Prva Petrova 1:1-25

  • Pozdrav (1, 2)

  • Ponovno rođenje i živa nada (3-12)

  • „Budite sveti“ kao poslušna deca (13-25)

1  Od Petra, apostola+ Isusa Hrista, vama koji ste u ovom svetu privremeni stanovnici, rasuti po Pontu, Galatiji, Kapadokiji,+ Aziji* i Vitiniji, vama koji ste izabrani  u skladu sa onim što je Bog, Otac,+ unapred znao i koji ste posvećeni duhom,+ da budete poslušni i poškropljeni krvlju* Isusa Hrista:+ Neka vam Bog podari obilje nezaslužene dobrote i mira.  Neka je hvaljen Bog i Otac našeg Gospoda Isusa Hrista, jer nam je ukazao veliko milosrđe – uskrsnuvši Isusa Hrista+ učinio je da se ponovo rodimo+ i dao nam živu nadu+  i namenio nam je nasledstvo koje je nepropadljivo, neuprljano i neprolazno.+ Ono se čuva na nebesima za vas+ –   za vas koje Bog štiti svojom silom zato što imate veru, da biste dobili spasenje koje će biti objavljeno u vremenu kraja.  Zbog toga se veoma radujete, iako sada nakratko morate da trpite zbog raznih kušnji,+  da bi vam vaša ispitana vera+ – koja je dragocenija od zlata koje propada iako se ispituje* vatrom – donela hvalu, slavu i čast prilikom objavljivanja Isusa Hrista.+  Iako ga nikada niste videli, vi ga volite. Iako ga ni sada ne vidite, ipak verujete u njega i ispunjeni ste neopisivom i velikom radošću,  jer ste sigurni da ćete postići svrhu svoje vere – svoje spasenje.+ 10  To spasenje su marljivo ispitivali i pažljivo istraživali proroci koji su prorokovali o nezasluženoj dobroti namenjenoj vama.+ 11  Istraživali su na koje vreme i na kakve okolnosti je sveti duh* ukazivao u pogledu Hrista,+ kad im je svedočio o patnjama koje su očekivale Hrista+ i o slavi koja će nakon toga uslediti. 12  Bilo im je otkriveno da nisu služili sebi, nego vama, kad su prorokovali o onome što vam sada govore oni koji su vam objavili dobru vest pomoću svetog duha poslatog s neba.+ U to i sami anđeli žele da zavire. 13  Zato pripremite um za naporan rad,+ u svemu budite trezveni.+ Uzdajte se* u nezasluženu dobrotu koja će vam biti ukazana prilikom objavljivanja Isusa Hrista. 14  Kao poslušna deca, ne dajte da vas i dalje oblikuju želje koje ste imali dok ste bili u neznanju, 15  nego budite sveti u svemu što radite, kao što je svet Bog koji vas je pozvao,+ 16  jer je pisano: „Budite sveti, jer sam ja svet.“+ 17  I ako Ocem nazivate onoga ko nepristrasno sudi+ svakome po njegovim delima, onda živite bogobojazno+ dok ste privremeni stanovnici u ovom svetu. 18  Jer znate da niste nečim raspadljivim – srebrom ili zlatom – oslobođeni*+ od svog ispraznog načina života koji ste nasledili od svojih predaka, 19  nego Hristovom dragocenom krvlju,+ koja je poput krvi nevinog i čistog jagnjeta.+ 20  Istina, on je bio izabran pre postanka sveta,+ ali se pojavio na kraju ovih vremena radi vas.+ 21  Preko njega verujete u Boga,+ koji ga je podigao iz mrtvih+ i dao mu slavu.+ Zato verujte u Boga i uzdajte se u njega. 22  Sada kada ste se očistili zahvaljujući tome što ste poslušni istini, pa možete da pokazujete iskrenu* bratsku ljubav,+ volite jedni druge žarko, od sveg srca.+ 23  Jer ponovo ste rođeni+ rečju živog i večnog Boga,+ ali ne iz raspadljivog nego iz neraspadljivog semena*.+ 24  Jer „svi ljudi su poput trave i sva njihova slava je kao cvet u polju. Trava vene i cvet otpada, 25  ali Jehovina* reč ostaje zauvek“.+ A ta „reč“ je dobra vest koja vam je objavljena.+

Fusnote

Reč je o rimskoj provinciji. Videti Rečnik pojmova.
Po svemu sudeći, ovim izrazom se ukazuje na to što je Mojsije prilikom sklapanja saveza na temelju Zakona poprskao Izraelce kapima krvi.
Ili: „pročišćava“.
Ili: „sveti duh u njima“.
Ili: „Položite nadu“.
Doslovno: „otkupljeni“.
Doslovno: „nelicemernu“.
To jest semena koje može da donese plod.