Prva o kraljevima 20:1-43

  • Sirija ratuje protiv Ahava (1-12)

  • Ahav odnosi pobedu nad Sirijcima (13-34)

  • Prorok izriče osudu Ahavu (35-43)

20  Ven-Adad,+ kralj Sirije,+ sakupio je svu svoju vojsku, a s njim su bila i 32 kralja s konjima i kolima. On je krenuo na Samariju,+ podigao opsadu+ oko nje i napao je.  Zatim je u grad poslao glasnike kod Ahava,+ izraelskog kralja, i poručio mu: „Ovako kaže Ven-Adad:  ’Tvoje srebro i tvoje zlato meni pripadaju, kao i tvoje najlepše žene i najlepši sinovi.‘ “  Izraelski kralj je odgovorio: „Kao što si rekao, moj gospodaru, kralju, ja pripadam tebi sa svim što imam.“+  Glasnici su opet došli i rekli: „Ovako kaže Ven-Adad: ’Poslao sam ti poruku: „Daćeš mi svoje srebro, svoje zlato, svoje žene i svoje sinove.“  Ali ja ću sutra u ovo doba poslati svoje sluge kod tebe da dobro pretraže tvoj dvor i kuće tvojih slugu. Oni će uzeti i odneti sve što ti je dragoceno.‘ “  Tada je izraelski kralj pozvao sve starešine u zemlji i rekao im: „Molim vas, pogledajte kako ovaj čovek uporno želi da nam nanese nevolju, jer je već tražio moje žene, moje sinove, moje srebro i moje zlato, i ja mu to nisam uskratio.“  Sve starešine i ceo narod rekli su mu: „Nemoj ga poslušati i nemoj pristati.“  Zato je on rekao Ven-Adadovim glasnicima: „Ovako recite mom gospodaru, kralju: ’Sve što si prvi put tražio od svog sluge učiniću, ali na ovo ne mogu da pristanem.‘ “ Glasnici su otišli i preneli odgovor. 10  Tada je Ven-Adad poslao kod njega glasnike i poručio mu: „Neka me bogovi najoštrije kazne ako od Samarije ostane toliko praha da svaki čovek koji je sa mnom dobije po šaku!“ 11  Izraelski kralj mu je odgovorio: „Ovako mu recite: ’Neka se onaj ko se sprema za rat ne hvali kao onaj koji ga je već dobio.‘ “+ 12  Čim je Ven-Adad čuo taj odgovor, dok je s kraljevima pio u šatorima*, rekao je svojim slugama: „Spremite se za napad!“ I oni su počeli da se spremaju da napadnu grad. 13  Tada je jedan prorok pristupio izraelskom kralju Ahavu+ i rekao: „Ovako kaže Jehova: ’Jesi li video sve ovo silno mnoštvo? Evo, danas ću ga predati tebi u ruke, i tada ćeš znati da sam ja Jehova.‘ “+ 14  Na to je Ahav upitao: „Preko koga ćeš to uraditi?“ A on je odgovorio: „Ovako kaže Jehova: ’Preko ljudi koji su u službi knezova pokrajina.‘ “ Zatim je Ahav pitao: „Ko će započeti bitku?“ A on je odgovorio: „Ti!“ 15  Tada je Ahav prebrojao ljude koji su u službi knezova pokrajina i bilo ih je 232. Zatim je prebrojao sve izraelske vojnike i bilo ih je 7 000. 16  Oni su izašli iz grada u podne, dok se Ven-Adad opijao u šatorima* zajedno sa 32 kralja koji su došli da mu pomognu. 17  Najpre su izašli ljudi koji su u službi knezova pokrajina. Ven-Adad je odmah poslao glasnike i oni su mu javili: „Izašli su neki ljudi iz Samarije.“ 18  Na to je on rekao: „Ako su izašli radi mira, pohvatajte ih žive. Ako su izašli radi bitke, opet ih pohvatajte žive.“ 19  A kada su iz grada izašli ljudi koji su u službi knezova pokrajina i vojska koja je išla za njima, 20  svaki je napao svog protivnika. Sirijci su počeli da beže,+ a Izraelci su krenuli u poteru za njima. Ali sirijski kralj Ven-Adad pobegao je na konju zajedno s nekoliko konjanika. 21  Tada je izašao i izraelski kralj i napao konje i kola, tako da su Sirijci pretrpeli veliki poraz. 22  Posle toga prorok+ je došao kod izraelskog kralja i rekao mu: „Idi, ojačaj svoje snage i razmisli šta ćeš činiti,+ jer će početkom naredne godine* sirijski kralj opet doći i napasti te.“+ 23  Sluge sirijskog kralja rekle su svom kralju: „Njihov Bog je Bog gorâ. Zato su bili jači od nas. Ali ako se budemo borili protiv njih u ravnici, bićemo jači od njih. 24  Učini i ovo: Ukloni sve kraljeve+ s njihovih položaja i umesto njih postavi namesnike. 25  Zatim sakupi vojsku toliko veliku kao što je bila ona koju si izgubio, sa isto toliko konja i kola. Povedimo bitku protiv njih u ravnici i sigurno ćemo biti jači od njih.“ On je poslušao njihov savet i učinio tako. 26  Početkom godine*, Ven-Adad je sakupio Sirijce i krenuo u Afek+ u bitku protiv Izraela. 27  Izraelci su se takođe sakupili, snabdeli se svim što im je bilo potrebno i izašli pred njih. Kad su se Izraelci ulogorili ispred njih, bili su kao dva mala stada koza, a Sirijci su prekrili zemlju.+ 28  Tada je sluga pravog Boga došao kod izraelskog kralja i rekao mu: „Ovako kaže Jehova: ’Zato što Sirijci kažu: „Jehova je Bog gorâ, a ne Bog ravnicâ“, sve ovo veliko mnoštvo predaću tebi u ruke+ i znaćete da sam ja Jehova.‘ “+ 29  Sedam dana bili su ulogoreni jedni naspram drugih, a sedmog dana počela je bitka. Izraelci su u jednom danu pobili 100 000 sirijskih pešaka. 30  Oni koji su ostali pobegli su u Afek,+ u sam grad. Ali zidine su se srušile na 27 000 ljudi koji su ostali. I Ven-Adad je pobegao u grad i sakrio se u najskrovitiju sobu u nekoj kući. 31  Njegove sluge su mu rekle: „Evo, čuli smo da su izraelski kraljevi milostivi*. Hajde da stavimo kostret oko bokova i konopce oko glave, pa da izađemo pred izraelskog kralja. Možda će ti poštedeti život*.“+ 32  Tako su stavili kostret oko bokova i konopce oko glave, pa su došli pred izraelskog kralja i rekli: „Tvoj sluga Ven-Adad kaže: ’Molim te, poštedi mi život.‘ “ A on je pitao: „Zar je još živ? On mi je brat.“ 33  Oni su to shvatili kao dobar znak i zaključili su da zaista tako misli, pa su rekli: „Ven-Adad ti je brat.“ A on je rekao: „Idite i dovedite ga.“ Tada je Ven-Adad došao kod njega i on ga je pozvao u svoja kola. 34  Ven-Adad mu je rekao: „Vratiću gradove koje je moj otac uzeo tvom ocu, a ti izaberi sebi ulice u Damasku u kojima ćeš trgovati, kao što je moj otac sebi izabrao u Samariji.“ Ahav je odgovorio: „Ako sklopimo takav savez, pustiću te da ideš.“ Tako je sklopio savez s njim i pustio ga da ide. 35  Jedan od proročkih sinova*+ je po Jehovinoj zapovesti rekao drugom proroku: „Molim te, udari me.“ Ali ovaj nije hteo da ga udari. 36  Zato mu je on rekao: „Pošto nisi poslušao Jehovu, čim odeš od mene, ubiće te lav.“ I kad je ovaj otišao od njega, napao ga je lav i ubio ga. 37  Zatim je našao drugog čoveka i rekao mu: „Molim te, udari me.“ I ovaj ga je udario i ranio. 38  Tada je prorok stao pored puta da dočeka kralja, a preko očiju je stavio povez da ga ne prepoznaju. 39  Kad je kralj prolazio, on je povikao kralju: „Tvoj sluga je otišao u bitku, tamo gde je ona bila najžešća, a jedan čovek je istupio i doveo mi nekog zarobljenika, rekavši: ’Čuvaj ovog čoveka. Ako pobegne, svojim životom ćeš platiti za njegov život+ ili ćeš dati talant* srebra.‘ 40  I dok je tvoj sluga radio ovo i ono, ovaj je pobegao.“ Na to mu je izraelski kralj rekao: „To ti je presuda. Sam si je doneo.“ 41  Tada je prorok brzo skinuo povez sa očiju i izraelski kralj je prepoznao da je on jedan od proroka.+ 42  On je rekao kralju: „Ovako kaže Jehova: ’Zato što si pustio čoveka koga sam odredio da se pogubi,+ svojim životom ćeš platiti za njegov život+ i tvoj narod će stradati umesto njegovog naroda.‘ “+ 43  Tako je izraelski kralj otišao kući u Samariju+ zlovoljan i potišten.

Fusnote

Ili: „pod senicama“.
Ili: „pod senicama“.
To jest narednog proleća.
To jest u proleće.
Ili: „pokazuju vernu ljubav“.
Ili: „dušu“.
Izraz „proročki sinovi“ verovatno se odnosi na zajednicu u kojoj su se proroci školovali za svoju službu ili na grupu proroka koji su međusobno sarađivali.
Talant je težio 34,2 kilograma. Videti Dodatak B14.