Prva o kraljevima 18:1-46

  • Ilijin susret sa Avdijom i Ahavom (1-18)

  • Ilija nasuprot Valovim prorocima na Karmilu (19-40)

    • „Dokle ćete biti neodlučni?“ (21)

  • Završava se troipogodišnja suša (41-46)

18  Posle nekog vremena, to jest treće godine,+ Jehova je rekao Iliji: „Idi i pojavi se pred Ahavom, jer ću pustiti kišu na zemlju.“+  Tako je Ilija otišao da se pojavi pred Ahavom. A u Samariji je vladala velika glad.+  Ahav je pozvao Avdiju, upravitelja svog dvora. (Avdija se mnogo bojao Jehove.  Kad je Jezavelja+ ubijala Jehovine proroke, Avdija je uzeo 100 proroka i sakrio ih u dve pećine, po 50 u svaku, i donosio im je hleba i vode.)  Ahav je rekao Avdiji: „Obiđi sve izvore i potoke* u zemlji. Možda ćemo pronaći malo trave da nam konji i mazge ostanu u životu, da nam ne ugine sva stoka.“  Tako su među sobom podelili zemlju koju će obići. Ahav je sam otišao jednim putem, a Avdija je sam otišao drugim putem.  Dok je Avdija bio na putu, u susret mu je došao Ilija. Avdija ga je odmah prepoznao, poklonio se licem do zemlje i rekao: „Jesi li to ti, moj gospodaru Ilija?“+  On mu je odgovorio: „Ja sam. Idi i reci svom gospodaru: ’Došao je Ilija.‘ “  Ali on je rekao: „Šta sam zgrešio da svog slugu predaš u ruke Ahavu da me pogubi? 10  Zaklinjem se pred Jehovom, tvojim Bogom, nema naroda ni kraljevstva gde moj gospodar nije slao da te traže. Kad bi mu rekli: ’Nije ovde‘, tražio bi od tog kraljevstva ili naroda da se zakunu da te nisu našli.+ 11  A ti sad kažeš: ’Idi i reci svom gospodaru: „Došao je Ilija.“ ‘ 12  Ali kad odem od tebe, Jehovin duh će te odneti+ ko zna gde, pa kad javim Ahavu da si ovde, a on te ne nađe, sigurno će me ubiti. A tvoj sluga se boji Jehove od svoje mladosti. 13  Zar moj gospodar nije čuo šta sam učinio kad je Jezavelja ubijala Jehovine proroke, kako sam sakrio 100 Jehovinih proroka u dve pećine, po 50 u svaku, i donosio im hleba i vode?+ 14  A ti sada kažeš: ’Idi i reci svom gospodaru: „Došao je Ilija.“ ‘ On će me sigurno ubiti.“ 15  Ali Ilija mu je rekao: „Zaklinjem se Jehovom nad vojskama, živim Bogom kome služim*, danas ću se pojaviti pred njim.“ 16  Tada je Avdija pošao u susret Ahavu i javio mu vest. I Ahav je krenuo u susret Iliji. 17  Čim je Ahav ugledao Iliju, rekao mu je: „Jesi li ti onaj što donosi veliku nevolju Izraelu?“ 18  On je odgovorio: „Ne donosim ja nevolju Izraelu, nego ti i dom tvog oca, jer ste ostavili Jehovine zapovesti i služite kipovima Vala.+ 19  A sada zapovedi da se ceo Izrael okupi oko mene na gori Karmil,+ zajedno sa 450 Valovih proroka i 400 proroka koji se klanjaju obrednom deblu*+ i jedu za Jezaveljinim stolom.“ 20  Tako je Ahav pozvao sve Izraelce i sakupio proroke na gori Karmil. 21  Tada je Ilija pristupio celom narodu i rekao: „Dokle ćete biti neodlučni*?+ Ako je Jehova pravi Bog, služite njemu,+ a ako je Val, služite njemu.“ Ali narod mu nije odgovorio ni reči. 22  Ilija je rekao narodu: „Samo sam ja ostao od Jehovinih proroka,+ a Valovih proroka ima 450. 23  Dajte nam dva junca pa neka oni izaberu jednog junca, iseku ga na komade i stave na drva, ali neka ne pale vatru. A ja ću pripremiti drugog junca i staviću ga na drva, ali neću paliti vatru. 24  Tada neka oni prizovu ime svog boga,+ a ja ću prizvati Jehovino ime. Bog koji odgovori vatrom, to je pravi Bog.“+ Na to je ceo narod odgovorio: „Dobro si rekao.“ 25  Zatim je Ilija rekao Valovim prorocima: „Izaberite jednog junca i prvi ga pripremite, jer vas je više. Zatim prizovite ime svog boga, ali ne palite vatru.“ 26  Oni su uzeli junca kog su izabrali i pripremili ga, a zatim su od jutra do podneva prizivali Valovo ime: „Vale, usliši nas!“ Ali nije bilo ni glasa ni odgovora.+ Oni su poskakujući igrali oko oltara koji su napravili. 27  Oko podneva je Ilija počeo da im se ruga: „Vičite iz sveg glasa! Ipak je on bog!+ Možda se zamislio ili je otišao da obavi nuždu*. A možda spava pa ga treba probuditi!“ 28  Oni su vikali iz sveg glasa i po svom običaju sekli se bodežima i kopljima dok ih nije oblila krv. 29  Prošlo je podne, a oni su se i dalje ponašali izbezumljeno*, sve dok nije došlo vreme da se prinese večernji prinos od žita. Ali ni tada nije bilo ni glasa ni odgovora, niko ih nije čuo.+ 30  Na kraju je Ilija rekao celom narodu: „Pristupite k meni.“ I narod mu je pristupio. Tada je on popravio Jehovin oltar koji je bio srušen.+ 31  Ilija je uzeo 12 kamenova, prema broju plemena sinova Jakova, kome je Jehova rekao: „Ime će ti biti Izrael.“+ 32  Od tih kamenova sagradio je oltar+ u čast Jehovinom imenu. Onda je oko oltara napravio jarak, koji je okruživao toliku površinu da se moglo zasejati dve mere* semena. 33  Zatim je naslagao drva, isekao junca na komade i stavio ga na drva.+ Tada je rekao: „Napunite vodom četiri krčaga i izlijte ih na žrtvu paljenicu i na drva.“ 34  Zatim je rekao: „Učinite to još jednom.“ I učinili su to još jednom. Opet je rekao: „Učinite to i treći put.“ I učinili su to i treći put. 35  Voda se razlila svuda oko oltara. Ilija je i jarak napunio vodom. 36  Kad je došlo vreme da se prinese večernji prinos od žita,+ prorok Ilija je pristupio oltaru i rekao: „Jehova, Bože Avrahamov,+ Isakov+ i Izraelov, neka danas svi znaju da si ti Bog u Izraelu, da sam ja tvoj sluga i da sam sve ovo učinio po tvojoj zapovesti.+ 37  Usliši me, Jehova! Usliši me da bi ovaj narod znao da si ti, Jehova, pravi Bog, i da ti želiš da ponovo pridobiješ njihovo srce.“+ 38  Tada je sišla vatra od Jehove i spalila žrtvu paljenicu,+ drva, kamenje i prašinu, i isušila vodu iz jarka.+ 39  Kad je sav narod to video, poklonio se licem do zemlje i rekao: „Jehova je pravi Bog! Jehova je pravi Bog!“ 40  Onda im je Ilija rekao: „Pohvatajte Valove proroke! Ne dajte nijednom da pobegne!“ Oni su ih pohvatali, a Ilija ih je odveo do potoka Kisona+ i tamo ih pobio.+ 41  Zatim je Ilija rekao Ahavu: „Idi gore, jedi i pij, jer se čuje jak pljusak.“+ 42  Ahav je otišao gore da jede i pije, a Ilija se popeo na vrh Karmila, sagnuo se do zemlje i stavio lice među kolena.+ 43  Zatim je svom slugi rekao: „Molim te, idi gore i pogledaj prema moru.“ On je otišao i pogledao, pa je rekao: „Ništa se ne vidi.“ Ilija mu je sedam puta govorio: „Idi opet.“ 44  Sedmi put sluga je rekao: „Eno, s mora se diže oblak mali kao čovečji dlan.“ Tada je Ilija rekao: „Idi i reci Ahavu: ’Upregni konje i idi dole da te ne uhvati pljusak!‘ “ 45  U međuvremenu, nebo se zamračilo od oblaka, počeo je da duva vetar i spustio se jak pljusak.+ A Ahav se na kolima odvezao u Jezrael.+ 46  Ali Jehova je dao snagu Iliji* i on je zadenuo krajeve svoje haljine za pojas, pa je trčao pred Ahavom sve do Jezraela.

Fusnote

Videti Rečnik pojmova, „Vadi“.
Doslovno: „pred kojim stojim“.
Ili: „kolebati se između dva uverenja; hramati na dve strane“.
Ili možda: „otišao na put“.
Ili: „ponašali kao proroci“.
Reč je o jedinici za meru koja se zvala „sea“ i iznosila je 7,33 litra. Videti Dodatak B14.
Doslovno: „Jehovina ruka se spustila na Iliju“.