Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Prva Petrova poslanica

Poglavlja

1 2 3 4 5

Kratak pregled

 • 1

  • Pozdrav (1, 2)

  • Ponovno rođenje i živa nada (3-12)

  • „Budite sveti“ kao poslušna deca (13-25)

 • 2

  • „Razvijajte želju za čistim mlekom Božje reči“ (1-3)

  • Živo kamenje u duhovnom hramu (4-10)

  • Stranci u svetu (11, 12)

  • Ispravna podložnost (13-25)

   • Hrist je ostavio primer (21)

 • 3

  • Žene i muževi (1-7)

  • Biti saosećajan; težiti za mirom (8-12)

  • Trpeti zbog pravednosti (13-22)

   • „Budite spremni da odbranite svoju nadu“ (15)

   • Krštenje i čista savest (21)

 • 4

  • Činiti ono što je po Božjoj volji, poput Hrista (1-6)

  • Svemu se približio kraj (7-11)

  • Trpeti zbog hrišćanske vere (12-19)

 • 5

  • Pastiri brinu o Božjem stadu (1-4)

  • Biti ponizan i na oprezu (5-11)

   • Sve svoje brige baciti na Boga (7)

   • Ðavo je poput ričućeg lava (8)

  • Zaključak (12-14)