li me poglavari* Keile predati u njegove ruke? Hoće li Saul doći, kao što je tvoj sluga čuo? Jehova, Bože Izraelov, molim te, reci svom slugi.“ Jehova je odgovorio: „Doći će.“ 12  David je onda pitao: „Hoće li poglavari Keile predati mene i moje ljude u Saulove ruke?“ Jehova je odgovorio: „Predaće vas.“ 13  Tada su David i njegovi ljudi, kojih je bilo oko 600,+ otišli iz Keile i išli od jednog mesta do drugog. Kada su Saulu javili da je David pobegao iz Keile, on je odustao od potere za njim. 14  David se krio u pustinji, na nepristupačnim mestima, i u brdima u pustinji Zif.+ Saul ga je neprestano tražio,+ ali ga Jehova nije predao u njegove ruke. 15  Dok je bio u pustinji Zif u Horesu, David je znao* da ga Saul traži da bi ga ubio*. 16  Tada je Saulov sin Jonatan otišao kod Davida u Hores i pomogao mu da ojača svoje pouzdanje u Jehovu.+ 17  Rekao mu je: „Ne boj se, jer te moj otac Saul neće naći. Ti ćeš biti kralj nad Izraelom,+ a ja ću biti odmah uz tebe. I moj otac Saul to dobro zna.“+ 18  Tada su njih dvojica sklopila savez+ pred Jehovom. David je ostao u Horesu, a Jonatan se vratio svojoj kući. 19  Jednog dana ljudi iz Zifa došli su kod Saula u Gavaju+ i rekli mu: „Zar se David ne krije blizu nas,+ na nepristupačnim mestima u Horesu,+ na brdu Eheli,+ južno od* Gesimona*?+ 20  Kad god poželiš da dođeš, kralju, ti dođi, a mi ćemo ga predati u tvoje ruke.“+ 21  Saul je rekao: „Neka vas Jehova blagoslovi zato što brinete za mene! 22  Molim vas, idite i saznajte gde se krije i ko ga je tamo video, jer su mi rekli da je veoma lukav. 23  Dobro ispitajte gde se nalaze sva njegova skrovišta, pa se vratite kada budete sve pouzdano saznali. Tada ću ja poći s vama i ako je negde u zemlji, pretražiću zbog njega celo Judino pleme*.“ 24  Tako su oni otišli u Zif+ pre Saula, a David je sa svojim ljudima bio u maonskoj pustinji+ u Aravi,+ južno od Gesimona. 25  Saul je potom došao sa svojim ljudima da ga traži.+ Kada su to javili Davidu, on se odmah povukao dublje u maonsku pustinju+ i ostao tamo kod jedne stene. Saul je to čuo, pa je krenuo u maonsku pustinju, u poteru za Davidom. 26  Saul je išao jednom stranom brda, a David sa svojim ljudima drugom stranom brda. David je žurio da pobegne Saulu,+ ali se Saul sa svojim ljudima sve više približavao Davidu i njegovim ljudima da bi ih uhvatio.+ 27  Ali kod Saula je došao jedan glasnik koji je rekao: „Dođi brzo, jer su Filisteji napali zemlju!“ 28  Tada je Saul odustao od potere za Davidom+ i otišao da se bori s Filistejima. Zato su ono mesto prozvali Stena razdvajanja. 29  David je otišao odatle i krio se na nepristupačnim mestima u En-Gadu.+

Fusnote

Doslovno: „prodao“.
Ili možda: „stanovnici“.
Ili možda: „David se plašio“.
Ili: „da bi ubio njegovu dušu“.
Doslovno: „s desne strane“.
Ili možda: „pustinje“.
Ili: „sve Judine hiljade; sve Judine rodove“.