Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Prva knjiga o kraljevima

Poglavlja

Kratak pregled

 • 1

  • David i Avisaga (1-4)

  • Adonija želi presto (5-10)

  • Natan i Vitsaveja osujećuju Adonijin plan (11-27)

  • David zapoveda da Solomon bude pomazan (28-40)

  • Adonija beži do oltara (41-53)

 • 2

  • David daje uputstva Solomonu (1-9)

  • David umire; Solomon počinje da vlada (10-12)

  • Adonija gubi život zbog svog plana (13-25)

  • Avijatar proteran; Joav ubijen (26-35)

  • Simej ubijen (36-46)

 • 3

  • Solomon uzima za ženu faraonovu ćerku (1-3)

  • Jehova se pojavljuje Solomonu u snu (4-15)

   • Solomon traži mudrost (7-9)

  • Solomon sudi dvema ženama (16-28)

 • 4

  • Solomonovi službenici i namesnici (1-19)

  • Blagostanje pod Solomonovom vlašću (20-28)

   • „Živeli su bez straha, svako pod svojom lozom i pod svojom smokvom“ (25)

  • Solomonova mudrost i njegove poslovice (29-34)

 • 5

  • Kralj Hiram doprema materijal za gradnju (1-12)

  • Solomon bira radnike (13-18)

 • 6

  • Solomon gradi hram (1-38)

   • Unutrašnja prostorija (19-22)

   • Heruvimi (23-28)

   • Rezbarije, vrata, unutrašnje dvorište (29-36)

   • Hram završen posle sedam godina (37, 38)

 • 7

  • Solomonov dvor (1-12)

  • Vešti Hiram pomaže Solomonu (13-47)

   • Dva stuba od bakra (15-22)

   • More od livenog metala (23-26)

   • Deset bakarnih kolica i velikih posuda za vodu (27-39)

  • Pribor i predmeti od zlata (48-51)

 • 8

  • Kovčeg saveza unet u hram (1-13)

  • Solomon se obraća narodu (14-21)

  • Solomonova molitva za posvećenje hrama (22-53)

  • Solomon blagosilja narod (54-61)

  • Prinošenje žrtava i svečanost povodom posvećenja (62-66)

 • 9

  • Jehova se ponovo pojavljuje Solomonu (1-9)

  • Solomonov poklon kralju Hiramu (10-14)

  • Drugi Solomonovi poduhvati (15-28)

 • 10

  • Kraljica Save dolazi kod Solomona (1-13)

  • Solomonovo veliko bogatstvo (14-29)

 • 11

  • Solomona njegove žene navode na pogrešan put (1-13)

  • Solomonovi neprijatelji (14-25)

  • Jerovoamu obećano deset plemena (26-40)

  • Solomon umire; Rovoam počinje da vlada (41-43)

 • 12

  • Rovoamov grub odgovor (1-15)

  • Pobuna deset plemena (16-19)

  • Jerovoam postavljen za izraelskog kralja (20)

  • Rovoamu rečeno da se ne bori protiv Izraela (21-24)

  • Klanjanje teletu (25-33)

 • 13

  • Proročanstvo protiv oltara u Vetilju (1-10)

   • Oltar se raspao (5)

  • Božji sluga je neposlušan (11-34)

 • 14

  • Ahijino proročanstvo protiv Jerovoama (1-20)

  • Rovoam vlada nad Judom (21-31)

   • Sisak napada Jerusalim (25, 26)

 • 15

  • Avijam, kralj Jude (1-8)

  • Asa, kralj Jude (9-24)

  • Nadav, kralj Izraela (25-32)

  • Vasa, kralj Izraela (33, 34)

 • 16

  • Jehova objavljuje osudu Vasi (1-7)

  • Ila, kralj Izraela (8-14)

  • Zimrije, kralj Izraela (15-20)

  • Amrije, kralj Izraela (21-28)

  • Ahav, kralj Izraela (29-33)

  • Hil obnavlja Jerihon (34)

 • 17

  • Prorok Ilija najavljuje sušu (1)

  • Gavranovi hrane Iliju (2-7)

  • Ilija dolazi u Sareptu kod jedne udovice (8-16)

  • Udovičin sin umire i biva vraćen u život (17-24)

 • 18

  • Ilijin susret sa Avdijom i Ahavom (1-18)

  • Ilija nasuprot Valovim prorocima na Karmilu (19-40)

   • „Dokle ćete biti neodlučni?“ (21)

  • Završava se troipogodišnja suša (41-46)

 • 19

  • Ilija beži od Jezavelje (1-8)

  • Jehova se pojavljuje Iliji na Horivu (9-14)

  • Ilija poslat da pomaže Azaila, Juja i Jeliseja (15-18)

  • Jelisej izabran da nasledi Iliju (19-21)

 • 20

  • Sirija ratuje protiv Ahava (1-12)

  • Ahav odnosi pobedu nad Sirijcima (13-34)

  • Prorok izriče osudu Ahavu (35-43)

 • 21

  • Ahav želi Navutejev vinograd (1-4)

  • Jezavelja kuje plan za Navutejevu smrt (5-16)

  • Ilija prenosi Ahavu poruku osude (17-26)

  • Ahav se ponizio (27-29)

 • 22

  • Josafatov savez sa Ahavom (1-12)

  • Miheja prorokuje poraz (13-28)

   • Ahav prevaren zbog lažnih proroka (21, 22)

  • Ahav gine u Ramotu u Galadu (29-40)

  • Josafat vlada nad Judom (41-50)

  • Ohozija, kralj Izraela (51-53)