Prva o kraljevima 4:1-34

  • Solomonovi službenici i namesnici (1-19)

  • Blagostanje pod Solomonovom vlašću (20-28)

    • „Živeli su bez straha, svako pod svojom lozom i pod svojom smokvom“ (25)

  • Solomonova mudrost i njegove poslovice (29-34)

4  Kralj Solomon je vladao nad celim Izraelom.+  Ovo su bili njegovi visoki službenici*: Azarija, Sadokov sin,+ bio je sveštenik;  Elioref i Ahija, Sisini sinovi, bili su pisari;+ Josafat,+ Ahiludov sin, bio je letopisac;  Venaja,+ Jodajev sin, zapovedao je vojskom; Sadok i Avijatar+ bili su sveštenici;  Azarija, Natanov sin,+ bio je nad namesnicima; Zavud, Natanov sin, bio je sveštenik i kraljev prijatelj;+  Ahisar je bio upravitelj dvora, a Adoniram,+ Avdin sin, nadgledao je one koji su bili određeni za prinudni rad.+  Solomon je imao 12 namesnika nad celim Izraelom koji su snabdevali hranom kralja i njegov dvor. Svaki je po mesec dana u godini bio zadužen za snabdevanje hranom.+  Ovo su njihova imena: Orov sin u Jefremovim brdima;  Dekerov sin u Makasu, Salvimu,+ Vet-Semesu i Elon-Vet-Ananu; 10  Esedov sin u Aruvotu (pod njegovom upravom su bili Sohot i sva Eferova zemlja); 11  Avinadavov sin u planinskom kraju blizu Dora (on se oženio Solomonovom ćerkom Tafatom); 12  Ahiludov sin Vana u Tanahu, Megidu+ i celom Vet-Sanu,+ koji se nalazi pored Sartana ispod Jezraela, od Vet-Sana do Avel-Meola i do jokmeamskog kraja;+ 13  Geverov sin u Ramotu u Galadu+ (pod njegovom upravom su bila sela u Galadu+ u kojima su ljudi živeli pod šatorima, a koja je osvojio Manasijin sin Jair;+ pod njegovom upravom je bilo i argovsko područje+ u Vasanu:+ 60 velikih gradova sa zidinama i bakarnim prevornicama na vratima); 14  Idov sin Ahinadav u Mahanaimu;+ 15  Ahimas u Neftalimu (i on je uzeo za ženu jednu Solomonovu ćerku, Vasematu); 16  Husajev sin Vana u Asiru i Alotu; 17  Farujin sin Josafat u Isaharu; 18  Ilin sin Simej+ u Venijaminu;+ 19  Urijev sin Gever u Galadu,+ zemlji amorejskog kralja Siona+ i vasanskog kralja Oga.+ A jedan namesnik je bio nad svim ostalim namesnicima u zemlji. 20  Naroda u Judi i u Izraelu bilo je mnogo kao peska na morskoj obali.+ Jeli su, pili i veselili se.+ 21  Solomon je vladao nad svim kraljevstvima od Eufrata*+ do filistejske zemlje i do egipatske granice. Ta kraljevstva su plaćala danak i služila Solomonu sve dok je bio živ.+ 22  Solomonu je za hranu svakog dana trebalo 30 kora* finog brašna i 60 kora običnog brašna, 23  10 ugojenih goveda, 20 goveda s paše i 100 ovaca, kao i jeleni, gazele, srndaći i ugojene kukavice. 24  On je vladao nad svom zemljom sa ove strane* Eufrata*,+ od Tapse do Gaze,+ i nad svim kraljevima sa ove strane Eufrata. Mir je vladao u celoj njegovoj zemlji i na svim njegovim granicama.+ 25  Juda i Izrael živeli su bez straha, svako pod svojom lozom i pod svojom smokvom, od Dana do Virsaveje, sve dok je Solomon bio živ. 26  Solomon je u svojim štalama imao 4 000* pregrada za konje koje je uprezao u svoja bojna kola, i imao je 12 000 konja*.+ 27  Namesnici su snabdevali hranom kralja Solomona i sve koji su jeli za kraljevim stolom. Svaki je to činio u mesecu za koji je bio zadužen i nije dozvolio da bilo šta nedostaje.+ 28  Donosili su i ječam i slamu za zaprežne i ostale konje gde god je bilo potrebno, i to svaki onoliko koliko mu je bilo određeno. 29  Bog je Solomonu dao veliku mudrost, razboritost i srce puno razuma, kao što na morskoj obali ima puno peska.+ 30  Solomonova mudrost bila je veća od mudrosti svih ljudi na Istoku i od sve egipatske mudrosti.+ 31  Bio je mudriji od svih ljudi, od Etana+ Ezraita, od Emana,+ Halhola+ i Darde, Maolovih sinova. Bio je slavan među svim okolnim narodima.+ 32  Sastavio* je 3 000 poslovica+ i 1 005 pesama.+ 33  Govorio je o drveću, od kedra na Livanu do isopa+ koji niče iz zidova. Govorio je o životinjama,+ o pticama,+ o stvorenjima koja gmižu po zemlji*+ i o ribama. 34  Ljudi iz svih naroda dolazili su da čuju Solomonovu mudrost, čak i kraljevi iz celog sveta koji su saznali za njegovu mudrost.+

Fusnote

Ili: „knezovi“.
Doslovno: „reke“.
Kor je iznosio 220 litara. Videti Dodatak B14.
Ili: „zapadno“.
Doslovno: „reke“.
Ovaj broj se nalazi u nekim rukopisima i u paralelnom stihu. U drugim rukopisima piše 40 000.
Ili: „konjanika“.
Ili: „Izgovorio“.
Moguće je da je reč o gmizavcima i insektima.