Prva o kraljevima 21:1-29

  • Ahav želi Navutejev vinograd (1-4)

  • Jezavelja kuje plan za Navutejevu smrt (5-16)

  • Ilija prenosi Ahavu poruku osude (17-26)

  • Ahav se ponizio (27-29)

21  Posle toga dogodilo se ovo: Navutej Jezraelac imao je vinograd u Jezraelu,+ pored dvora Ahava, kralja Samarije.  Ahav je rekao Navuteju: „Daj mi svoj vinograd da mi služi kao bašta, jer je blizu moje kuće. Ja ću ti za njega dati bolji vinograd. Ili ako više voliš, platiću ti koliko vredi.“  Ali Navutej je odgovorio Ahavu: „Nikada ti ne bih dao nasledstvo svojih predaka jer bi to u Jehovinim očima bilo neispravno.“+  Tako se Ahav vratio kući zlovoljan i potišten jer mu je Navutej Jezraelac rekao: „Neću ti dati nasledstvo svojih predaka.“ Legao je na krevet, okrenuo lice prema zidu i nije hteo ništa da jede.  Onda je došla njegova žena Jezavelja+ i upitala ga: „Zašto si* toliko žalostan da nećeš ni da jedeš?“  A on joj je odgovorio: „Zato što sam razgovarao s Navutejem Jezraelcem i rekao mu: ’Prodaj mi svoj vinograd. Ili ako više voliš, daću ti za njega drugi vinograd.‘ Ali on je rekao: ’Neću ti dati svoj vinograd.‘ “  Tada mu je njegova žena Jezavelja rekla: „Zar nisi ti kralj nad Izraelom? Ustani, jedi i budi veseo. Ja ću ti dati vinograd Navuteja Jezraelca.“+  Zatim je u Ahavovo ime napisala pisma, zapečatila ih njegovim pečatom+ pa ih poslala starešinama+ i velikašima koji su živeli u Navutejevom gradu.  U pismima je napisala ovako: „Proglasite post i stavite Navuteja da sedi pred celim narodom. 10  Neka naspram njega sednu dva pokvarena čoveka koja će svedočiti protiv njega+ i reći: ’Ti si prokleo Boga i kralja!‘+ Tada ga izvedite napolje i kamenujte ga do smrti.“+ 11  Tako su ljudi iz njegovog grada – starešine i velikaši koji su živeli u njegovom gradu – učinili kako je pisalo u pismima koja im je Jezavelja poslala. 12  Proglasili su post i stavili Navuteja da sedi pred celim narodom. 13  Zatim su došla dva pokvarena čoveka i sela naspram njega. Oni su pred narodom svedočili protiv Navuteja govoreći: „Navutej je prokleo Boga i kralja!“+ Zatim su ga izveli van grada i zasuli kamenjem, tako da je umro.+ 14  Onda su poručili Jezavelji: „Navutej je kamenovan i mrtav je.“+ 15  Čim je Jezavelja čula da je Navutej kamenovan i da je mrtav, rekla je Ahavu: „Idi i uzmi vinograd Navuteja Jezraelca,+ koji on nije hteo da ti proda, jer Navutej više nije živ. Mrtav je.“ 16  Kad je Ahav čuo da je Navutej mrtav, odmah je otišao u vinograd Navuteja Jezraelca da ga uzme. 17  A Jehova je rekao Iliji+ Tesvićaninu: 18  „Pođi u susret izraelskom kralju Ahavu, koji je u Samariji.+ Eno ga u Navutejevom vinogradu. Otišao je da ga uzme. 19  I reci mu: ’Ovako kaže Jehova: „Jesi li ubio čoveka+ i oteo mu posed?“ ‘+ I još mu reci: ’Ovako kaže Jehova: „Na mestu gde su psi lizali Navutejevu krv, lizaće i tvoju krv.“ ‘ “+ 20  Ahav je rekao Iliji: „Dakle, pronašao si me, neprijatelju moj!“+ A Ilija je odgovorio: „Pronašao sam te. ’Pošto uporno* činiš ono što je zlo u Jehovinim očima,+ 21  naneću ti nevolju. Uništiću tvoje potomke i istrebiću u Ahavovom domu sve što je muško*,+ čak i one najbezvrednije u Izraelu.+ 22  Učiniću s tvojim domom kao s domom Jerovoama,+ Navatovog sina, i kao s domom Vase,+ Ahijinog sina, jer si me razljutio i naveo Izrael na greh.‘ 23  A za Jezavelju ovako kaže Jehova: ’Psi će pojesti Jezavelju na jezraelskom polju.+ 24  Svakog Ahavovog potomka koji umre u gradu poješće psi, a svakog ko umre u polju poješće ptice.+ 25  Nikada niko nije bio poput Ahava,+ koji je tako uporno činio ono što je zlo u Jehovinim očima, na šta ga je navodila njegova žena Jezavelja.+ 26  On je činio velike gadosti tako što je služio odvratnim idolima*, kao što su činili svi Amoreji, koje je Jehova oterao pred Izraelcima.‘ “+ 27  Čim je Ahav čuo te reči, razderao je svoju odeću i stavio kostret na svoje telo. Postio je, spavao u kostreti i hodao potišteno. 28  Jehova je rekao Iliji Tesvićaninu: 29  „Jesi li video kako se Ahav ponizio preda mnom?+ Zato što se ponizio preda mnom, neću naneti onu nevolju za njegovog života. U vreme njegovog sina naneću nevolju njegovom domu.“+

Fusnote

Doslovno: „Zašto ti je duh“.
Doslovno: „Pošto si se prodao da“.
Doslovno: „svakoga ko mokri uza zid“. Reč je o pogrdnom hebrejskom izrazu koji se odnosio na muškarce.
Moguće je da je hebrejski izraz srodan reči koja znači „izmet“. Njime se izražavao prezir.