Prva Samuilova 2:1-36

  • Anina molitva (1-11)

  • Gresi dvojice Ilijevih sinova (12-26)

  • Jehova izriče osudu Ilijevom domu (27-36)

2  Zatim je Ana rekla u molitvi: „Srce mi je radosno zbog Jehove,+Jehova mi je dao snagu*. Hrabro odgovaram svojim neprijateljima,jer se radujem spasenju koje ti daješ.   Niko nije svet kao ti, Jehova,niko nije poput tebe,+nema stene kao što je naš Bog.+   Ne govorite više oholo,neka iz vaših usta ne izlaze drske reči,jer Jehova je Bog koji sve zna,+on ispravno prosuđuje sva dela.   Moćnim ratnicima lukovi se lome,a iznemogli* dobijaju snagu.+   Oni koji su bili siti daju sebe u najam za hleb,a gladni više ne gladuju.+ Nerotkinja je rodila sedam sinova,+a ona koja je imala mnogo sinova ostala je sama*.   Jehova oduzima život i ostavlja u životu*,spušta u grob* i podiže odatle.+   Jehova daje i siromaštvo i bogatstvo,+on ponižava i uzvisuje.+   Bespomoćne podiže iz prašine,siromašne diže iz pepela*,+da bi ih postavio uz knezovei dao im počasna mesta. Jehovi pripadaju stubovi zemlje,+na njih je postavio tlo.   On čuva korake svojih vernih slugu,+a zli će biti ućutkani u tami groba,+jer čovek ne dolazi do pobede svojom snagom.+ 10  Jehova će uništiti one koji se bore protiv njega*,+zagrmeće na njih s nebesa.+ Jehova će suditi celoj zemlji,+daće moć onom kog je postavio za kralja,+daće snagu* svom pomazaniku.“+ 11  Elkana je zatim otišao svojoj kući u Ramu, a dečak je ostao da služi Jehovi+ pod nadzorom sveštenika Ilija. 12  Ilijevi sinovi bili su zli ljudi.+ Nisu marili za Jehovu. 13  Nisu postupali po propisima za sveštenike, nego su činili ovako:+ kad bi neko prinosio žrtvu, dolazio bi sveštenikov sluga s trokrakom viljuškom u ruci i dok se meso još kuvalo, 14  zabadao bi njom u kotao ili u lonac, u kazan ili u neki drugi sud. Šta god bi se nabolo na viljušku sveštenik je uzimao za sebe. Tako su u Silomu činili svim Izraelcima koji su tu dolazili. 15  Isto tako, pre nego što bi se salo spalilo,+ sveštenikov sluga bi došao i rekao čoveku koji je prinosio žrtvu: „Daj meso svešteniku, da ga ispeče. On neće uzeti od tebe kuvano meso, već samo sirovo.“ 16  Ako bi mu čovek odgovorio: „Neka se najpre spali salo,+ pa onda uzmi šta god želiš“, sluga bi rekao: „Ne, nego daj odmah! Ako ne daš, uzeću silom!“ 17  Greh tih slugu bio je veoma velik pred Jehovom,+ jer su se oni* s prezirom odnosili prema žrtvama koje su prinošene Jehovi. 18  Samuilo je služio+ pred Jehovom i na sebi je imao laneni efod*,+ iako je još bio dečak. 19  Majka bi mu svake godine šila malu tuniku, pa bi mu je donela kad bi s mužem dolazila da prinese godišnju žrtvu.+ 20  Ilije je blagoslovio Elkanu i njegovu ženu rečima: „Neka ti Jehova podari dete od ove žene umesto ovog koje je dala Jehovi.“+ Zatim su se vratili kući. 21  Tada se Jehova smilovao na Anu i dao joj da ima još dece+ pa je rodila tri sina i dve ćerke. A dečak Samuilo je rastao pred Jehovom.+ 22  Ilije je bio vrlo star, ali čuo je sve što su njegovi sinovi činili+ celom Izraelu i kako su spavali sa ženama koje su služile na ulazu u šator sastanka.+ 23  Zato im je govorio: „Zašto to radite? Čujem da svi u narodu loše govore o vama. 24  Nemojte tako, sinovi moji! Nije dobro ono što čujem da se u Jehovinom narodu priča o vama. 25  Ako čovek zgreši drugom čoveku, neko se može zauzeti za njega pred Jehovom*. Ali ako čovek zgreši Jehovi,+ ko će se moliti za njega?“ Međutim, oni nisu poslušali svog oca, jer je Jehova odlučio da ih pogubi.+ 26  A dečak Samuilo je rastao i sticao sve veću naklonost Jehove i ljudi.+ 27  Jedan čovek kog je poslao Bog došao je kod Ilija i rekao mu: „Ovako kaže Jehova: ’Zar nisam tvom praocu i njegovom domu dao da me upoznaju dok su još bili u Egiptu i robovali faraonu*?+ 28  Njega sam izabrao od svih izraelskih plemena+ da mi služi kao sveštenik, da na mom oltaru+ prinosi žrtve, da pali kâd* i da nosi efod preda mnom. Dao sam domu tvog praoca sve žrtve izraelskog naroda* koje se spaljuju vatrom.+ 29  Zašto onda prezirete moje žrtve i moje prinose koje sam odredio za svoje prebivalište?+ Zašto svojim sinovima iskazuješ veću čast nego meni, pa se gojite od najboljih delova svih žrtava koje prinosi moj narod Izrael?+ 30  „’Zato ovako govori Jehova, Izraelov Bog: „Tačno je da sam rekao da će tvoj dom i dom tvog praoca uvek vršiti svešteničku službu preda mnom.“+ Ali Jehova sada kaže: „Neće biti tako! Jer ja ću iskazati čast onima koji meni iskazuju čast,+ a oni koji me preziru, biće prezreni.“ 31  Evo, dolaze dani kada ću oduzeti snagu* tebi i domu tvog praoca, pa niko u tvom domu neće dočekati starost.+ 32  Izrael će uživati u svemu dobrom, a ti ćeš gledati svog suparnika u mom prebivalištu+ i nikad više neće biti starca u tvom domu. 33  Jednog od tvojih potomaka ostaviću da služi kod mog oltara i zbog njega ćeš obnevideti od plakanja i bićeš u velikoj žalosti*. A veći deo tvog doma poginuće od mača.+ 34  Ono što će se dogoditi dvojici tvojih sinova, Ofniju i Finesu, biće ti znak: obojica će poginuti istog dana.+ 35  A ja ću sebi postaviti vernog sveštenika+ koji će sve činiti po mojoj volji*. Utemeljiću njegovu svešteničku lozu* za sva vremena i on će zauvek služiti kao sveštenik mom pomazaniku. 36  Ko god ostane od tvog doma doći će i pokloniće mu se za platu i za hleb, i reći će: „Molim te, primi me u neku svešteničku službu da bih imao parče hleba.“ ‘ “+

Fusnote

Doslovno: „Jehova je uzvisio moj rog“. Videti Rečnik pojmova, „Rog“.
Ili: „oni koji posrću“.
Doslovno: „uvenula je“.
Ili: „vraća u život“.
Ili: „šeol“. Izraz se odnosi na simbolično mesto gde počivaju umrli. Videti Rečnik pojmova.
Ili možda: „sa smetlišta“.
Ili možda: „Uplašiće se oni koji se protive Jehovi“.
Doslovno: „uzvisiće rog“. Videti Rečnik pojmova, „Rog“.
Ova zamenica se verovatno odnosi na dvojicu Ilijevih sinova, mada je moguće da se odnosi i na njihove sluge.
Doslovno: „bio je opasan lanenim efodom“.
Ili možda: „Bog će se zauzeti za njega“.
Doslovno: „faraonovom domu“.
Ili možda: „da na mom oltaru spaljuje žrtve“.
Doslovno: „Izraelovih sinova“.
Doslovno: „odseći ruku“.
Ili: „i duša će ti venuti“.
Ili: „po mom srcu i po mojoj duši“.
Ili: „Sagradiću mu trajan dom“.