Prva o kraljevima 8:1-66

  • Kovčeg saveza unet u hram (1-13)

  • Solomon se obraća narodu (14-21)

  • Solomonova molitva za posvećenje hrama (22-53)

  • Solomon blagosilja narod (54-61)

  • Prinošenje žrtava i svečanost povodom posvećenja (62-66)

8  Tada je kralj Solomon okupio+ izraelske starešine, sve poglavare plemenâ i poglavare izraelskih plemenskih porodica.+ Oni su došli kod kralja Solomona u Jerusalim kako bi doneli kovčeg Jehovinog saveza iz Davidovog grada,+ to jest sa Siona.+  Svi izraelski muškarci su se okupili kod kralja Solomona na praznik* meseca etanima*, a to je sedmi mesec.+  Kad su došle sve izraelske starešine, sveštenici su poneli kovčeg.+  Oni su doneli Jehovin kovčeg, šator sastanka+ i sav sveti pribor koji je bio u šatoru. Sve su to doneli sveštenici i Leviti.  Kralj Solomon i ceo izraelski narod, svi koji su bili pozvani da dođu kod njega, stajali su pred kovčegom. Prineli su na žrtvu+ toliko ovaca i goveda da se nije moglo izbrojati.  Zatim su sveštenici uneli kovčeg Jehovinog saveza na njegovo mesto,+ u unutrašnju prostoriju doma, u Svetinju nad svetinjama, pod krila heruvimâ.+  Krila heruvimâ bila su raširena iznad mesta gde je stajao kovčeg, tako da su heruvimi odozgo zaklanjali kovčeg i njegove poluge.+  Poluge+ su bile toliko duge da su se njihovi krajevi videli iz Svetinje pred unutrašnjom prostorijom, ali spolja se nisu videli. Tamo stoje sve do današnjeg dana.  U kovčegu nije bilo ničeg osim dve kamene ploče+ koje je Mojsije stavio u njega+ na Horivu, kad je Jehova sklopio savez+ sa izraelskim narodom nakon što je izašao iz Egipta.+ 10  Kad su sveštenici izašli iz svetog mesta, oblak+ je ispunio Jehovin dom.+ 11  Sveštenici zbog oblaka nisu mogli da stoje tamo i da vrše svoju službu, jer je Jehovina slava ispunila Jehovin dom.+ 12  Tada je Solomon rekao: „Jehova, ti si rekao da ćeš prebivati u gustoj tami.+ 13  Ja sam ti sagradio veličanstven dom, mesto gde ćeš doveka prebivati.“+ 14  Zatim se kralj okrenuo i blagoslovio ceo izraelski narod*, dok je narod stajao.+ 15  Tada je rekao: „Neka je hvaljen Jehova, Izraelov Bog, koji je dao obećanje* mom ocu Davidu i svojom rukom ispunio ono što je rekao: 16  ’Od dana kad sam svoj narod Izrael izveo iz Egipta, nisam izabrao nijedan grad među svim izraelskim plemenima da se u njemu sagradi dom u kom bi se slavilo* moje ime.+ Ali izabrao sam Davida da vlada nad mojim narodom Izraelom.‘ 17  Moj otac David je u svom srcu imao želju da sagradi dom koji će nositi ime Jehove, Izraelovog Boga.+ 18  Ali Jehova je mom ocu Davidu rekao: ’Ti si u svom srcu imao želju da sagradiš dom koji će nositi moje ime, i dobro je što si to želeo. 19  Ali nećeš ti graditi taj dom, nego tvoj sin koji će ti se roditi*. On će sagraditi dom koji će nositi moje ime.‘+ 20  Jehova je ispunio obećanje koje je dao i ja sam nasledio svog oca Davida i seo na Izraelov presto, kao što je Jehova obećao. Sagradio sam i dom koji će nositi ime Jehove, Izraelovog Boga.+ 21  U njemu sam odredio mesto za kovčeg u kome su ploče saveza+ koji je Jehova sklopio s našim precima kad ih je izveo iz Egipta.“ 22  Tada je Solomon stao ispred Jehovinog oltara pred celim izraelskim narodom*, raširio ruke prema nebu+ 23  i rekao: „Jehova, Bože Izraelov, nema Boga kao što si ti,+ ni gore na nebu ni dole na zemlji. Ti se držiš saveza i pokazuješ vernu ljubav+ prema svojim slugama koje ti služe svim svojim srcem.+ 24  Ispunio si svom slugi Davidu, mom ocu, ono što si mu obećao. Što si obećao, to si danas svojom rukom ispunio.+ 25  A sada, Jehova, Bože Izraelov, ispuni svom slugi Davidu, mom ocu, ono što si mu obećao kad si rekao: ’Neće nestati naslednika iz tvoje loze koji će preda mnom sedeti na Izraelovom prestolu, samo ako tvoji sinovi budu pazili na svoje korake i ako mi budu služili kao što si mi ti služio.‘+ 26  A sada, Bože Izraelov, molim te, neka se obistini obećanje koje si dao svom slugi Davidu, mom ocu. 27  „Ali da li ćeš ti, Bože, zaista prebivati na zemlji?+ Evo, ni nebesa ni nebo nad nebesima ne mogu te obuhvatiti,+ a kamoli ovaj dom koji sam sagradio!+ 28  Jehova, Bože moj, saslušaj molitvu svog sluge i njegovu molbu za milost, i poslušaj vapaj i molitvu koju ti danas upućuje tvoj sluga. 29  Neka tvoje oči dan i noć budno motre ovaj dom, ovo mesto za koje si rekao: ’Tu će se slaviti* moje ime.‘+ Poslušaj molitvu koju ti tvoj sluga upućuje okrenut prema ovom mestu.+ 30  Poslušaj molbu svog sluge za milost i molbu tvog naroda Izraela koju ti upućuje okrenut prema ovom mestu. Čuj s mesta gde prebivaš, s neba,+ čuj i oprosti.+ 31  „Ako neko zgreši svom bližnjem, pa mora da se zakune* i da se obaveže zakletvom*, i ako pod zakletvom* dođe pred tvoj oltar u ovom domu,+ 32  tada čuj s neba i budi sudija svojim slugama. Zlog proglasi krivim* i kazni ga za ono što je učinio*, a pravednog proglasi nedužnim* i nagradi ga za njegovu pravednost.+ 33  „Ako neprijatelji poraze tvoj narod Izrael zato što ti je grešio,+ pa se on vrati k tebi i počne u ovom domu da slavi tvoje ime,+ da ti se moli i da te preklinje za milost,+ 34  tada čuj s neba, oprosti greh svom narodu Izraelu i vrati ga u zemlju koju si dao njegovim precima.+ 35  „Ako se nebo zatvori i ne bude kiše+ jer su ti grešili,+ pa se pomole okrenuti prema ovom mestu i počnu da slave tvoje ime i prestanu da greše, jer si ih ponizio*,+ 36  tada čuj s neba i oprosti greh svojim slugama, svom narodu Izraelu – jer ćeš ih učiti+ pravom putu kojim treba da idu – i pusti kišu na svoju zemlju+ koju si svom narodu dao u nasledstvo. 37  „Ako u zemlji zavlada glad+ ili se pojavi pošast, suša, buđ,+ ako navale skakavci u roju ili proždrljivi skakavci, ili ako ih opkoli neprijatelj u bilo kom gradu u njihovoj zemlji, ili ih snađe bilo kakva nevolja ili bolest,+ 38  pa ti molitvu ili molbu za milost+ uputi neko iz naroda ili ceo tvoj narod Izrael (jer svako zna bol svog srca),+ šireći ruke prema ovom domu, 39  ti čuj s neba, s mesta gde prebivaš,+ oprosti+ i učini nešto. Daj svakome prema svim njegovim delima,+ jer ti znaš svačije srce (samo ti dobro poznaješ srce svakog čoveka),+ 40  da bi te se bojali sve dane dok žive u zemlji koju si dao našim precima. 41  „Isto tako, kad stranac koji ne pripada tvom narodu Izraelu, nego je došao iz daleke zemlje zbog tvog imena*+ 42  (jer će se čuti za tvoje veliko ime,+ za tvoju snažnu i moćnu ruku), dođe i pomoli se okrenut prema ovom domu, 43  tada čuj s neba, s mesta gde prebivaš,+ i učini sve za šta te moli taj stranac, da bi svi narodi na zemlji znali tvoje ime i bojali se tebe,+ kao i tvoj narod Izrael, i da bi znali da ovaj dom koji sam sagradio nosi tvoje ime. 44  „Ako tvoj narod pođe u rat protiv svojih neprijatelja putem kojim ga ti pošalješ,+ i pomoli se tebi,+ Jehova, okrenut prema gradu koji si izabrao+ i prema ovom domu koji sam sagradio i koji nosi tvoje ime,+ 45  tada čuj s neba njihovu molitvu i njihovu molbu za milost i daj im pravdu. 46  „Ako ti zgreše (jer nema čoveka koji ne greši),+ i ti se razgneviš na njih i predaš ih neprijateljima, pa ih njihovi porobljivači odvedu u zarobljeništvo u neprijateljsku zemlju, daleko ili blizu,+ 47  a oni se urazume u zemlji u koju budu odvedeni u zarobljeništvo,+ vrate se tebi+ i počnu da te preklinju za milost u zemlji svojih porobljivača,+ govoreći: ’Zgrešili smo, loše smo postupali, zlo smo činili‘,+ 48  i ako se vrate tebi svim svojim srcem+ i svom svojom dušom* u zemlji svojih neprijatelja koji su ih odveli u zarobljeništvo i pomole ti se okrenuti prema svojoj zemlji koju si dao njihovim precima, prema gradu koji si izabrao i prema domu koji sam sagradio i koji nosi tvoje ime,+ 49  tada s neba, s mesta gde prebivaš,+ čuj njihovu molitvu i njihovu molbu za milost, daj im pravdu 50  i oprosti svom narodu koji ti je zgrešio, oprosti im sve prestupe, sve što su ti skrivili. Daj da oni koji su ih zarobili budu milostivi prema njima i da im se smiluju+ 51  (jer su oni tvoj narod i tvoje vlasništvo+ koje si izveo iz Egipta,+ iz te peći za topljenje gvožđa).+ 52  Molim te, obrati pažnju* na molbu za milost+ koju ti upućuje tvoj sluga i na molbu za milost koju ti upućuje tvoj narod Izrael, i usliši ih kad god te prizovu*.+ 53  Jer si ih ti, Svevišnji Gospode Jehova, odvojio od svih naroda na zemlji+ da budu tvoji, kao što si i rekao preko svog sluge Mojsija, kada si naše pretke izveo iz Egipta.“ 54  Kad je Solomon završio celu ovu molitvu i molbu za milost koju je uputio Jehovi, ustao je ispred Jehovinog oltara gde je klečao ruku raširenih prema nebu.+ 55  Stojeći tako, blagoslovio je ceo izraelski narod, glasno govoreći: 56  „Neka je hvaljen Jehova, koji je svom narodu Izraelu dao mir*, kao što je i obećao.+ Od svih dobrih obećanja koja je dao preko svog sluge Mojsija nijedno nije ostalo neispunjeno.+ 57  Neka Jehova, naš Bog, bude s nama kao što je bio i s našim precima.+ Neka nas nikad ne ostavi i ne napusti.+ 58  Neka privuče naše srce k sebi+ da bismo išli svim njegovim putevima i držali se njegovih zapovesti, njegovih propisa i njegovih zakona, koje je dao našim precima. 59  Neka ove moje reči kojima sam Jehovu preklinjao za milost pamti Jehova, naš Bog, dan i noć, da daje pravdu svojim slugama i svom narodu Izraelu, dan za danom kako bude potrebno, 60  da bi svi narodi na zemlji znali da je Jehova pravi Bog+ i da nema drugog.+ 61  Svim svojim srcem budite odani Jehovi,+ našem Bogu, tako što ćete živeti po njegovim propisima i izvršavati njegove zapovesti kao danas.“ 62  Tada su kralj i svi Izraelci prineli veliku žrtvu pred Jehovom.+ 63  Solomon je kao žrtvu zajedništva+ prineo Jehovi 22 000 goveda i 120 000 ovaca. Tako su kralj i svi Izraelci održali svečanost povodom posvećenja Jehovinog doma.+ 64  Tog dana kralj je morao da posveti sredinu dvorišta ispred Jehovinog doma, zato što je tamo morao da prinese žrtve paljenice, prinose od žita i salo od žrtava zajedništva, jer je bakarni oltar,+ koji je bio pred Jehovom, bio premali za tako mnogo žrtava paljenica, prinosa od žita i sala+ od žrtava zajedništva. 65  U to vreme je Solomon slavio praznik+ s celim Izraelom, mnoštvom naroda* iz cele zemlje, od Levo-Emata* do doline reke* Egipat,+ pred Jehovom, našim Bogom, sedam dana i još sedam dana, ukupno 14 dana. 66  Narednog dana* on je raspustio narod, a oni su blagoslovili kralja i otišli kući radosni i veselog srca zbog sve dobrote+ koju je Jehova pokazao prema svom slugi Davidu i svom narodu Izraelu.

Fusnote

To jest Praznik senica.
Ili: „skupštinu“. Videti Rečnik pojmova.
Doslovno: „svojim ustima rekao“.
Ili: „u kom bi prebivalo“.
Doslovno: „koji će izaći iz tvojih bedara“.
Ili: „skupštinom“. Videti Rečnik pojmova.
Ili: „Tu će prebivati“.
Reč je o zakletvi koja sa sobom donosi prokletstvo onome ko se lažno zakune ili prekrši zakletvu.
Ili: „izloži prokletstvu“.
Doslovno: „prokletstvom“.
Doslovno: „zlim“.
Doslovno: „vrati njegova dela na njegovu glavu“.
Doslovno: „pravednim“.
Ili: „jer si im nanosio nevolje“.
Ili: „zbog onoga što je čuo o tebi“.
Doslovno: „Neka tvoje oči budu otvorene“.
Ili: „usliši ih šta god da traže od tebe“.
Ili: „mesto gde će mirno živeti“.
Ili: „velikom skupštinom“. Videti Rečnik pojmova.
Ili: „od ulaza u Emat“.
Videti Rečnik pojmova, „Vadi“.
Doslovno: „Osmog dana“. To je bio dan koji je usledio nakon drugog sedmodnevnog perioda.