Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Prva poslanica Korinćanima

Poglavlja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kratak pregled

 • 1

  • Pozdravi (1-3)

  • Pavle zahvaljuje Bogu za Korinćane (4-9)

  • Podsticaj da budu ujedinjeni (10-17)

  • Hrist je Božja sila i Božja mudrost (18-25)

  • „Ko se hvali, neka se hvali Jehovom“ (26-31)

 • 2

  • Pavle propoveda u Korintu (1-5)

  • Nenadmašna Božja mudrost (6-10)

  • Duhovni čovek nasuprot telesnom (11-16)

 • 3

  • Korinćani su još uvek telesni (1-4)

  • Bog daje da raste (5-9)

   • Božji saradnici (9)

  • Graditi materijalima otpornim na vatru (10-15)

  • „Božji hram“ (16, 17)

  • Mudrost ovog sveta je ludost pred Bogom (18-23)

 • 4

  • Od nastojnika se očekuje da budu verni (1-5)

  • Hrišćani treba da budu ponizni (6-13)

   • „Ne idite preko onoga što je napisano“ (6)

   • Hrišćani su poput pozorišne predstave (9)

  • Pavle brine o svojoj duhovnoj deci (14-21)

 • 5

  • Čovek koji je počinio blud (1-5)

  • Malo kvasca ukiseli celo testo (6-8)

  • „Uklonite grešnika iz svoje sredine“ (9-13)

 • 6

  • Sporovi među hrišćanima (1-8)

  • Oni koji neće naslediti Božje Kraljevstvo (9-11)

  • „Proslavite Boga svojim telom“ (12-20)

   • „Bežite od bluda!“ (18)

 • 7

  • Saveti za one koji su u braku i one koji nisu (1-16)

  • „Neka svako ostane pred Bogom u onom stanju u kom je bio pozvan“ (17-24)

  • Oni koji nisu u braku i udovice (25-40)

   • Prednosti samaštva (32-35)

   • Stupiti u brak „samo u Gospodu“ (39)

 • 8

  • Hrana žrtvovana idolima (1-13)

   • Za nas postoji jedan Bog (5, 6)

 • 9

  • Primer apostola Pavla (1-27)

   • „Ne zavezuj usta biku“ (9)

   • „Teško meni ako ne objavljujem dobru vest!“ (16)

   • „Svima sam bio sve“ (19-23)

   • Samosavladavanje u trci za život (24-27)

 • 10

  • Primeri iz izraelske istorije kao upozorenje (1-13)

  • Opasnost idolopoklonstva (14-22)

   • Jehovin sto i demonski sto (21)

  • Lična sloboda i obzirnost prema drugima (23-33)

   • „Sve činite na Božju slavu“ (31)

 • 11

  • „Ugledajte se na mene“ (1)

  • Poglavarstvo i pokrivanje glave (2-16)

  • Obeležavanje Gospodove večere (17-34)

 • 12

  • Darovi duha (1-11)

  • Jedno telo, mnogo delova (12-31)

 • 13

  • Ljubav – uzvišeniji put (1-13)

 • 14

  • Dar proricanja i govorenja drugim jezicima (1-25)

  • Red na sastancima hrišćana (26-40)

   • Uloga žene u skupštini (34, 35)

 • 15

  • Hristovo uskrsenje (1-11)

  • Uskrsenje je temelj za veru (12-19)

  • Hristovo uskrsenje je temelj za nadu (20-34)

  • Duhovno telo i zemaljsko telo (35-49)

  • Besmrtnost i neraspadljivost (50-57)

  • „Uvek zaokupljeni Gospodovim delom“ (58)

 • 16

  • Sakupljanje priloga za hrišćane u Jerusalimu (1-4)

  • Pavlovi planovi za putovanje (5-9)

  • Dolazak Timoteja i Apola (10-12)

  • Podsticaji i pozdravi (13-24)