Prva o kraljevima 19:1-21

  • Ilija beži od Jezavelje (1-8)

  • Jehova se pojavljuje Iliji na Horivu (9-14)

  • Ilija poslat da pomaže Azaila, Juja i Jeliseja (15-18)

  • Jelisej izabran da nasledi Iliju (19-21)

19  Ahav+ je ispričao Jezavelji+ sve što je Ilija učinio i kako je mačem pobio sve proroke.+  Tada je Jezavelja poslala glasnika kod Ilije i poručila mu: „Neka me bogovi najoštrije kazne ako do sutra u ovo doba ne učinim s tobom ono što si ti učinio sa svakim od njih!“  On se uplašio, pa je pobegao da bi spasao svoj život.+ Došao je u Virsaveju,+ koja je u Judi,+ i tamo je ostavio svog slugu.  Onda je otišao u pustinju, jedan dan hoda, došao do jednog drveta i seo pod njega. Tada je počeo da se moli da umre*: „Dosta mi je! Jehova, uzmi moj život,+ jer nisam ništa bolji od svojih predaka.“  Zatim je legao i zaspao pod tim drvetom. Ali odjednom ga je dotakao jedan anđeo+ i rekao mu: „Ustani i jedi.“+  Kad je pogledao, kod glave mu je bila pogača na užarenom kamenju i krčag vode. Jeo je i pio, pa je opet legao.  Jehovin anđeo je došao još jednom, dotakao ga i rekao: „Ustani i jedi, jer te čeka težak put.“  Tako je on ustao, jeo je i pio, pa je okrepljen tom hranom pešačio 40 dana i 40 noći dok nije došao na Horiv, goru pravog Boga.+  Tamo je ušao u jednu pećinu+ i u njoj je prenoćio. I Jehova mu je rekao: „Šta radiš tu, Ilija?“ 10  On je odgovorio: „Revno sam služio Jehovi, Bogu nad vojskama.+ Izraelci su ostavili tvoj savez,+ srušili tvoje oltare, a tvoje proroke pobili mačem.+ Samo sam ja ostao, a sada i mene* žele da ubiju.“+ 11  Ali Bog mu je rekao: „Izađi i stani pred Jehovu na ovoj gori.“ I Jehova je prošao pored Ilije,+ a silan i jak vetar razdirao je gore i lomio stene pred Jehovom,+ ali Jehova nije bio u vetru. Posle vetra počeo je zemljotres,+ ali Jehova nije bio u zemljotresu. 12  Posle zemljotresa došla je vatra,+ ali Jehova nije bio u vatri. Posle vatre začuo se tih i blag glas.+ 13  Kad ga je Ilija čuo, pokrio je lice ogrtačem+ pa je izašao i stao na ulaz u pećinu. Onda ga je glas pitao: „Šta radiš tu, Ilija?“ 14  On je odgovorio: „Revno sam služio Jehovi, Bogu nad vojskama. Izraelci su ostavili tvoj savez,+ srušili tvoje oltare, a tvoje proroke pobili mačem. Samo sam ja ostao, a sada i mene žele da ubiju.“+ 15  Tada mu je Jehova rekao: „Idi i vrati se u pustinju blizu Damaska. Kad dođeš tamo, pomaži Azaila+ za kralja nad Sirijom. 16  Juja, Nimsijevog unuka, pomaži+ za kralja nad Izraelom, a Jeliseja*, Safatovog sina iz Avel-Meola, pomaži da služi kao prorok nakon tebe.+ 17  Onoga ko umakne Azailovom maču,+ pogubiće Juj,+ a onoga ko umakne Jujevom maču, pogubiće Jelisej.+ 18  A u Izraelu još uvek imam 7 000 ljudi+ koji nisu kleknuli pred Valom+ i nisu ga poljubili.“+ 19  Kad je otišao odande, našao je Safatovog sina Jeliseja kako ore. Pred njim je bilo 12 jarmova volova*, a on je bio kod dvanaestog. Ilija mu je prišao i stavio na njega svoj proročki ogrtač.+ 20  Tada je on ostavio volove, potrčao za Ilijom i rekao mu: „Molim te, pusti me da poljubim svog oca i svoju majku, pa ću onda poći za tobom.“ Ilija mu je odgovorio: „Idi, vrati se, zar te ja sprečavam u tome?“ 21  Tako se on vratio, uzeo dva vola i prineo ih na žrtvu, a na drvima od pluga i jarma skuvao je njihovo meso i dao ga narodu da jede. Zatim je pošao za Ilijom i postao mu sluga.+

Fusnote

Ili: „da mu duša umre“.
Ili: „moju dušu“.
„Jelisej“ znači „Bog je spasenje“.
Doslovno: „bikova“.