Prva Samuilova 16:1-23

  • Samuilo pomazuje Davida za kralja (1-13)

    • „Jehova gleda ono što je u srcu“ (7)

  • Božji duh odstupa od Saula (14-17)

  • David svira harfu za Saula (18-23)

16  Posle nekog vremena, Jehova je rekao Samuilu: „Dokle ćeš biti žalostan zbog Saula,+ kad sam ga ja odbacio kao kralja nad Izraelom?+ Napuni svoj rog uljem+ i kreni na put. Idi kod Jeseja+ iz Vitlejema, jer sam jednog od njegovih sinova izabrao za kralja.“+  Ali Samuilo je rekao: „Kako da idem? Ako Saul čuje za to, ubiće me.“+ A Jehova mu je odgovorio: „Povedi sa sobom jednu junicu, pa reci: ’Došao sam da prinesem žrtvu Jehovi.‘  Pozovi Jeseja na mesto na kom ćeš prineti žrtvu, a ja ću ti reći šta ćeš činiti. Pomazaćeš mi onoga za koga ti kažem.“+  Samuilo je učinio kako mu je Jehova rekao. Kada je došao u Vitlejem,+ gradske starešine su mu uplašeno izašle u susret i upitale ga: „Dolaziš li u miru?“  A on je odgovorio: „Da, dolazim u miru. Došao sam da prinesem žrtvu Jehovi. Posvetite se, pa dođite sa mnom na mesto na kom ću prineti žrtvu.“ Zatim je posvetio Jeseja i njegove sinove i pozvao ih na prinošenje žrtve.  Kada su došli i kada je ugledao Elijava,+ pomislio je: „Sigurno je on Jehovin pomazanik.“  Ali Jehova je rekao Samuilu: „Ne obaziri se na to kako izgleda i koliko je visok,+ jer nisam njega izabrao. Bog ne gleda ono što čovek gleda, jer čovek gleda ono što se očima vidi, a Jehova gleda ono što je u srcu.“+  Jesej je zatim pozvao Avinadava+ i doveo ga pred Samuila, ali on je rekao: „Jehova nije izabrao ni njega.“  Zatim je Jesej doveo Samu,+ ali Samuilo je rekao: „Jehova nije izabrao ni njega.“ 10  Tako je Jesej izveo pred Samuila sedmoricu svojih sinova, ali je Samuilo rekao Jeseju: „Jehova nije izabrao nijednog od njih.“ 11  Na kraju je Samuilo upitao Jeseja: „Jesu li ovo svi tvoji sinovi?“ A on je odgovorio: „Ostao je još najmlađi,+ ali on čuva ovce.“+ Tada je Samuilo rekao Jeseju: „Pošalji po njega, jer nećemo sesti da jedemo dok on ne dođe.“ 12  Jesej je poslao po njega. Bio je to rumen mladić, lepih očiju i lepog izgleda.+ Jehova je rekao: „Ustani i pomaži ga, jer je on taj!“+ 13  Tada je Samuilo uzeo rog sa uljem+ i pomazao ga pred njegovom braćom. Tog dana Jehovin duh je došao na Davida i ostao na njemu.+ Posle je Samuilo otišao u Ramu.+ 14  Jehovin duh je odstupio od Saula.+ I Jehova je dopustio da počne da ga muči zlovolja*.+ 15  Sluge su rekle Saulu: „Gospodaru, Bog je dopustio da te muči zlovolja. 16  Neka naš gospodar zapovedi svojim slugama koje stoje pred tobom da potraže čoveka koji dobro svira harfu.+ Kada Bog dopusti da te obuzme zlovolja, on će svirati i ti ćeš se osećati bolje.“ 17  Saul je rekao svojim slugama: „Nađite mi onda čoveka koji dobro svira i dovedite mi ga.“ 18  Jedan sluga je rekao: „Video sam da jedan od sinova Jeseja iz Vitlejema zna dobro da svira. To je hrabar i snažan ratnik,+ a i pametno govori, lepo izgleda+ i Jehova je s njim.“+ 19  Tada je Saul poslao glasnike kod Jeseja i poručio mu: „Pošalji mi svog sina Davida, onoga koji čuva stado.“+ 20  Jesej je natovario na magarca hleb, meh vina i jare, i poslao to Saulu po svom sinu Davidu. 21  Tako je David došao kod Saula i stupio u njegovu službu.+ Saul ga je mnogo zavoleo i odredio ga da mu nosi oružje. 22  Zato je Saul poručio Jeseju: „Dopusti da David ostane kod mene u službi, jer je stekao moju naklonost.“ 23  Kada bi Bog dopustio da Saula obuzme zlovolja, David bi uzeo harfu i svirao. Tada bi Saul osetio olakšanje i bilo bi mu bolje, a zlovolja bi ga prošla.+

Fusnote

Doslovno: „I počeo je da ga uznemirava zao duh od Jehove“.