Prva Samuilova 17:1-58

  • David ubija Golijata (1-58)

    • Golijat se ruga Izraelcima (8-10)

    • David prihvata da se bori s Golijatom (32-37)

    • David se bori u Jehovino ime (45-47)

17  Filisteji+ su sakupili svoju vojsku, spremni za rat, i sastali su se kod Sohota+ u Judi. Ulogorili su se između Sohota i Azike,+ u Efes-Damimu.+  Saul i Izraelci sakupili su se i ulogorili u dolini* Ili+ i svrstali se u bojne redove kako bi se sukobili s Filistejima.  Filisteji su stajali na jednom brdu, Izraelci na drugom brdu, a između njih je bila dolina.  Iz filistejskog logora izašao je jedan ratnik koji se zvao Golijat,+ iz Gata.+ Bio je visok šest lakata i jedan pedalj*.  Na glavi je imao kacigu od bakra i nosio je oklop načinjen od bakarnih pločica,+ težak 5 000 sikala*.  Na nogama je imao bakarne štitnike za potkolenice, a na leđima kratko koplje+ od bakra.  Drvena drška njegovog dugačkog koplja bila je teška kao tkalačko vratilo,+ a gvozdena oštrica tog koplja bila je teška 600 sikala*. Pred njim je išao sluga koji mu je nosio štit.  Filistejin je stao naspram Izraelovih bojnih redova+ i počeo da im dovikuje: „Zašto ste izašli i svrstali se u bojne redove? Zar nisam ja Filistejin i zar niste vi Saulove sluge? Izaberite među sobom jednog čoveka pa neka se bori sa mnom!  Ako me pobedi u borbi i ubije me, onda ćemo mi biti vaše sluge. Ali ako ja savladam njega i ubijem ga, onda ćete vi postati naše sluge i služićete nam.“ 10  Filistejin je još rekao: „Ja danas izazivam izraelsku vojsku.+ Dajte mi čoveka da se borimo!“ 11  Kada su Saul i svi Izraelci čuli njegove reči, uplašili su se i obuzeo ih je veliki strah. 12  David je bio sin jednog čoveka iz Efrate,+ to jest iz Vitlejema+ u Judi. On se zvao Jesej+ i imao je osam sinova.+ U Saulovo vreme taj čovek je već bio star. 13  Tri najstarija Jesejeva sina otišla su za Saulom u rat.+ Ta tri njegova sina koja su otišla u rat zvala su se: Elijav,+ koji je bio prvenac, Avinadav,+ koji je bio drugi, i Sama,+ koji je bio treći. 14  David je bio najmlađi.+ Trojica najstarijih su otišla za Saulom. 15  Dok je služio kod Saula, David se vraćao kući da bi čuvao ovce+ svog oca u Vitlejemu. 16  A Filistejin je izlazio pred Izraelce 40 dana, svako jutro i svako veče. 17  Jednog dana, Jesej je rekao svom sinu Davidu: „Molim te, uzmi ovu efu* prženog zrnevlja i ovih deset hlebova i brzo ih odnesi svojoj braći u logor. 18  Ovih deset sireva* odnesi njihovom zapovedniku nad hiljadom, a zatim vidi kako su ti braća i donesi od njih nešto po čemu ću videti da su dobro.“ 19  Oni su u to vreme bili sa Saulom i svim Izraelcima u dolini Ili,+ u ratu protiv Filisteja.+ 20  David je ustao rano ujutru, zadužio nekoga da čuva ovce, spremio se i otišao kako mu je zapovedio Jesej. Kada je stigao do logora, vojska je izlazila na bojno polje, uzvikujući ratni poklič. 21  Izraelci i Filisteji svrstali su se u bojne redove jedni naspram drugih. 22  David je ostavio svoje stvari kod čuvara prtljaga i otrčao na bojno polje. Kada je došao, pitao je svoju braću kako su.+ 23  Dok je razgovarao s njima, iz filistejskih bojnih redova izašao je onaj ratnik, koji se zvao Golijat,+ Filistejin iz Gata. Izazivao je Izraelce isto kao i ranije,+ i David je to čuo. 24  Kada su Izraelci ugledali tog čoveka, svi su ustuknuli od straha.+ 25  Izraelci su govorili: „Da li ste videli onog čoveka koji izlazi pred nas? On dolazi da se ruga Izraelu*.+ Kralj će dati veliko bogatstvo onome ko ga ubije. Daće mu i svoju ćerku za ženu,+ a dom njegovog oca oslobodiće svih obaveza prema izraelskom kralju.“ 26  Tada je David upitao ljude koji su stajali oko njega: „Šta će dobiti čovek koji ubije tog Filistejina i skine sramotu sa Izraela? Jer ko je taj neobrezani Filistejin da se ruga vojsci* živog Boga?“+ 27  Ljudi su mu ponovili koja je nagrada obećana i rekli: „To će dobiti čovek koji ga ubije.“ 28  Kada je Davidov najstariji brat Elijav+ čuo kako on razgovara s ljudima, naljutio se na njega i rekao mu: „Zašto si došao ovamo? Kome si ostavio ono malo ovaca u pustinji?+ Znam ja koliko si drzak i da ne nameravaš ništa dobro! Došao si ovde samo da bi gledao bitku!“ 29  David mu je odgovorio: „Šta sam sad uradio? Samo sam pitao.“ 30  Zatim se okrenuo prema nekom drugom i postavio isto pitanje,+ a ljudi su mu odgovorili isto što i pre.+ 31  Neki su čuli šta je David pitao, pa su to javili Saulu. Zato ga je on pozvao kod sebe. 32  David je rekao Saulu: „Neka se niko ne plaši tog Filistejina.* Tvoj sluga će otići da se bori s njim.“+ 33  Ali Saul je rekao Davidu: „Ne možeš ti da se boriš s tim Filistejinom, jer si još dete,+ a on je ratnik od svoje mladosti.“ 34  David je rekao Saulu: „Kada je tvoj sluga čuvao ovce svog oca, jednom je došao lav,+ a drugi put medved i odneo ovcu iz stada. 35  Ja sam krenuo za njim, napao ga i izbavio ovcu iz njegovih čeljusti. A kada je on nasrnuo na mene, uhvatio sam ga za vrat*, oborio sam ga i ubio. 36  Tvoj sluga je ubio i lava i medveda, a tako će proći i taj neobrezani Filistejin, jer se ruga vojsci* živog Boga.“+ 37  David je još rekao: „Jehova me je izbavio iz lavljih i medveđih kandži, pa će me izbaviti i iz ruku tog Filistejina.“+ Tada je Saul rekao Davidu: „Idi i neka Jehova bude s tobom.“ 38  Saul je dao Davidu svoju ratnu opremu, stavio mu na glavu bakarnu kacigu i na grudi oklop. 39  Tada je David pripasao njegov mač i pokušao da hoda, ali nije mogao jer nikad ranije nije nosio takvu opremu. David je rekao Saulu: „Ne mogu da hodam u ovome, jer nikad ranije to nisam nosio.“ Tako ju je David skinuo sa sebe. 40  Zatim je uzeo svoj štap, izabrao pet glatkih kamenova iz potoka* i stavio ih u svoju pastirsku torbu, pa je s praćkom+ u ruci pošao prema Filistejinu. 41  Filistejin se približavao Davidu, a pred njim je išao sluga koji mu je nosio štit. 42  Kada je Filistejin ugledao Davida, prezrivo mu se podsmehnuo zbog njegove mladosti. Naime, David je bio tek mladić, rumen i lepog lica.+ 43  Filistejin je rekao Davidu: „Zar sam ja pas+ da ideš na mene sa štapovima?“ I počeo je da ga proklinje prizivajući svoje bogove. 44  Zatim je Filistejin rekao Davidu: „Samo dođi! Daću tvoje meso pticama i zverima!“ 45  David je odgovorio Filistejinu: „Ti ideš na mene s mačem, s dugim i kratkim kopljem,+ a ja na tebe idem u ime Jehove nad vojskama,+ Boga izraelske vojske, kome se ti rugaš*.+ 46  Jehova će te danas predati meni u ruke+ i ja ću te ubiti i odseći ću ti glavu. Danas ću mrtva tela filistejske vojske dati pticama i zverima. I svi narodi na zemlji znaće da je pravi Bog sa Izraelom.+ 47  Sve ovo mnoštvo* znaće da Jehova ne spasava ni mačem ni kopljem,+ jer Jehova odlučuje o ishodu bitke+ i on će sve vas predati nama u ruke.“+ 48  Tada je Filistejin pošao napred, prilazeći sve bliže Davidu, a David je brzo potrčao prema bojnom polju u susret Filistejinu. 49  David je gurnuo ruku u torbu, izvadio kamen i bacio ga iz praćke. Pogodio je Filistejina u čelo, tako da mu se kamen zabio u čelo i on je pao licem na zemlju.+ 50  Tako je David praćkom i kamenom savladao Filistejina. Oborio ga je i ubio iako nije imao mač u ruci.+ 51  Zatim je David dotrčao do Filistejina i stao pored njega. Onda je uzeo njegov mač,+ izvukao ga iz korica i odsekao mu glavu, da bi bio siguran da je Filistejin mrtav. Kada su Filisteji videli da je njihov junak poginuo, počeli su da beže.+ 52  Tada su ljudi iz Izraela i ljudi iz Jude krenuli na Filisteje i uz bojne pokliče gonili ih od doline+ sve do vrata Akarona.+ Filisteji su padali mrtvi po putu od Sagarima+ do Gata i Akarona. 53  Nakon što su se Izraelci vratili iz žestoke potere za Filistejima, opljačkali su njihov logor. 54  David je uzeo Filistejinovu glavu i odneo je u Jerusalim, a njegovo oružje stavio je u svoj šator.+ 55  Kada je Saul ugledao Davida kako ide u susret Filistejinu, upitao je Avenira,+ zapovednika vojske: „Avenire, čiji je sin taj mladić?“+ Avenir je odgovorio: „Zaklinjem ti se*, kralju, ne znam!“ 56  A kralj je rekao: „Raspitaj se čiji je sin taj mladić.“ 57  Kada se David vratio nakon što je ubio Filistejina, Avenir ga je poveo sa sobom i doveo pred Saula. David je držao Filistejinovu glavu+ u ruci. 58  Saul ga je upitao: „Mladiću, čiji si ti sin?“ A David je odgovorio: „Ja sam sin tvog sluge Jeseja+ iz Vitlejema.“+

Fusnote

Ili: „ravnici“.
Oko 2,9 metara. Videti Dodatak B14.
Oko 57 kilograma. Videti Dodatak B14.
Nešto manje od 7 kilograma. Videti Dodatak B14.
Efa je iznosila 22 litra. Videti Dodatak B14.
Doslovno: „deset porcija mleka“.
Ili: „da izaziva Izrael“.
Ili: „da izaziva vojsku“.
Ili: „Neka niko ne gubi srce zbog tog Filistejina“.
Ili: „čeljust“. Doslovno: „bradu“.
Ili: „jer izaziva vojsku“.
Videti Rečnik pojmova, „Vadi“.
Ili: „koga ti izazivaš“.
Ili: „Sva ova skupština“. Videti Rečnik pojmova.
Ili: „Tako živa bila tvoja duša“.