Prva Samuilova 18:1-30

  • Davidovo i Jonatanovo prijateljstvo (1-4)

  • Saul ljubomoran zbog Davidovih pobeda (5-9)

  • Saul pokušava da ubije Davida (10-19)

  • David se ženi Saulovom ćerkom Mihalom (20-30)

18  Kada je David završio razgovor sa Saulom, Jonatan+ i David postali su bliski prijatelji i Jonatan ga je zavoleo kao samog sebe.+  Tog dana Saul je uzeo Davida u stalnu službu i nije mu dao da se vrati kući kod svog oca.+  Jonatan je sklopio savez s Davidom+ jer ga je voleo kao samog sebe.+  Jonatan je skinuo ogrtač koji je nosio i dao ga Davidu, a tako i svoju opremu, čak i svoj mač, luk i pojas.  David je počeo da ide u vojne pohode. Kud god bi ga Saul poslao, on bi uspešno izvršio svoj zadatak*.+ Zato ga je Saul postavio nad svojim ratnicima,+ što je bilo po volji celom narodu i svim Saulovim slugama.  Kada bi se David i ostali vraćali nakon pobede nad Filistejima, izlazile bi žene iz svih izraelskih gradova da pesmom+ i igrom dočekaju kralja Saula, radosno kličući uz zvuke daira+ i laute.  Žene koje su slavile pobedu pevale su: „Saul je pobio hiljade neprijatelja,a David desetine hiljada.“+  Saul se veoma naljutio,+ jer mu ta pesma nije bila po volji i rekao je: „Davidu su dale desetine hiljada, a meni su dale samo hiljade. Još mu samo kraljevstvo treba dati!“+  Od tog dana Saul je nepoverljivo gledao Davida. 10  Sledećeg dana Bog je dopustio da Saula obuzme zlovolja+ tako da je počeo da se neobično ponaša* u kući. David je svirao harfu+ kao i ranije. Saul je u ruci držao koplje,+ 11  pa ga je bacio na Davida,+ govoreći u sebi: „Pribiću Davida za zid!“ Ali on mu je dvaput umakao. 12  Tako je Saul počeo da se boji Davida, jer je Jehova bio s Davidom,+ a od Saula je odstupio.+ 13  Zato ga je Saul uklonio iz svoje blizine i postavio ga za zapovednika nad hiljadu ljudi, tako da je David vodio vojsku u ratne pohode.+ 14  David je bio uspešan*+ u svemu što je radio i Jehova je bio s njim.+ 15  Kada je Saul video koliko je David uspešan, još više ga se bojao. 16  Ali svi u Izraelu i Judi voleli su Davida, jer ih je predvodio u ratnim pohodima. 17  Nakon nekog vremena, Saul je rekao Davidu: „Evo, daću ti za ženu+ svoju najstariju ćerku Meravu.+ A ti mi i dalje hrabro služi i vodi Jehovine ratove.“+ Naime, Saul je mislio: „Neću ja da ga ubijem. Neka pogine u borbi s Filistejima.“+ 18  David je odgovorio Saulu: „Ko sam ja i po čemu se porodica mog oca ističe u Izraelu da bih postao kraljev zet?“+ 19  Ali kada je došlo vreme da David dobije Saulovu ćerku Meravu za ženu, ona je već bila data Adrilu+ iz Avel-Meola. 20  Saulova ćerka Mihala+ bila je zaljubljena u Davida. Kada je Saul čuo za to, bilo mu je drago. 21  Mislio je: „Daću mu nju da mu bude zamka i da pogine od ruke Filisteja.“+ Tako je Saul ponovo rekao Davidu: „Danas ćeš mi postati zet.“ 22  Saul je zatim zapovedio svojim slugama: „Razgovarajte nasamo s Davidom i recite mu: ’Drag si kralju i sve njegove sluge te vole. Zato budi sada kraljev zet.‘ “ 23  Kada su Saulove sluge prenele te reči Davidu, on je rekao: „Mislite li da je lako postati kraljev zet? Ja sam siromašan i neznatan čovek!“+ 24  Tada su sluge prenele Saulu ono što je David rekao. 25  Saul je onda rekao: „Ovako kažite Davidu: ’Kralj ne želi novac za nevestu,+ nego 100 filistejskih obrezaka,+ kako bi se kralj osvetio svojim neprijateljima.‘ “ Saul je mislio da će David poginuti u borbi s Filistejima. 26  Kada su sluge javile Davidu te reči, Davidu je bilo po volji da postane kraljev zet.+ Još pre određenog roka, 27  David je otišao sa svojim ljudima i pobio 200 Filisteja. Zatim je doneo njihove obreske i sve ih predao kralju da bi postao kraljev zet. Tada mu je Saul dao svoju ćerku Mihalu za ženu.+ 28  Saul je shvatio da je Jehova s Davidom+ i da ga njegova ćerka Mihala voli.+ 29  Zbog toga se Saul još više plašio Davida i od tada pa do kraja svog života bio mu je neprijatelj.+ 30  Kada bi filistejski knezovi išli u vojne pohode, David bi svaki put bio uspešniji u bitkama* od svih Saulovih slugu.+ Tako je njegovo ime postalo veoma slavno.+

Fusnote

Ili: „on bi postupao razborito“.
Ili: „počeo da se ponaša kao da je pao u proročki zanos“.
Ili: „postupao razborito“.
Ili: „svaki put postupao razboritije“.