Prva letopisa 16:1-43

  • Kovčeg postavljen u šator (1-6)

  • David pesmom zahvaljuje Jehovi (7-36)

    • „Jehova je postao Kralj!“ (31)

  • Oni koji su služili pred kovčegom (37-43)

16  Oni su doneli kovčeg pravog Boga i postavili ga u šatoru koji je David podigao za njega.+ Onda su prineli žrtve paljenice i žrtve zajedništva pred pravim Bogom.+  Kada je David prineo žrtve paljenice+ i žrtve zajedništva,+ blagoslovio je narod u Jehovino ime.  Zatim je svim Izraelcima, svakom muškarcu i svakoj ženi, dao po jedan okrugli hleb, kolač od urmi i kolač od suvog grožđa*.  Postavio je neke Levite da služe pred Jehovinim kovčegom,+ da iskazuju čast* Jehovi, Izraelovom Bogu, da mu zahvaljuju i da ga hvale.  Asaf+ je bio poglavar, a pomoćnik mu je bio Zaharija. Jeilo, Semiramot, Jehilo, Matatija, Elijav, Venaja, Ovid-Edom i Jeilo+ svirali su lire i harfe,+ Asaf je udarao činelama+  a sveštenici Venaja i Jazilo bez prestanka su trubili u trube pred kovčegom saveza pravog Boga.  Tog dana David je prvi put dao Asafu+ i njegovoj braći pesmu koju je sastavio da njome zahvale Jehovi:   „Zahvaljujte Jehovi,+ prizivajte njegovo ime,objavljujte među narodima njegova dela!+  Pevajte mu, pesmom ga hvalite*,+razmišljajte* o svim njegovim čudesnim delima.+ 10  Hvalite se njegovim svetim imenom,+ neka se raduje srce onih koji traže Jehovu.+ 11  Tražite Jehovu+ i njegovu snagu, stalno tražite njegovo lice*.+ 12  Sećajte se čudesnih dela koja je učinio,+njegovih čuda i zakona koje je izrekao, 13  vi, potomci Izraela, njegovog sluge,+vi, Jakovljevi sinovi, njegovi izabranici.+ 14  On je Jehova, naš Bog,+ on sudi celoj zemlji.+ 15  Sećajte se njegovog saveza doveka,kroz hiljadu naraštaja sećajte se obećanja koje je dao*,+ 16  saveza koji je sklopio sa Avrahamom+i njegove zakletve Isaku,+ 17  koju je potvrdio Jakovu+kao trajan savez sa Izraelom, 18  govoreći: ’Tebi ću dati hanansku zemlju,+daću ti je u nasledstvo.‘+ 19  Rekao je to kad ih je bilo malo,sasvim malo, i kad su bili stranci u zemlji.+ 20  Išli su od naroda do narodai od kraljevstva do kraljevstva.+ 21  Nikome nije dao da ih zlostavlja,+nego je zbog njih ukoravao kraljeve,+ 22  govoreći: ’Ne dirajte moje pomazanike,ne činite zla mojim prorocima.‘+ 23  Pevajte Jehovi, svi ljudi na zemlji! Iz dana u dan objavljujte spasenje koje on daje!+ 24  Objavljujte među narodima njegovu slavu,među svim narodima njegova čudesna dela. 25  Jer je Jehova velik i dostojan najveće hvale, dostojan je strahopoštovanja više od svih drugih bogova.+ 26  Bezvredni su svi bogovi drugih naroda,+a Jehova je stvorio nebesa.+ 27  Slava* i veličanstvo ga okružuju,+snaga i radost u njegovom su prebivalištu.+ 28  Iskažite čast Jehovi, plemena svih naroda,iskažite čast Jehovi zbog njegove slave i moći.+ 29  Iskažite Jehovi čast dostojnu njegovog imena,+ponesite dar i dođite pred njega.+ Poklonite se Jehovi* odeveni u svetu odeću*.+ 30  Drhti pred njim, sva zemljo! Zemlja čvrsto stoji, ne može se pomeriti*.+ 31  Neka se raduje nebo i neka se veseli zemlja!+Objavljujte među narodima: ’Jehova je postao Kralj!‘+ 32  Neka huči more i sve što je u njemu,neka se raduju polja i sve što je na njima. 33  Neka i šumsko drveće radosno usklikuje pred Jehovom,jer on dolazi* da sudi zemlji. 34  Zahvaljujte Jehovi, jer je dobar,+njegova verna ljubav traje večno.+ 35  I recite: ’Spasi nas, Bože, Spasitelju naš,+sakupi nas i izbavi nas od drugih naroda,da bismo slavili tvoje sveto ime+i radosno te hvalili.+ 36  Neka je hvaljen Jehova, Izraelov Bog,u svu večnost*.‘ “ I ceo narod je rekao: „Amin!“* i hvalili su Jehovu. 37  Zatim je David ostavio Asafa+ i njegovu braću tamo, pred kovčegom Jehovinog saveza, da bez prestanka služe pred kovčegom,+ kako je propisano za svaki dan.+ 38  Ostavio je i Ovid-Edoma i njegovu braću, njih 68. Postavio je Ovid-Edoma, Jedutunovog sina, i Osu da budu vratari. 39  Sveštenika Sadoka+ i druge sveštenike postavio je pred Jehovinim šatorom na uzvišici u Gavaonu+ 40  da na oltaru za žrtve paljenice redovno, ujutru i uveče, prinose Jehovi žrtve paljenice i da vrše sve što je zapisano u Zakonu koji je Jehova dao Izraelu.+ 41  S njima su bili Eman i Jedutun+ i ostali izabrani ljudi, koji su bili poimence određeni da upućuju hvale Jehovi,+ jer „njegova verna ljubav traje večno“.+ 42  Eman+ i Jedutun bili su s njima da trube u trube, da udaraju činelama i sviraju druge instrumente kojima su hvalili pravog Boga. Jedutunovi sinovi+ bili su vratari. 43  Tada se ceo narod razišao, svako svojoj kući, a David je otišao da blagoslovi svoj dom.

Fusnote

Reč je o presovanim urmama i suvom grožđu koji su izgledali kao kolač.
Doslovno: „da se sećaju“.
Ili: „pevajte mu i svirajte hvale“.
Ili možda: „govorite“.
Ili: „njegovo prisustvo; njegovu naklonost“.
Doslovno: „reči koju je zapovedio“.
Ili: „Dostojanstvo“.
Ili možda: „zbog njegove uzvišene svetosti“.
Ili: „Obožavajte Jehovu“.
Ili: „uzdrmati; poljuljati“.
Ili: „jer je došao“.
Ili: „oduvek i zauvek“.
Ili: „Neka bude tako!“