Prva o kraljevima 9:1-28

  • Jehova se ponovo pojavljuje Solomonu (1-9)

  • Solomonov poklon kralju Hiramu (10-14)

  • Drugi Solomonovi poduhvati (15-28)

9  Kad je Solomon završio gradnju Jehovinog doma, kraljevog dvora+ i svega što je želeo da izgradi,+  Jehova se drugi put pojavio Solomonu, kao što mu se pojavio u Gavaonu.+  Jehova mu je rekao: „Uslišio sam tvoju molitvu i tvoju molbu za milost koje si mi uputio. Posvetio sam ovaj dom koji si sagradio i u njemu će se doveka slaviti* moje ime.+ Moje oči i moje srce uvek će biti tamo.+  A ti, ako mi budeš služio kao što mi je služio tvoj otac David,+ besprekornog srca+ i čestito,+ ako budeš činio sve što sam ti zapovedio,+ i ako se budeš držao mojih propisa i mojih zakona,+  utvrdiću presto tvog kraljevstva nad Izraelom zauvek, kao što sam obećao tvom ocu Davidu, kada sam rekao: ’Neće nestati naslednika iz tvoje loze koji će sedeti na Izraelovom prestolu.‘+  Ali ako vi i vaši sinovi prestanete da mi služite i ako se ne budete držali mojih zapovesti i mojih odredbi koje sam vam dao, nego počnete da služite drugim bogovima i da im se klanjate,+  ukloniću Izrael iz zemlje koju sam mu dao.+ Odbaciću* dom koji sam posvetio svom imenu,+ a Izrael će biti prezren* i biće ruglo svim narodima.+  Od ovog doma ostaće samo ruševine.+ Ko god bude prolazio pored njega, biće zaprepašćen, pa će se čuditi* i pitati: ’Zašto je Jehova to učinio od ove zemlje i od ovog doma?‘+  I odgovoriće mu se: ’Zato što su ostavili Jehovu, svog Boga, koji je njihove pretke izveo iz Egipta, i priklonili se drugim bogovima, klanjali im se i služili im. Zato im je Jehova naneo svu tu nevolju.‘ “+ 10  Kad je prošlo 20 godina, tokom kojih je Solomon gradio dve građevine, Jehovin dom i kraljev dvor,+ 11  Solomon je dao Hiramu,+ kralju Tira, 20 gradova u galilejskoj zemlji zato što mu je Hiram nabavljao kedrovog i smrekovog drveta i onoliko zlata koliko je Solomon želeo.+ 12  Hiram je došao iz Tira da vidi gradove koje mu je dao Solomon, ali mu se oni nisu dopali. 13  Zato mu je poručio: „Kakve si mi to gradove dao, brate moj?“ Zato se oni sve do danas zovu zemlja Kavul*. 14  A Hiram je poslao kralju 120 talanata* zlata.+ 15  Kralj Solomon je odredio ljude za prinudni rad+ koji je uveo da bi sagradio Jehovin dom,+ svoj dvor, Milon*,+ jerusalimske zidine, Asor,+ Megido+ i Gezer.+ 16  (Faraon, kralj Egipta, došao je i osvojio Gezer, spalio ga i pobio Hanance+ koji su živeli u njemu. Zatim ga je dao u miraz* svojoj ćerki,+ Solomonovoj ženi.) 17  Solomon je ponovo sagradio* Gezer i Donji Vet-Oron,+ 18  Valat+ i Tamar, koji je u pustinjskom delu zemlje, 19  kao i sve svoje gradove koji su služili kao skladišta, gradove za bojna kola,+ gradove za konjanike i sve što je želeo da sagradi u Jerusalimu, na Livanu i na celom području kojim je vladao. 20  Svima koji su preostali od Amoreja, Heteja, Ferezeja, Jeveja i Jevuseja,+ svima koji nisu pripadali izraelskom narodu,+ 21  njihovim potomcima koji su ostali u zemlji – onima koje Izraelci nisu mogli da istrebe – Solomon je nametnuo prinudni rad i oni su robovi sve do danas.+ 22  Ali od Izraelaca Solomon nikoga nije učinio robom,+ nego su oni bili njegovi ratnici, sluge, knezovi, pomoćnici i zapovednici nad vozačima bojnih kola i nad konjanicima. 23  Bilo je 550 glavnih namesnika koji su nadgledali Solomonove radove i nadzirali ljude koji su obavljali te radove.+ 24  Faraonova ćerka+ je otišla iz Davidovog grada+ u svoju kuću koju je za nju sagradio Solomon. On je zatim sagradio Milon*.+ 25  Solomon je tri puta godišnje+ prinosio žrtve paljenice i žrtve zajedništva na oltaru koji je podigao Jehovi,+ i spaljivao je prinose na oltaru koji je bio pred Jehovom. Tako je završio dom.+ 26  Kralj Solomon je sagradio i brodove u Esion-Geveru,+ koji je pored Elota, na obali Crvenog mora u edomskoj zemlji.+ 27  Hiram je slao svoje sluge, iskusne mornare,+ da zajedno sa Solomonovim slugama plove tim brodovima. 28  Oni bi otplovili u Ofir,+ odande bi uzeli 420 talanata zlata i doneli ga kralju Solomonu.

Fusnote

Ili: „u njemu će doveka prebivati“.
Doslovno: „od Izraela će nastati izreka“.
Doslovno: „Odbaciću od svog lica“.
Doslovno: „zviždati“.
Ili možda: „zemlja koja ništa ne vredi“.
Talant je težio 34,2 kilograma. Videti Dodatak B14.
Ili: „Breg“. Hebrejski izraz koji se ovde koristi znači „nasip“.
Ili: „kao svadbeni poklon“.
Ili: „utvrdio“.
Ili: „Breg“. Hebrejski izraz koji se ovde koristi znači „nasip“.