Prva Jovanova 1:1-10

  • Reč života (1-4)

  • Živeti u svetlosti (5-7)

  • Neophodno je priznati grehe (8-10)

1  Pišemo vam o onome koji je bio od početka, kog smo čuli, kog smo videli svojim očima, kog smo posmatrali i kog su dodirnule naše ruke – pišemo vam o onome koji donosi reč života.+  (Da, večni život+ je bio objavljen i mi smo ga videli i svedočimo+ o njemu i objavljujemo ga vama. Taj život potiče od Oca i bio nam je objavljen.)  I vama govorimo ono što smo videli i čuli,+ da biste i vi bili u jedinstvu s nama, a takođe i sa Ocem i njegovim Sinom Isusom Hristom.+  Ovo vam pišemo da naša radost bude potpuna.  A ovo je poruka koju smo čuli od Hrista i koju vam objavljujemo: Bog je svetlost+ i u njemu nema nikakve tame.  Ako kažemo: „Mi smo u jedinstvu s njim“, a i dalje živimo u tami, onda lažemo i ne postupamo u skladu sa istinom.+  Ali ako živimo u svetlosti kao što je i on u svetlosti, tada smo u jedinstvu jedni s drugima i krv njegovog Sina Isusa čisti nas od svakog greha.+  Ako kažemo: „Nemamo greha“, sami sebe zavaravamo+ i istina nije u nama.  Ako priznamo svoje grehe, Bog će nam ih oprostiti i očistiti nas od svake nepravednosti,+ jer je veran i pravedan. 10  Ako kažemo: „Nismo zgrešili“, to je kao da smo Boga nazvali lažovom i njegova reč nije u nama.

Fusnote