Prva o kraljevima 6:1-38

  • Solomon gradi hram (1-38)

    • Unutrašnja prostorija (19-22)

    • Heruvimi (23-28)

    • Rezbarije, vrata, unutrašnje dvorište (29-36)

    • Hram završen posle sedam godina (37, 38)

6  A 480. godine nakon što su Izraelci* izašli iz Egipta,+ četvrte godine svoje vladavine nad Izraelom, u mesecu zifu*+ (a to je drugi mesec), Solomon je počeo da gradi Jehovin dom*.+  Dom koji je kralj Solomon gradio Jehovi bio je dugačak 60 lakata*, širok 20 lakata i visok 30 lakata.+  Predvorje+ ispred Svetinje* bilo je široko 20 lakata, koliko je bio širok dom, a dužinu doma je produžavalo za 10 lakata.  Na domu je načinio prozore čiji su otvori s jedne strane bili uži, a s druge širi*.+  Zatim je uza zid doma izgradio bočnu zgradu, svuda oko zidova doma – oko Svetinje* i oko unutrašnje prostorije+ – i napravio je bočne sobe svuda unaokolo.+  Donji sprat s bočnim sobama bio je širok pet lakata, srednji sprat je bio širok šest lakata, a gornji je bio širok sedam lakata. On je na spoljašnjem zidu doma svuda unaokolo načinio naslone* da se grede ne bi morale ugrađivati u zidove doma.+  Dom se gradio od kamena koji je već bio isklesan u kamenolomu,+ tako da se za vreme gradnje u domu nisu čuli ni čekić ni sekira ni bilo kakva gvozdena alatka.  Na donji sprat sa sobama ulazilo se s južne* strane doma,+ a kružne stepenice vodile su na srednji sprat i sa srednjeg na gornji sprat.  Tako je on gradio dom i završio ga.+ Pokrio ga je gredama i redovima dasaka od kedrovine.+ 10  Oko celog doma izgradio je bočne sobe,+ od kojih je svaka bila visoka pet lakata. One su kedrovim gredama bile spojene s domom. 11  Tada je Jehova rekao Solomonu: 12  „Ako budeš živeo po mojim odredbama i izvršavao moje zakone i držao se svih mojih zapovesti postupajući po njima,+ onda ću i ja ispuniti na tebi obećanje koje sam dao tvom ocu Davidu, obećanje u vezi sa ovim domom koji gradiš.+ 13  Prebivaću među Izraelcima+ i neću ostaviti svoj narod Izrael.“+ 14  Tako je Solomon gradio dom sve dok ga nije završio. 15  Zidove unutar doma obložio je kedrovim daskama. Unutrašnjost doma od poda do krovnih greda obložio je drvetom, a pod u domu pokrio je daskama od smreke.+ 16  U zadnjem delu doma pregradio je prostor od 20 lakata i obložio ga kedrovim daskama od poda do krovnih greda, i tako je u domu načinio unutrašnju prostoriju,+ to jest Svetinju nad svetinjama.+ 17  A Svetinja*+ – deo doma koji je bio ispred nje – imala je 40 lakata. 18  Na kedrovim daskama unutar doma bili su izrezbareni ukrasi u obliku tikava+ i rascvetalih cvetova.+ Sve je bilo od kedrovine, tako da se kamen nigde nije video. 19  Uredio je unutrašnju prostoriju+ u domu da u nju stavi kovčeg Jehovinog saveza.+ 20  Unutrašnja prostorija bila je 20 lakata dugačka, 20 lakata široka i 20 lakata visoka.+ Obložio ju je čistim zlatom, a oltar+ je obložio kedrovinom. 21  Solomon je unutrašnjost doma obložio čistim zlatom+ i raširio je zlatne lance ispred unutrašnje prostorije,+ koju je takođe obložio zlatom. 22  Ceo dom je u potpunosti obložio zlatom. Zlatom je obložio i ceo oltar+ ispred unutrašnje prostorije. 23  U unutrašnjoj prostoriji načinio je dva heruvima+ od borovine*, a svaki je bio visok deset lakata.+ 24  Jedno krilo heruvima bilo je dugo pet lakata, a i drugo krilo je bilo dugo pet lakata. Od vrha jednog krila do vrha drugog krila bilo je deset lakata. 25  I drugi heruvim je imao deset lakata. Oba heruvima bila su iste veličine i istog oblika. 26  Visina jednog heruvima bila je deset lakata, a tako i drugog heruvima. 27  Heruvime+ je postavio u unutrašnju prostoriju*. Krila heruvima bila su raširena, tako da je krilo jednog heruvima dodirivalo jedan zid, a krilo drugog heruvima dodirivalo je drugi zid, dok su im se druga dva krila dodirivala u sredini doma. 28  I obložio je heruvime zlatom. 29  Na svim zidovima doma unaokolo, u obe prostorije, izrezbario je ukrase u obliku heruvima,+ palmi+ i rascvetalih cvetova.+ 30  Pod u domu, u obe prostorije, obložio je zlatom. 31  Na ulazu u unutrašnju prostoriju načinio je dvokrilna vrata od borovine, stubove i dovratke, koji su zauzimali peti deo zida*. 32  Na tim dvokrilnim vratima, koja su bila od borovine, izrezbario je ukrase u obliku heruvima, palmi i rascvetalih cvetova i obložio ih zlatom. Zlatom je okovao heruvime i palme. 33  Tako je i za ulaz u Svetinju* načinio dovratke od borovine i vrata su zauzimala četvrti deo zida*. 34  Napravio je dvokrilna vrata od drveta smreke. Jedno krilo ovih vrata preklapalo se na dva dela pomoću nosača, a i drugo krilo se preklapalo na dva dela pomoću nosača.+ 35  Izrezbario je i heruvime, palme i rascvetale cvetove, a onda je sve što je izrezbario obložio zlatom. 36  Izgradio je i unutrašnje dvorište,+ načinivši zid koji je imao tri reda klesanog kamena i jedan red kedrovih greda.+ 37  Četvrte godine, meseca zifa*, bio je položen temelj Jehovinog doma,+ 38  a jedanaeste godine, meseca vula* (a to je osmi mesec), dom je bio završen sa svim svojim pojedinostima i u skladu s nacrtima.+ Solomon ga je gradio sedam godina.

Fusnote

Doslovno: „Izraelovi sinovi“.
Lakat je iznosio 44,5 centimetara. Videti Dodatak B14.
Doslovno: „hrama“.
Ili: „čiji su otvori imali zakošene strane“.
Doslovno: „hrama“.
Ili: „ispuste; izbočine“.
Doslovno: „desne“.
Doslovno: „hram“, to jest prostorija koja se nalazila ispred Svetinje nad svetinjama.
Doslovno: „uljanog drveta“. Moguće je da je reč o alepskom boru.
To jest u Svetinju nad svetinjama.
Doslovno: „kao petinu“. Ovaj izraz se možda odnosi na konstrukciju okvira ili veličinu vrata.
Doslovno: „hram“.
Doslovno: „od četvrtine“. Ovaj izraz se možda odnosi na konstrukciju okvira ili veličinu vrata.