Prva o kraljevima 14:1-31

  • Ahijino proročanstvo protiv Jerovoama (1-20)

  • Rovoam vlada nad Judom (21-31)

    • Sisak napada Jerusalim (25, 26)

14  U to vreme razboleo se Avija, Jerovoamov sin.  Jerovoam je rekao svojoj ženi: „Molim te, idi i preruši se tako da se ne prepozna da si Jerovoamova žena, pa onda idi u Silom. Tamo je prorok Ahija, koji mi je rekao da ću biti kralj nad ovim narodom.+  Ponesi deset hlebova, kolače i posudu s medom, pa idi kod njega. On će ti reći šta će biti s dečakom.“  Jerovoamova žena je učinila kako joj je on rekao. Spremila se, otišla u Silom+ i došla u Ahijinu kuću. On ništa nije video jer je zbog starosti izgubio vid.  Ali Jehova je rekao Ahiji: „Evo, dolazi Jerovoamova žena da te pita za svog bolesnog sina. Reći ću ti šta da joj kažeš.* Kad dođe, pretvaraće se da to nije ona.“  Čim je Ahija čuo njene korake dok je ulazila na vrata, rekao joj je: „Uđi, Jerovoamova ženo. Zašto se pretvaraš da to nisi ti? Dobio sam zadatak da ti prenesem lošu vest.  Idi i reci Jerovoamu: ’Ovako kaže Jehova, Izraelov Bog: „Izabrao sam te iz tvog naroda da bih te postavio za vođu svog naroda Izraela.+  I oduzeo sam kraljevstvo Davidovom domu i dao ga tebi.+ Ali ti nisi bio kao moj sluga David, koji se držao mojih zapovesti i bio mi odan* svim svojim srcem, čineći samo ono što je ispravno u mojim očima.+  Postupao si gore od svih koji su bili pre tebe i načinio si sebi drugog boga i livene* kipove da bi me vređao,+ a meni si okrenuo leđa.+ 10  Zato ću naneti nevolju Jerovoamovim potomcima i istrebiću u njegovom domu sve što je muško*, čak i one najbezvrednije u Izraelu, i počistiću Jerovoamove potomke+ kao što se čisti balega dok ne bude sasvim uklonjena. 11  Svakog Jerovoamovog potomka koji umre u gradu poješće psi, a svakog ko umre u polju poješće ptice, jer tako kaže Jehova.“ ‘ 12  „Sada se vrati kući. Čim kročiš u grad, dete će umreti. 13  Ceo Izrael plakaće za njim i sahraniće ga. On je jedini iz Jerovoamove porodice koji će biti položen u grob, jer je Jehova, Izraelov Bog, jedino na njemu našao nešto dobro. 14  Jehova će podići sebi kralja nad Izraelom koji će uništiti Jerovoamov dom+ kada za to dođe dan, a taj dan je već tu. 15  Jehova će udariti Izrael tako da će se zaljuljati kao trska u vodi. Iščupaće Izrael iz ove dobre zemlje koju je dao njihovim precima+ i rasejaće ih s druge strane Eufrata*,+ jer su načinili sebi obredna debla*+ i time vređali Jehovu. 16  Napustiće Izrael zbog grehâ koje je Jerovoam činio i na koje je navodio Izraelce.“+ 17  Tada se Jerovoamova žena vratila u Tersu. Čim je stala na kućni prag, dečak je umro. 18  Sahranili su ga i ceo Izrael je plakao za njim, kao što je Jehova rekao preko proroka Ahije, svog sluge. 19  Ostali događaji iz Jerovoamovog života, kako je ratovao+ i kako je vladao, sve je to zapisano u letopisima izraelskih kraljeva. 20  Jerovoam je vladao 22 godine, a zatim je umro*.+ Nakon njega počeo je da vlada njegov sin Nadav.+ 21  U to vreme je Rovoam, Solomonov sin, bio kralj u Judi. On je imao 41 godinu kad je postao kralj i vladao je 17 godina u Jerusalimu, gradu koji je Jehova izabrao+ između svih izraelskih plemena da se u njemu slavi* njegovo ime.+ Rovoamova majka zvala se Nama i bila je Amonka.+ 22  Judin narod je činio ono što je zlo u Jehovinim očima.+ Gresima koje su činili izazivali su ga više nego svi njihovi preci.+ 23  I oni su gradili sebi obredne uzvišice i postavljali obredne stubove i obredna debla*+ na svakom visokom brdu+ i pod svakim razgranatim drvetom.+ 24  U zemlji je bilo čak i hramskih bludnika*.+ Narod je činio sve gadosti kao i narodi koje je Jehova oterao pred Izraelcima. 25  Pete godine vladavine kralja Rovoama, egipatski kralj Sisak+ napao je Jerusalim.+ 26  On je uzeo blago iz Jehovinog doma i blago iz kraljevog dvora.+ Uzeo je sve, pa tako i zlatne štitove koje je napravio Solomon.+ 27  Kralj Rovoam je umesto njih napravio bakarne štitove i predao ih na čuvanje zapovednicima straže*, koja je bila na ulazu u kraljev dvor. 28  Kad god je kralj išao u Jehovin dom, stražari su ih nosili, a kasnije su ih vraćali u stražarnicu. 29  Ostali događaji iz Rovoamovog života, sve što je činio, sve je to zapisano u letopisima Judinih kraljeva.+ 30  Sve vreme vodio se rat između Rovoama i Jerovoama.+ 31  Rovoam je umro* i bio je sahranjen kod svojih predaka u Davidovom gradu.+ Njegova majka zvala se Nama i bila je Amonka.+ Nakon njega počeo je da vlada njegov sin Avijam*.+

Fusnote

Ili: „Reci joj tako i tako“.
Doslovno: „i išao za mnom“.
Ili: „metalne“.
Doslovno: „svakoga ko mokri uza zid“. Reč je o pogrdnom hebrejskom izrazu koji se odnosio na muškarce.
Doslovno: „reke“.
Ili: „počinuo kod svojih predaka“.
Ili: „da u njemu prebiva“.
Reč je o muškarcima koji su se bavili prostitucijom u okviru verskih obreda.
Doslovno: „trkača“.
Ili: „počinuo kod svojih predaka“.
Zvao se i Avija.