Prva o kraljevima 7:1-51

  • Solomonov dvor (1-12)

  • Vešti Hiram pomaže Solomonu (13-47)

    • Dva stuba od bakra (15-22)

    • More od livenog metala (23-26)

    • Deset bakarnih kolica i velikih posuda za vodu (27-39)

  • Pribor i predmeti od zlata (48-51)

7  Solomon je gradio svoj dvor.+ Trebalo mu je 13 godina dok ga nije dovršio.+  Sagradio je i kuću nazvanu Livanska šuma+ dugu 100 lakata*, široku 50 lakata i visoku 30 lakata, na četiri reda kedrovih stubova, a na stubovima su bile kedrove grede.+  Kedrove daske bile su položene na poprečne grede, koje su ležale na stubovima. Bilo ih* je 45, po 15 u jednom redu.  Kuća je imala tri reda prozora sa okvirima, a prozori su stajali jedan naspram drugog, poređani u tri niza.  Sva vrata i dovraci imali su četvrtaste* okvire, a isto tako i prednja strana prozora koji su stajali jedan naspram drugog, poređani u tri niza.  Načinio je i Predvorje* sa stubovima, dugo 50 lakata i široko 30 lakata. Ispred njega je bio trem sa stubovima i nadstrešnicom.  Načinio je i Prestonu dvoranu*,+ gde je sudio – Sudsku dvoranu+ – koju su od poda do krovnih greda obložili kedrovinom.  Dvor u kom je trebalo da živi nalazio se u drugom dvorištu+ i bio je iza dvorane*. Bio je sagrađen na isti način kao i dvorana. Solomon je sličnu kuću sagradio i za faraonovu ćerku, kojom se oženio.+  Sve te građevine bile su sagrađene od skupocenog kamena,+ klesanog po meri i sa svih strana sečenog testerom za kamen, od temelja do venca na vrhu zida. Od kamena je bilo sagrađeno i ono što je bilo napolju, sve do velikog dvorišta.+ 10  Temelji su bili od velikih komada skupocenog kamena. Neki komadi su imali deset, a neki osam lakata. 11  Odozgo je stavljan skupoceni kamen klesan po meri i kedrovina. 12  Veliko dvorište bilo je okruženo zidom koji je imao tri reda klesanog kamena i jedan red kedrovih greda, a takav zid okruživao je i unutrašnje dvorište+ Jehovinog doma i predvorje doma.+ 13  Kralj Solomon je poslao svoje sluge da iz Tira dovedu Hirama.+ 14  On je bio sin jedne udovice iz Neftalimovog plemena, a otac mu je bio iz Tira i radio je sa bakrom*.+ Hiram je bio vrlo vešt, dobro je poznavao svoj posao+ i bio je iskusan u izrađivanju raznih predmeta od bakra. On je došao kod kralja Solomona i napravio mu sve što je bilo potrebno. 15  Izlio je dva stuba od bakra.+ Svaki stub je bio visok 18 lakata, a obim mu je bio 12 lakata*.+ 16  Načinio je i dve glave* izlivene od bakra da se postave na vrhove stubova. Jedna glava je bila visoka pet lakata, a i druga glava je bila visoka pet lakata. 17  Glava na vrhu svakog stuba imala je mrežice s pletenim lančićima,+ sedam za jednu glavu i sedam za drugu glavu. 18  Napravio je i dva reda narova oko jedne mrežice da pokriju glave na vrhovima stubova. Tako je uradio za obe glave. 19  Gornji deo glava na vrhovima stubova koji su stajali uz predvorje bio je u obliku ljiljana i bio je visok četiri lakta. 20  Ti delovi glava, na vrhovima dva stuba, nalazili su se iznad zaobljenog dela oko kojeg je bila mrežica. Oko svake glave bilo je 200 narova u redovima.+ 21  Stubove je postavio uz predvorje hrama*.+ Jedan stub postavio je s desne* strane i nazvao ga Jahin*, a drugi stub postavio je s leve* strane i nazvao ga Voas*.+ 22  Vrh svakog stuba bio je u obliku ljiljana. Tako je rad na stubovima bio završen. 23  Zatim je napravio more* od livenog metala.+ Bilo je okruglo, prečnika 10 lakata*, visoko 5 lakata, a obim mu je bio 30 lakata*.+ 24  Svuda okolo, ispod ivice, bili su ukrasi u obliku tikava,+ po deset ukrasa na jedan lakat. Bila su dva reda ukrasa u obliku tikava, izlivenih zajedno s morem. 25  More je stajalo na 12 bikova.+ Tri su gledala prema severu, tri prema zapadu, tri prema jugu, a tri prema istoku. More je stajalo na njima, a svi oni su zadnjim delom bili okrenuti prema sredini. 26  Njegova debljina je iznosila jedan dlan*, a ivica mu je bila izrađena kao ivica čaše, nalik cvetu ljiljana. U njemu je obično bilo 2 000 bati* vode. 27  Napravio je i deset kolica*+ od bakra. Svaka kolica bila su duga četiri lakta, široka četiri lakta i visoka tri lakta. 28  Evo kako su kolica bila izrađena: sa strane su imala ploče koje su bile umetnute u svoje okvire. 29  Ploče u okvirima bile su ukrašene lavovima,+ bikovima i heruvimima,+ a isto tako i okviri. Iznad i ispod lavova i bikova bili su ukrasi u obliku venaca. 30  Svaka kolica imala su četiri točka od bakra, sa osovinama od bakra, a na četiri ugla imala su nosače za osovine. Nosači ispod velike posude za vodu bili su izliveni zajedno s vencima koji su ih ukrašavali. 31  Oko otvora posude nalazio se obruč. Od dna posude do obruča bio je jedan lakat. Obruč je zajedno s nosačima činio postolje visoko lakat i po, i bio je ukrašen rezbarijama. Ploče na njemu su bile četvrtaste, a ne okrugle. 32  Četiri točka su bila ispod stranica kolica, a držači točkova bili su pričvršćeni za kolica. Svaki točak je bio visok lakat i po. 33  Točkovi su bili izrađeni poput točkova na kolima. Njihovi držači, kružni okviri*, žbice i glavčine bili su liveni. 34  Svaka kolica imala su četiri nosača, po jedan na svakom uglu. Nosači su bili izliveni zajedno* s kolicima. 35  Na vrhu kolica bio je obruč visok pola lakta. Okviri i ploče koji su se nalazili na vrhu kolica bili su izliveni zajedno* s njima. 36  Na površini okvira i na pločama izrezbario je heruvime, lavove i palme, koliko je bilo mesta za to, kao i vence svuda okolo.+ 37  Tako je napravio svih deset kolica.+ Sva su bila isto izlivena,+ istih mera i istog oblika. 38  Načinio je i deset velikih bakarnih posuda za vodu.+ U svaku posudu moglo je da stane 40 bati i svaka je imala 4 lakta*. Po jedna posuda stajala je na svih deset kolica. 39  Zatim je pet kolica postavio s desne strane doma, a pet s leve strane doma. More je postavio s desne strane doma, prema jugoistoku.+ 40  Hiram+ je napravio i druge posude, lopate+ i činije.+ Tako je završio sav posao koji je obavljao za kralja Solomona na Jehovinom domu:+ 41  dva stuba+ i glave u obliku činije na vrhovima ta dva stuba; dve mrežice+ koje su pokrivale te dve glave na vrhovima stubova; 42  400 narova+ za dve mrežice, za svaku mrežicu po dva reda narova, da pokriju dve glave u obliku činije na vrhovima dva stuba; 43  deset kolica+ i deset velikih posuda za vodu+ na kolicima; 44  more+ i 12 bikova ispod mora; 45  lonce, lopate, činije i sav drugi pribor koji je Hiram od uglačanog bakra napravio kralju Solomonu za Jehovin dom. 46  Kralj je dao da se sve to izlije u kalupima od gline u jordanskoj ravnici*, između Sokota i Sartana. 47  Solomon nije merio sav taj pribor, jer ga je bilo izuzetno mnogo. Težina bakra nije bila utvrđena.+ 48  Solomon je načinio i sav drugi pribor za Jehovin dom: zlatni oltar;+ zlatni sto+ na koji se hleb* stavljao pred Boga; 49  svećnjake+ od čistog zlata, pet s desne strane i pet s leve strane pred unutrašnjom prostorijom; zlatne cvetove,+ svetiljke i hvataljke*;+ 50  zatim posude, makaze za fitilj,+ činije, čaše,+ pepeonice,+ sve od čistog zlata, i zlatna ležišta za vrata unutrašnje prostorije,+ to jest Svetinje nad svetinjama, i za vrata hrama u domu.+ 51  Tako je kralj Solomon završio sav posao oko Jehovinog doma. Zatim je doneo srebro, zlato i druge predmete koje je posvetio njegov otac David,+ i stavio ih u riznice Jehovinog doma.+

Fusnote

Lakat je iznosio 44,5 centimetara. Videti Dodatak B14.
Moguće je da je reč o poprečnim gredama.
Ili: „pravougaone“.
Ili: „Trem“.
Ili: „trem“.
Verovatno je reč o Prestonoj dvorani.
Ili: „bronzom“. Isto važi i za sva ostala mesta u ovom poglavlju gde se pominje reč „bakar“.
Ili: „konopcem od 12 lakata mogao se obuhvatiti svaki od ta dva stuba“.
Ili: „dva kapitela“.
Ili: „južne“.
Moguće je da „Voas“ znači „u snazi“.
Ili: „severne“.
„Jahin“ znači „neka on [Jehova] utemelji“.
Ovde se izraz „hram“ odnosi na Svetinju.
Ili: „rezervoar“.
Ili: „od jednog do drugog kraja imalo je 10 lakata“.
Ili: „da bi se obuhvatilo bilo je potrebno uže od 30 lakata“.
Bat je iznosio 22 litra. Videti Dodatak B14.
Oko 7,4 centimetra. Videti Dodatak B14.
Ili: „kolica za vodu“.
Ili: „naplaci“.
Ili: „sačinjavali su jednu celinu“.
Ili: „sačinjavali su jednu celinu“.
Ili: „imala prečnik četiri lakta“.
To jest u području koje obuhvata južni deo Jordanske doline i proteže se sve do Sigora.
Ili: „mašice“.