Prva o kraljevima 15:1-34

  • Avijam, kralj Jude (1-8)

  • Asa, kralj Jude (9-24)

  • Nadav, kralj Izraela (25-32)

  • Vasa, kralj Izraela (33, 34)

15  Osamnaeste godine vladavine Jerovoama,+ Navatovog sina, Avijam je postao kralj nad Judom.+  On je tri godine vladao u Jerusalimu. Njegova majka zvala se Maha+ i bila je Avesalomova unuka.  Avijam je činio sve grehe koje je činio i njegov otac pre njega, i njegovo srce nije bilo potpuno odano Jehovi, njegovom Bogu, kao što je bilo srce njegovog pretka Davida.  Ali mu je Jehova, njegov Bog, zbog Davida+ dao svetiljku* u Jerusalimu+ tako što je postavio njegovog sina za kralja nakon njega i sačuvao Jerusalim.  Jer David je činio ono što je ispravno u Jehovinim očima i celog svog života nije odstupio ni od čega što mu je on zapovedio, osim onoga što je bilo sa Urijom Hetejinom.+  Između Rovoama i Jerovoama vodio se rat celog Rovoamovog života.+  Ostali događaji iz Avijamovog života, sve što je činio, sve je to zapisano u letopisima Judinih kraljeva.+ Između Avijama i Jerovoama takođe se vodio rat.+  Avijam je umro* i sahranili su ga u Davidovom gradu. Nakon njega počeo je da vlada+ njegov sin Asa.+  Dvadesete godine vladavine izraelskog kralja Jerovoama, Asa je počeo da vlada nad Judom. 10  On je vladao u Jerusalimu 41 godinu. Njegova baka zvala se Maha+ i bila je Avesalomova unuka. 11  Asa je činio ono što je ispravno u Jehovinim očima,+ poput svog pretka Davida. 12  Proterao je iz zemlje hramske bludnike+ i uklonio sve odvratne idole* koje su načinili njegovi preci.+ 13  Čak je i svoju baku Mahu+ svrgnuo s položaja kraljice majke, jer je načinila groznog idola za služenje obrednom deblu*. Asa je posekao njenog groznog idola+ i spalio ga u dolini Kedron.+ 14  Ali obredne uzvišice nije uklonio.+ Ipak, Asino srce je bilo potpuno odano Jehovi čitavog njegovog života. 15  On je u Jehovin dom uneo stvari koje su posvetili on i njegov otac – srebro, zlato i razne predmete.+ 16  Između Ase i izraelskog kralja Vase+ neprestano se vodio rat. 17  Izraelski kralj Vasa napao je Judu i počeo da utvrđuje Ramu+ da niko ne bi mogao da odlazi od Judinog kralja Ase niti da dolazi kod njega*.+ 18  Tada je Asa uzeo sve srebro i zlato koje je ostalo u riznicama Jehovinog doma i u riznicama kraljevog dvora i dao ga svojim slugama. Zatim ih je poslao kod sirijskog kralja Ven-Adada,+ Tavrimonovog sina, Esionovog unuka, koji je živeo u Damasku, i poručio mu: 19  „Postoji savez između mene i tebe, između mog oca i tvog oca. Šaljem ti na dar srebro i zlato. Hajde, raskini svoj savez sa izraelskim kraljem Vasom, da bi otišao od mene.“ 20  Ven-Adad je poslušao kralja Asu i poslao zapovednike svoje vojske na izraelske gradove. On je osvojio Ijon,+ Dan,+ Avel-Vetmahu, sav Hinerot i svu Neftalimovu zemlju. 21  Kad je Vasa to saznao, odmah je prestao da utvrđuje Ramu i ostao je u Tersi.+ 22  Kralj Asa je okupio sav Judin narod, ne izuzimajući nikoga. Oni su odneli kamenje i drvnu građu kojima je Vasa utvrđivao Ramu. Kralj Asa je time utvrdio Venijaminovu Gavu+ i Mispu.+ 23  Ostali događaji iz Asinog života, svi njegovi poduhvati, sve što je činio i gradovi koje je sagradio*, sve je to zapisano u letopisima Judinih kraljeva. Kad je ostario, obolele su mu noge.+ 24  Asa je umro* i bio je sahranjen kod svojih predaka u gradu svog pretka Davida. Nakon njega počeo je da vlada njegov sin Josafat.+ 25  Nadav,+ Jerovoamov sin, postao je kralj nad Izraelom druge godine Asine vladavine nad Judom i vladao je nad Izraelom dve godine. 26  On je činio ono što je zlo u Jehovinim očima i išao je stopama svog oca,+ čineći iste grehe koje je njegov otac činio i na koje je navodio Izraelce.+ 27  Vasa, Ahijin sin, iz Isaharovog doma, skovao je zaveru protiv njega. Vasa ga je ubio kod Givetona,+ koji je pripadao Filistejima, dok su Nadav i svi Izraelci opsedali Giveton. 28  Vasa ga je ubio treće godine Asine vladavine nad Judom i počeo je da vlada umesto njega. 29  Čim je postao kralj, pobio je ceo Jerovoamov dom. Od Jerovoamovog doma nije poštedeo nikoga*, sve ih je istrebio, prema onome što je Jehova rekao preko svog sluge Ahije iz Siloma.+ 30  To je bilo zbog greha koje je Jerovoam činio i na koje je navodio Izraelce i zbog toga što je mnogo vređao Jehovu, Izraelovog Boga. 31  Ostali događaji iz Nadavovog života, sve što je činio, sve je to zapisano u letopisima izraelskih kraljeva. 32  A između Ase i izraelskog kralja Vase neprestano se vodio rat.+ 33  Treće godine Asine vladavine nad Judom, Ahijin sin Vasa postao je kralj nad celim Izraelom u Tersi i vladao je 24 godine.+ 34  On je činio ono što je zlo u Jehovinim očima+ i išao je Jerovoamovim stopama, čineći iste grehe koje je Jerovoam činio i na koje je navodio Izraelce.+

Fusnote

To jest naslednika.
Ili: „počinuo kod svojih predaka“.
Moguće je da je hebrejski izraz srodan reči koja znači „izmet“. Njime se izražavao prezir.
Ili: „odlazi s područja pod vlašću Judinog kralja Ase niti da dolazi na njega“.
Ili: „utvrdio“.
Ili: „počinuo kod svojih predaka“.
Ili: „ništa što diše“.