Prva Samuilova 15:1-35

  • Saulova neposlušnost – ostavlja Agaga u životu (1-9)

  • Samuilo ukorava Saula (10-23)

    • „Poslušnost je bolja od žrtve“ (22)

  • Jehova odbacuje kralja Saula (24-29)

  • Samuilo ubija Agaga (30-35)

15  Samuilo je rekao Saulu: „Jehova me je poslao da te pomažem za kralja nad njegovim narodom Izraelom.+ Zato sada poslušaj ono što ti Jehova govori.+  Ovako kaže Jehova nad vojskama: ’Pozvaću Amaličane na odgovornost zbog onoga što su učinili Izraelu kada su ga napali na putu dok je izlazio iz Egipta.+  Sada idi i napadni Amaličane+ pa pobij i njih+ i sve što imaju. Nemoj ih poštedeti, nego pobij+ muškarce i žene, decu i odojčad, goveda i ovce, kamile i magarce.‘ “+  Tada je Saul sazvao vojsku i prebrojao vojnike u Telaimu. Bilo je 200 000 pešaka i 10 000 ljudi iz Judinog plemena.+  Saul je došao do amaličkog grada i postavio zasedu u dolini*.  Zatim je poručio Kenejima:+ „Odvojte se od Amaličana i idite od njih da ne bih uništio i vas zajedno s njima.+ Jer vi ste pokazali vernu ljubav celom izraelskom narodu+ kada je izlazio iz Egipta.“ Tako su se Keneji odvojili od Amaličana.  Zatim je Saul pobio Amaličane+ od Evile+ do Sura,+ koji je blizu Egipta.  Amaličkog kralja Agaga+ uhvatio je živog, a ceo preostali narod pobio je mačem.+  Ali Saul i njegovi ljudi poštedeli su Agaga i najbolje ovce, najbolja goveda, ugojenu stoku, ovnove i sve što je bilo dobro.+ Nisu hteli da to unište. Pobili su samo ono što je bilo bezvredno i nepoželjno. 10  Tada je Samuilu došla Jehovina reč: 11  „Žao mi je* što sam postavio Saula za kralja, jer mi je okrenuo leđa i nije izvršio ono što sam mu zapovedio.“+ To je Samuila veoma potreslo i celu noć se usrdno molio Jehovi.+ 12  Samuilo je ustao rano ujutru i pošao kod Saula. Ali Samuilu su javili: „Saul je stigao u Karmil+ i tamo je podigao sebi spomenik.+ Zatim je odatle otišao u Galgal.“ 13  Kada je Samuilo došao kod Saula, on mu je rekao: „Neka te Jehova blagoslovi! Izvršio sam Jehovinu zapovest.“ 14  A Samuilo ga je upitao: „Zašto onda čujem blejanje ovaca i mukanje goveda?“+ 15  Saul je odgovorio: „Doveli su ih od Amaličana, jer je narod poštedeo najbolje ovce i goveda da bi ih prineo na žrtvu Jehovi, tvom Bogu. Sve ostalo smo uništili.“ 16  Tada je Samuilo rekao Saulu: „Stani da ti kažem šta mi je noćas rekao Jehova.“+ A on mu je rekao: „Kaži.“ 17  Samuilo je rekao: „Zar nisi sebe smatrao neznatnim+ kada si postao poglavar izraelskih plemena i kada te je Jehova pomazao za kralja nad Izraelom?+ 18  Jehova te je kasnije poslao u ratni pohod i rekao ti: ’Idi i pobij onaj grešan narod, Amaličane!+ Bori se protiv njih dok ih ne istrebiš!‘+ 19  Zašto onda nisi poslušao Jehovu, nego si se polakomio za plenom+ i učinio ono što je zlo u Jehovinim očima?“ 20  A Saul je odgovorio Samuilu: „Ali ja jesam poslušao Jehovu! Otišao sam u pohod na koji me je Jehova poslao i doveo sam amaličkog kralja Agaga, a Amaličane sam pobio.+ 21  Ali narod je uzeo ovce i goveda od plena, i to najbolje od onog što je trebalo pobiti, da bi to u Galgalu prineo na žrtvu Jehovi, tvom Bogu.“+ 22  Samuilo je rekao: „Zar su Jehovi žrtve paljenice i druge žrtve+ isto tako mile kao i poslušnost Jehovi? Znaj, poslušnost je bolja od žrtve+ i pokornost je bolja od ovčijeg sala.+ 23  Jer buntovništvo+ je greh isti kao i gatanje,+ a drsko ponašanje je isto što i vračanje i idolopoklonstvo*. Pošto si odbacio Jehovinu reč,+ i on je tebe odbacio kao kralja.“+ 24  Tada je Saul rekao Samuilu: „Zgrešio sam što sam prestupio Jehovinu zapovest i tvoje reči. Bojao sam se naroda pa sam poslušao ono što su mi rekli. 25  Zato te sada molim da mi oprostiš greh i vratiš se sa mnom da se poklonim Jehovi.“+ 26  Ali Samuilo je rekao Saulu: „Neću se vratiti s tobom, jer si odbacio Jehovinu reč i zato je Jehova odbacio tebe kao izraelskog kralja.“+ 27  Kada se Samuilo okrenuo da ide, Saul je zgrabio kraj njegovog ogrtača, ali mu se on istrgao iz ruke. 28  Samuilo mu je tada rekao: „Jehova je danas otrgao od tebe kraljevsku vlast nad Izraelom i daće je tvom bližnjem koji je bolji od tebe.+ 29  Uzvišeni Izraelov Bog+ neće slagati+ niti će se predomisliti*, jer on nije čovek pa da se predomisli*.“+ 30  Saul je na to rekao: „Zgrešio sam. Ali, molim te, iskaži mi čast pred starešinama mog naroda i pred Izraelom. Vrati se sa mnom i ja ću se pokloniti Jehovi, tvom Bogu.“+ 31  Samuilo se vratio sa Saulom i Saul se poklonio Jehovi. 32  Tada je Samuilo rekao: „Dovedite mi amaličkog kralja Agaga.“ Agag mu je nerado* prišao, ali je pomislio: „Ne moram više da se plašim za svoj život.“* 33  Ali Samuilo je rekao: „Kao što su zbog tvog mača žene ostale bez dece, tako će i tvoja majka ostati bez dece.“ Tada je Samuilo isekao Agaga pred Jehovom u Galgalu.+ 34  Zatim je Samuilo otišao u Ramu, a Saul je otišao svojoj kući u Gavaju. 35  Samuilo više nije video Saula sve do svoje smrti, jer je bio veoma žalostan zbog njega.+ A Jehovi je bilo žao što je postavio Saula za kralja nad Izraelom.+

Fusnote

Videti Rečnik pojmova, „Vadi“.
Ili: „Zažalio sam“.
Doslovno: „kipovi terafima“. To su bili kućni bogovi ili idoli.
Ili: „niti će zažaliti“.
Ili: „da zbog čega zažali“.
Ili možda: „samouvereno“.
Ili: „Gorčina smrti je sigurno prošla“.