Prva o kraljevima 13:1-34

  • Proročanstvo protiv oltara u Vetilju (1-10)

    • Oltar se raspao (5)

  • Božji sluga je neposlušan (11-34)

13  Dok je Jerovoam stajao pored oltara+ i spaljivao prinose, jedan Božji sluga+ je po Jehovinoj zapovesti došao iz Jude u Vetilj.  On je po Jehovinoj zapovesti povikao prema oltaru: „Oltare, oltare! Ovako kaže Jehova: ’Evo, u Davidovom domu rodiće se sin koji će se zvati Josija.+ On će na tebi žrtvovati sveštenike koji služe na obrednim uzvišicama, one koji na tebi spaljuju prinose, i na tebi će spaliti ljudske kosti.‘ “+  Tog dana je dao i znak: „Ovo je znak koji je Jehova dao: Evo, oltar će se raspasti, i prosuće se pepeo* koji je na njemu.“  Kad je kralj Jerovoam čuo reči koje je sluga pravog Boga objavio protiv oltara u Vetilju, podigao je ruku sa oltara, ispružio je prema tom čoveku i rekao: „Uhvatite ga!“+ I čim je ispružio ruku prema njemu, ruka mu se osušila* i više nije mogao da je privuče k sebi.+  Oltar se raspao, a pepeo sa oltara se prosuo, kako je to Božji sluga najavio po Jehovinoj zapovesti.  Tada je kralj rekao slugi pravog Boga: „Molim te, moli Jehovu, svog Boga, da mi se smiluje* i moli se za mene da mi ozdravi ruka.“+ Tada se Božji sluga pomolio Jehovi za milost i kralju je ozdravila ruka, tako da je bila kao i ranije.  Kralj je rekao Božjem slugi: „Pođi sa mnom kući da nešto pojedeš, a daću ti i poklon.“  Ali Božji sluga je odgovorio kralju: „Da mi daš i polovinu svog imanja, ne bih pošao s tobom niti bih jeo hleb ili pio vodu na ovom mestu.  Jer ovako mi je zapovedio Jehova: ’Ne jedi hleb i ne pij vodu niti se vraćaj putem kojim si došao.‘ “ 10  Tako je otišao drugim putem i nije se vratio putem kojim je došao u Vetilj. 11  U Vetilju je živeo jedan stari prorok. Njegovi sinovi su došli kući i ispričali mu šta je sve sluga pravog Boga učinio tog dana u Vetilju i šta je rekao kralju. Kad su sve to ispričali svom ocu, 12  on ih je upitao: „Kojim putem je otišao?“ Sinovi su mu pokazali kojim putem je otišao Božji sluga koji je došao iz Jude. 13  A on je rekao svojim sinovima: „Osedlajte mi magarca.“ Oni su mu osedlali magarca i on ga je uzjahao. 14  Pošao je za slugom pravog Boga i našao ga kako sedi pod jednim velikim drvetom. Tada ga je upitao: „Jesi li ti Božji sluga koji je došao iz Jude?“+ A on je odgovorio: „Jesam.“ 15  On mu je rekao: „Pođi sa mnom kući da pojedeš malo hleba.“ 16  Ali on je odgovorio: „Ne mogu se vratiti s tobom niti ući u tvoju kuću. Ne smem jesti hleb niti piti vodu s tobom na ovom mestu. 17  Jer mi je Jehova zapovedio: ’Ne jedi hleb niti pij vodu tamo i ne vraćaj se putem kojim si došao.‘ “ 18  On mu je na to rekao: „I ja sam prorok kao i ti, i anđeo mi je preneo Jehovinu zapovest: ’Dovedi ga nazad svojoj kući da jede hleb i da pije vodu.‘ “ (On ga je prevario.) 19  Tako se Božji sluga vratio s njim da jede i pije u njegovoj kući. 20  Dok su sedeli za stolom, Jehovina reč je došla proroku koji ga je doveo nazad. 21  Tada je on Božjem slugi iz Jude objavio: „Ovako kaže Jehova: ’Zato što si se pobunio protiv Jehovine naredbe i nisi se držao zapovesti koju ti je dao Jehova, tvoj Bog, 22  nego si se vratio ovamo da jedeš hleb i piješ vodu iako ti je bilo rečeno: „Ne jedi hleb niti pij vodu“, tvoje mrtvo telo neće biti sahranjeno u grobu tvojih predaka.‘ “+ 23  Nakon što je Božji sluga jeo i pio, prorok koji ga je doveo nazad osedlao mu je magarca. 24  On je otišao, ali ga je na putu presreo lav i usmrtio ga.+ Njegovo telo ležalo je na putu i magarac je stajao pored njega. I lav je stajao pored mrtvog tela. 25  Ljudi koji su prolazili tuda videli su mrtvo telo kako leži na putu i lava kako stoji pored tela. Otišli su odande i ispričali to u gradu u kom je živeo stari prorok. 26  Kad je to čuo stari prorok, rekao je: „To je sluga pravog Boga koji se pobunio protiv Jehovine naredbe.+ Jehova je dao da ga lav rastrgne i ubije, kao što mu je Jehova i rekao.“+ 27  Zatim je rekao svojim sinovima: „Osedlajte mi magarca.“ Oni su ga osedlali. 28  Onda je otišao i našao mrtvo telo kako leži na putu i magarca i lava kako stoje pored njega. Lav nije pojeo telo niti je rastrgao magarca. 29  Prorok je podigao telo Božjeg sluge, stavio ga na magarca i odneo nazad u svoj grad da ga oplače i sahrani. 30  Položio je telo u svoj grob, a onda su ga oplakivali govoreći: „Jao, brate moj!“ 31  Kada ga je sahranio, rekao je svojim sinovima: „Kad umrem, položite me u grob u kom je sahranjen sluga pravog Boga. Moje kosti položite pored njegovih kostiju.+ 32  Sigurno će se ispuniti ono što je on po Jehovinoj zapovesti objavio protiv oltara u Vetilju i protiv svih svetilišta na uzvišicama+ u samarijskim gradovima.“+ 33  Jerovoam ni posle ovog događaja nije prestao da čini zlo, već je i dalje ljude iz običnog naroda postavljao za sveštenike na obrednim uzvišicama.+ Svakoga ko je to hteo postavio je za sveštenika*, govoreći: „Neka bude sveštenik na obrednim uzvišicama.“+ 34  Zbog tog greha Jerovoamov dom+ je bio odveden u propast i zbrisan s lica zemlje.+

Fusnote

Ili: „masni pepeo“, to jest pepeo natopljen mašću životinja koje su prinošene na žrtvu.
Ili: „oduzela“.
Ili: „smekšaj lice Jehove, svog Boga“.
Ili: „napunio mu je ruke vlašću“.