Prva Samuilova 20:1-42

  • Jonatanova vernost Davidu (1-42)

20  David je pobegao iz Najota u Rami i došao kod Jonatana pa ga upitao: „Šta sam učinio?+ Šta sam skrivio i u čemu sam zgrešio tvom ocu pa hoće da me ubije*?“  A Jonatan mu je odgovorio: „Ti nipošto+ nećeš umreti. Moj otac ne čini ništa, ni veliko ni malo, a da mi to ne kaže. Zašto bi on krio tako nešto od mene? To se neće dogoditi.“  Ali David je rekao: „Tvoj otac sigurno zna da sam stekao tvoju naklonost,+ pa misli: ’Jonatan ne treba ništa da zna o tome, da ne bi bio žalostan.‘ Zaklinjem se pred Jehovom, živim Bogom, i pred tobom*, samo me korak deli od smrti!“+  Tada je Jonatan rekao Davidu: „Učiniću za tebe sve što želiš.“  David je rekao Jonatanu: „Sutra je praznik mladog meseca+ i ja bih morao da sedim s kraljem i da jedem s njim. Ti me pusti da odem, a ja ću se sakriti u polju do prekosutra uveče.  Ako tvoj otac primeti da me nema, reci mu: ’David me je zamolio da ga pustim da odmah ode u svoj grad Vitlejem+ da bi sa svojom porodicom prineo godišnju žrtvu.‘+  Ako on kaže: ’Dobro!‘, tada tvoj sluga može biti miran. Ali ako se razgnevi, znaj da mi sprema zlo.  Pokaži vernu ljubav svom slugi,+ jer si sa svojim slugom sklopio savez pred Jehovom.+ Ali ako sam u nečemu pogrešio,+ onda me ti ubij. Zašto bi me predao svom ocu?“  Jonatan mu je odgovorio: „Nikada ti ne bih učinio tako nešto! Zar ti ne bih javio kad bih saznao da je moj otac rešio da ti učini zlo?“+ 10  Tada je David upitao Jonatana: „Ko će mi javiti ako ti tvoj otac oštro odgovori?“ 11  Jonatan mu je odgovorio: „Hajde, izađimo u polje.“ Tada su obojica otišla u polje. 12  Jonatan je rekao Davidu: „Neka Jehova, Izraelov Bog, bude svedok da ću do sutra ili prekosutra saznati šta moj otac misli. Ako si u milosti mog oca, poslaću nekoga da ti to javi. 13  Ali ako ti moj otac sprema zlo, neka me Jehova najoštrije kazni ako ti to ne javim i ako te ne pustim da odeš u miru. Neka Jehova bude s tobom,+ kao što je bio s mojim ocem.+ 14  I zar mi nećeš pokazivati vernu ljubav kakvu pokazuje Jehova sve dok sam živ, pa čak i nakon što umrem?+ 15  Nemoj nikada uskratiti svoju vernu ljubav mojim potomcima,+ ni onda kada Jehova istrebi sve Davidove neprijatelje s lica zemlje.“ 16  Jonatan je sklopio savez s Davidovim domom, rekavši: „Neka Jehova kazni Davidove neprijatelje.“ 17  Tako je Jonatan zamolio Davida da mu potvrdi zakletvu na temelju svoje ljubavi prema njemu, jer ga je Jonatan voleo kao samog sebe.+ 18  Jonatan mu je rekao: „Sutra je praznik mladog meseca+ i primetiće se da te nema, jer će tvoje mesto biti prazno. 19  A prekosutra će već svima biti očigledno da nisi tu. Zato idi tamo gde si se bio sakrio pre neki dan* i ostani tamo kod kamena. 20  A ja ću odapeti tri strele prema kamenu kao da gađam metu. 21  Poslaću slugu pa ću mu reći: ’Idi i pronađi strele.‘ Ako kažem slugi: ’Eno, strele su ti sa ove strane, donesi ih!‘, onda se možeš vratiti jer je sve dobro po tebe i nema opasnosti. Zaklinjem ti se Jehovom, živim Bogom! 22  Ali ako mladiću kažem: ’Eno, strele su tamo dalje od tebe!‘, ti onda idi, jer te Jehova šalje odavde. 23  Što se tiče obećanja koje smo dali jedan drugom,+ neka Jehova zauvek bude svedok između nas.“+ 24  Tako se David sakrio u polju. Kada je došao praznik mladog meseca, kralj je seo za sto da jede.+ 25  Kao i obično, seo je na svoje mesto, uza zid. Jonatan je bio naspram njega, Avenir+ je sedeo pored Saula, a Davidovo mesto bilo je prazno. 26  Saul nije ništa rekao tog dana, jer je mislio: „Nešto se dogodilo pa nije čist,+ mora da je nečist.“ 27  Sutradan, dan posle praznika mladog meseca, Davidovo mesto je i dalje bilo prazno. Tada je Saul upitao svog sina Jonatana: „Zašto Jesejev sin+ nije došao na obrok ni juče ni danas?“ 28  Jonatan je odgovorio Saulu: „David me je zamolio da ga pustim da ode u Vitlejem.+ 29  Rekao je: ’Molim te, dopusti mi da idem jer moja porodica prinosi žrtvu u gradu i brat mi je poručio da dođem tamo. Zato, ako sam stekao tvoju naklonost, molim te, pusti me da idem i vidim se sa svojom braćom.‘ Zato nije došao za kraljev sto.“ 30  Tada se Saul žestoko razgnevio na Jonatana i rekao mu: „Buntovniče! Zar misliš da ne znam da si se udružio s Jesejevim sinom na svoju sramotu i na sramotu svoje majke? 31  Jer sve dok je Jesejev sin živ, nećeš se utvrditi ni ti ni tvoje kraljevstvo.+ Zato sada pošalji ljude da mi ga dovedu, jer on mora da umre.“+ 32  Ali Jonatan je upitao svog oca Saula: „Zašto mora da umre?+ Šta je učinio?“ 33  Na to je Saul bacio svoje koplje na njega da ga probode.+ Tada je Jonatanu bilo jasno da je njegov otac rešio da ubije Davida.+ 34  Jonatan je odmah ustao od stola veoma ljut. Tog drugog dana mladog meseca nije ništa jeo jer je bio žalostan zbog Davida+ i zato što ga je otac ponizio. 35  Jonatan je sutradan ujutru izašao u polje, kao što se dogovorio s Davidom, a s njim je išao i jedan mladi sluga.+ 36  Jonatan je rekao svom slugi: „Molim te, potrči i nađi strele koje ću odapeti.“ Sluga je potrčao, a on je odapeo strelu tako da je preletela preko njega. 37  Kada je sluga došao do mesta gde je bila strela koju je Jonatan odapeo, Jonatan je doviknuo slugi: „Zar nije strela tamo dalje od tebe?“ 38  Zatim je Jonatan povikao za slugom: „Brže! Požuri! Ne zastajkuj!“ Jonatanov sluga je pokupio strele i vratio se kod svog gospodara. 39  Samo su Jonatan i David znali šta to znači, a sluga nije ništa znao o tome. 40  Tada je Jonatan dao svoje oružje slugi i rekao mu: „Idi, odnesi to u grad.“ 41  Kada je sluga otišao, David je ustao sa obližnjeg mesta koje je bilo na južnoj strani i poklonio se tri puta licem do zemlje. Onda su se izljubili i obojica su plakala, a naročito David. 42  Jonatan je rekao Davidu: „Idi s mirom, jer smo se obojica zakleli+ u Jehovino ime kada smo rekli: ’Neka Jehova zauvek bude svedok između mene i tebe, i između mog potomstva i tvog potomstva.‘ “+ Tada je David otišao odatle, a Jonatan se vratio u grad.

Fusnote

Ili: „pa traži moju dušu“.
Ili: „pred tvojom dušom“.
Doslovno: „onog radnog dana“.