Prva Samuilova 11:1-15

  • Saulova pobeda nad Amoncima (1-11)

  • Saulova vlast potvrđena (12-15)

11  Kasnije je Nas Amonac+ došao i ulogorio se pred Javisom+ u Galadu. Svi stanovnici Javisa rekli su mu: „Sklopi s nama savez i služićemo ti.“  Nas Amonac im je odgovorio: „Sklopiću s vama savez pod uslovom da svakom od vas iskopam desno oko. Uradiću to da ponizim ceo Izrael.“  Starešine Javisa su mu poručile: „Daj nam sedam dana da pošaljemo glasnike u sve krajeve Izraela. Ako ne bude bilo nikog da nas spase, predaćemo ti se.“  Glasnici su došli u Saulov grad Gavaju+ i preneli te reči narodu. Ceo narod je zaplakao na sav glas.  Saul se upravo vraćao s polja idući za govedima, pa je upitao: „Šta je narodu? Zašto plače?“ Tada su mu ispričali sve što su rekli ljudi iz Javisa.  Kada je Saul čuo te reči, Božji duh je došao na njega+ i Saul se žestoko razgnevio.  Uzeo je dva bika, isekao ih na komade i poslao u sve krajeve Izraela preko glasnika, koji su govorili: „Ako neko ne pođe za Saulom i Samuilom, ovako će nastradati njegova stoka!“ Strah od Jehove obuzeo je narod, tako da su svi pošli složno kao jedan.  Onda ih je on prebrojao u Vezeku i bilo je 300 000 Izraelaca i 30 000 ljudi iz Jude.  Zatim su rekli glasnicima koji su došli: „Ovako kažite stanovnicima Javisa u Galadu: ’Sutra, kad sunce pripeče, bićete spaseni.‘ “ Tada su glasnici otišli i preneli to stanovnicima Javisa, a oni su se veoma obradovali. 10  Tako su ljudi iz Javisa poručili Amoncima: „Sutra ćemo vam se predati, a vi činite s nama šta hoćete.“+ 11  Sledećeg dana Saul je podelio ljude u tri čete. Za vreme jutarnje straže* ušli su u logor Amonaca+ i ubijali ih sve do podnevne žege. Oni koji su preživeli razbežali su se, tako da ni dvojica nisu ostala zajedno. 12  Tada je narod rekao Samuilu: „Ko je govorio: ’Zar će Saul biti naš kralj?‘+ Dovedite ih da ih pogubimo!“ 13  Ali Saul je rekao: „Niko ne sme biti pogubljen ovog dana,+ jer je Jehova danas spasao Izrael.“ 14  Zatim je Samuilo rekao narodu: „Pođimo u Galgal+ da tamo potvrdimo da je Saul kralj.“+ 15  Tako je ceo narod otišao u Galgal i tamo su pred Jehovom postavili Saula za kralja. Onda su prineli žrtve zajedništva pred Jehovom+ pa su Saul i svi Izraelci proslavili taj dan uz veliko veselje.+

Fusnote

To jest otprilike od 2 sata do 6 sati ujutru.