Prva o kraljevima 5:1-18

  • Kralj Hiram doprema materijal za gradnju (1-12)

  • Solomon bira radnike (13-18)

5  Kada je Hiram, kralj Tira,+ čuo da je Solomon pomazan za kralja umesto svog oca, poslao je svoje sluge kod Solomona, jer je Hiram oduvek bio Davidov prijatelj*.+  Solomon je poručio Hiramu:+  „Ti dobro znaš da moj otac David nije mogao da izgradi dom koji će nositi ime Jehove, njegovog Boga, zbog toga što je ratovao s neprijateljima koji su ga napadali sa svih strana, dok mu Jehova nije dao da ih pobedi*.+  A meni je sada Jehova, moj Bog, dao mir na svim mojim granicama.+ Nemam protivnika i nikakvo se zlo ne događa.+  Zato imam nameru da sagradim dom koji će nositi ime Jehove, mog Boga, kao što je Jehova obećao mom ocu Davidu kada je rekao: ’Tvoj sin kog ću posle tebe postaviti na tvoj presto izgradiće dom koji će nositi moje ime.‘+  Zato sada zapovedi svojim ljudima da mi naseku livanske kedrove.+ Moje sluge će raditi s tvojim slugama i daću platu tvojim slugama koliko god odrediš, jer dobro znaš da niko od nas ne zna da seče drva kao Sidonci.“+  Kad je Hiram čuo Solomonove reči, veoma se obradovao, pa je rekao: „Neka je danas hvaljen Jehova, jer je Davidu dao mudrog sina da vlada nad ovim velikim narodom!“+  Hiram je poslao Solomonu ovaj odgovor: „Primio sam tvoju poruku. Poslaću ti koliko god želiš kedrovih i smrekovih stabala.+  Moje sluge će ih dopremiti s Livana na more. Ja ću ih uvezati u splavove i morem prevesti do mesta koje mi odrediš. Tamo ću ih razvezati, pa ih ti odnesi. A ti zauzvrat obezbedi hranu koja je potrebna ljudima na mom dvoru.“+ 10  Tako je Hiram davao Solomonu kedrovih i smrekovih stabala koliko god je on želeo. 11  A Solomon je Hiramu davao 20 000 kora* pšenice za hranu ljudima na njegovom dvoru i 20 kora najboljeg* maslinovog ulja. To je Solomon davao Hiramu svake godine.+ 12  Jehova je Solomonu dao mudrost, kao što mu je i obećao.+ Između Hirama i Solomona vladao je mir i oni su sklopili savez. 13  Kralj Solomon je iz celog Izraela izabrao ljude kojima je naredio da rade za njega. Onih koji su bili određeni za rad bilo je 30 000.+ 14  Svakog meseca ih je slao na Livan u smenama od po 10 000. Mesec dana bili su na Livanu, a dva meseca kod kuće. Adoniram+ je nadgledao one koji su bili određeni za rad. 15  Solomon je imao 70 000 radnika* i 80 000 klesara+ u planinama,+ 16  kao i 3 300 svojih kneževskih namesnika+ koji su nadgledali radnike. 17  Po kraljevoj zapovesti vadili su gromade skupocenog kamena+ i zatim ga klesali da bi se od njega položio temelj+ doma.+ 18  Tako su Solomonovi graditelji, Hiramovi graditelji i stanovnici Gevala+ klesali kamen i pripremali drvnu građu i kamenje za izgradnju doma.

Fusnote

Ili: „voleo Davida“.
Ili: „dok ih Jehova nije podložio pod njegove noge“.
Kor je iznosio 220 litara. Videti Dodatak B14.
Ili: „ceđenog“.
Ili: „nosača tereta“.