Prva letopisa 29:1-30

  • Prilozi za hram (1-9)

  • Davidova molitva (10-19)

  • Narod se raduje; Solomon postaje kralj (20-25)

  • Davidova smrt (26-30)

29  Zatim je kralj David rekao celom narodu*: „Moj sin Solomon, koga je Bog izabrao,+ mlad je i neiskusan,+ a posao je velik, jer taj hram nije za čoveka, nego za Jehovu Boga.+  Dao sam sve od sebe da za dom svog Boga pripremim sve što treba – zlato za zlatne predmete, srebro za srebrne, bakar za bakarne, gvožđe za gvozdene+ i drvo+ za drvene, zatim kamen oniks, kamen koji se veže malterom, raznobojno kamenje za slaganje mozaika, raznovrsno skupoceno kamenje i mnogo alabastra.  Pored svega što sam već pripremio za taj sveti dom, iz ljubavi prema domu svog Boga+ dajem još i svoje zlato i srebro+ za dom svog Boga:  3 000 talanata* ofirskog zlata,+ 7 000 talanata čistog srebra, za oblaganje zidova prostorija,  za zlatne predmete, za srebrne predmete i za sve radove koje će izvesti vešti ljudi. Da li još neko danas želi da donese dar Jehovi?“+  Tako su knezovi plemenskih porodica, knezovi izraelskih plemena, zapovednici nad hiljadama i nad stotinama+ i oni koji su nadgledali kraljeve poslove+ dobrovoljno dali prilog.  Dali su za službu u domu pravog Boga 5 000 talanata zlata, 10 000 darika*, 10 000 talanata srebra, 18 000 talanata bakra i 100 000 talanata gvožđa.  Svi koji su imali drago kamenje dali su ga u riznicu Jehovinog doma, pod nadzor Girsonovog potomka+ Jehila.+  Narod se radovao što je dobrovoljno davao priloge, jer je celim srcem dao te priloge Jehovi.+ I kralj David se mnogo radovao. 10  Zatim je David izrekao hvalu Jehovi pred celim narodom. Rekao je: „Sva hvala pripada tebi, Jehova, Bože našeg oca Izraela, u svu večnost*. 11  Tebi, Jehova, pripada veličanstvo+ i moć+ i lepota i uzvišenost i slava*,+ jer je tvoje sve što je na nebu i na zemlji.+ Tebi, Jehova, pripada kraljevstvo.+ Ti si uzvišen i poglavar si nad svima. 12  Od tebe dolaze bogatstvo i slava,+ ti vladaš nad svim.+ U tvojoj su ruci sila+ i moć,+ ti možeš da uzvisiš+ i ojačaš svakoga.+ 13  Zato ti sada zahvaljujemo, Bože naš, i hvalimo tvoje divno ime. 14  „Jer ko sam ja i šta je moj narod da bismo ti mogli dobrovoljno priložiti sve ovo? Od tebe sve dolazi, i mi ti dajemo ono što smo iz tvoje ruke dobili. 15  Mi smo pred tobom došljaci i doseljenici, kao i svi naši preci.+ Naši su dani na zemlji kao senka,+ bez nade. 16  Jehova, Bože naš, sve ovo blago što smo pripremili da ti sagradimo dom koji će nositi tvoje sveto ime dolazi iz tvoje ruke i tebi pripada. 17  Znam, Bože moj, da ti ispituješ srca+ i da voliš besprekornost*.+ Ja sam iskrenog* srca dobrovoljno prineo sve ovo i sada radosno gledam kako tvoj narod, koji se ovde nalazi, tebi dobrovoljno prinosi darove. 18  Jehova, Bože naših predaka Avrahama, Isaka i Izraela, pomozi svom narodu da u srcu uvek ima takve misli i takvu želju i da njihovo srce bude privrženo tebi.+ 19  Mom sinu Solomonu daj srce koje će ti biti potpuno odano,+ kako bi se držao tvojih zapovesti,+ tvojih opomena i tvojih propisa, kako bi ih sve izvršavao i kako bi sagradio ovaj hram za koji sam sve pripremio.“+ 20  Tada je David rekao celom narodu: „Sada hvalite Jehovu, svog Boga.“ I ceo narod je hvalio Jehovu, Boga svojih predaka, i poklonili su se licem do zemlje pred Jehovom i pred kraljem. 21  Tog i sledećeg dana prinosili su Jehovi žrtve paljenice+ i druge žrtve. Prineli su Jehovi 1 000 junaca, 1 000 ovnova, 1 000 jaganjaca zajedno s njihovim prinosima od vina*.+ Prineli su mnogo žrtava za ceo Izrael.+ 22  Tog dana su jeli i pili pred Jehovom i mnogo se radovali.+ I po drugi put su za kralja postavili Davidovog sina Solomona i pomazali su ga pred Jehovom za vođu,+ a Sadoka za sveštenika.+ 23  Solomon je seo na Jehovin presto+ kao kralj umesto svog oca Davida. Bio je uspešan kralj i svi Izraelci su mu bili poslušni. 24  Svi knezovi,+ hrabri ratnici+ i svi sinovi kralja Davida+ podložili su se kralju Solomonu. 25  Jehova je veoma uzvisio Solomona pred celim Izraelom i dao mu kraljevsku čast kakvu pre njega nije imao nijedan kralj nad Izraelom.+ 26  David, Jesejev sin, vladao je nad celim Izraelom. 27  Vladao je nad Izraelom 40 godina. U Hevronu je vladao sedam godina,+ a u Jerusalimu 33 godine.+ 28  Umro je u dubokoj starosti,+ zadovoljan svojim dugim životom, bogatstvom i slavom. Nakon njega počeo je da vlada njegov sin Solomon.+ 29  Svi događaji iz života kralja Davida, od početka do kraja, zabeleženi su u zapisima videoca Samuila, proroka Natana+ i videoca Gada.+ 30  Tamo je zapisano sve o njegovoj vladavini, o njegovim poduhvatima i događajima koji su se u njegovo vreme odigrali u Izraelu i u svim okolnim kraljevstvima.

Fusnote

Ili: „skupštini“. Videti Rečnik pojmova.
Talant je težio 34,2 kilograma. Videti Dodatak B14.
Darik je bio persijski zlatnik. Videti Dodatak B14.
Ili: „oduvek i zauvek“.
Ili: „dostojanstvo“.
Ili: „čestitost; poštenje“.
Ili: „čestitog“.
Ili: „žrtvama levanicama“.