Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Prva Samuilova knjiga

Poglavlja

Kratak pregled

 • 1

  • Elkana i njegova porodica (1-8)

  • Nerotkinja Ana se moli za sina (9-18)

  • Ana rađa Samuila i daje ga Jehovi (19-28)

 • 2

  • Anina molitva (1-11)

  • Gresi dvojice Ilijevih sinova (12-26)

  • Jehova izriče osudu Ilijevom domu (27-36)

 • 3

  • Samuilo postavljen za proroka (1-21)

 • 4

  • Filisteji otimaju kovčeg saveza (1-11)

  • Smrt Ilija i njegovih sinova (12-22)

 • 5

  • Kovčeg saveza u filistejskoj zemlji (1-12)

   • Dagon ponižen (1-5)

   • Filisteji kažnjeni (6-12)

 • 6

  • Filisteji vraćaju kovčeg saveza u Izrael (1-21)

 • 7

  • Kovčeg saveza u Kirijat-Jarimu (1)

  • Samuilo podstiče narod da služi samo Jehovi (2-6)

  • Pobeda Izraelaca kod Mispe (7-14)

  • Samuilo sudi Izraelcima (15-17)

 • 8

  • Izraelci traže kralja (1-9)

  • Samuilo upozorava narod (10-18)

  • Jehova dozvoljava Izraelcima da imaju kralja (19-22)

 • 9

  • Samuilo upoznaje Saula (1-27)

 • 10

  • Saul pomazan za kralja (1-16)

  • Samuilo predstavlja Saula narodu (17-27)

 • 11

  • Saulova pobeda nad Amoncima (1-11)

  • Saulova vlast potvrđena (12-15)

 • 12

  • Samuilov oproštajni govor (1-25)

   • „Ne služite bezvrednim idolima“ (21)

   • Jehova neće ostaviti svoj narod (22)

 • 13

  • Saul izabira vojsku (1-4)

  • Saul postupa drsko (5-9)

  • Samuilo ukorava Saula (10-14)

  • U Izraelu nema oružja (15-23)

 • 14

  • Jonatanov podvig kod Mihmasa (1-14)

  • Bog nanosi poraz izraelskim neprijateljima (15-23)

  • Saulova nepromišljena zakletva (24-46)

   • Narod jede meso s krvlju (32-34)

  • Saulovi pohodi i njegova porodica (47-52)

 • 15

  • Saulova neposlušnost – ostavlja Agaga u životu (1-9)

  • Samuilo ukorava Saula (10-23)

   • „Poslušnost je bolja od žrtve“ (22)

  • Jehova odbacuje kralja Saula (24-29)

  • Samuilo ubija Agaga (30-35)

 • 16

  • Samuilo pomazuje Davida za kralja (1-13)

   • „Jehova gleda ono što je u srcu“ (7)

  • Božji duh odstupa od Saula (14-17)

  • David svira harfu za Saula (18-23)

 • 17

  • David ubija Golijata (1-58)

   • Golijat se ruga Izraelcima (8-10)

   • David prihvata da se bori s Golijatom (32-37)

   • David se bori u Jehovino ime (45-47)

 • 18

  • Davidovo i Jonatanovo prijateljstvo (1-4)

  • Saul ljubomoran zbog Davidovih pobeda (5-9)

  • Saul pokušava da ubije Davida (10-19)

  • David se ženi Saulovom ćerkom Mihalom (20-30)

 • 19

  • Saul i dalje mrzi Davida (1-13)

  • David beži od Saula (14-24)

 • 20

  • Jonatanova vernost Davidu (1-42)

 • 21

  • David jede sveti hleb u Novu (1-9)

  • David se u Gatu pretvara da je lud (10-15)

 • 22

  • David kod Odolama i u Mispi (1-5)

  • Saul naređuje da se ubiju sveštenici u Novu (6-19)

  • Avijatar beži (20-23)

 • 23

  • David spasava stanovnike Keile (1-12)

  • Saul progoni Davida (13-15)

  • Jonatan hrabri Davida (16-18)

  • David zamalo pada Saulu u ruke (19-29)

 • 24

  • David ostavlja Saula u životu (1-22)

   • David poštuje Jehovinog pomazanika (6)

 • 25

  • Samuilova smrt (1)

  • Naval vređa Davidove ljude (2-13)

  • Avigejina mudrost (14-35)

   • Davidov život na sigurnom kod Jehove (29)

  • Jehova kažnjava bezumnog Navala (36-38)

  • David se ženi Avigejom (39-44)

 • 26

  • David ponovo ostavlja Saula u životu (1-25)

   • David poštuje Jehovinog pomazanika (11)

 • 27

  • Filisteji daju Davidu Siklag (1-12)

 • 28

  • Saul kod vračare u En-Doru (1-25)

 • 29

  • Filisteji ne veruju Davidu (1-11)

 • 30

  • Amaličani pljačkaju i spaljuju Siklag (1-6)

   • Pouzdanje u Boga daje snagu Davidu (6)

  • Davidova pobeda nad Amaličanima (7-31)

   • David izbavlja zarobljene (18, 19)

   • Davidova odredba o podeli plena (23, 24)

 • 31

  • Smrt Saula i njegova tri sina (1-13)